2022.02

Autohandel      

 • Het probleem waarbij een voertuig in de verkoop niet automatisch werd geselecteerd is opgelost (#24188)
 • Indien een verkoopsdocument in een andere taal afgedrukt wordt , wordt ook het land in het adres vertaald

Basisgegevens 

 • kw & cc zijn zichtbaar ook als er geen motorcode werd ingevuld (#24182)
 • Na het aanpassen van voertuig kenmerken zijn deze meteen in het overzicht zichtbaar (#24190)

Externe Koppelingen   

 • Bij opvragen van voertuig gegevens via de nieuwe voertuigdata zal indien er geen constructeursdata beschikbaar is betreffende bouwjaar , deze opgevuld worden aan de hand van de eerste registratie (#24183)

Magazijn

 • In het artikel detail is terug te vinden in welk pakket een artikel zich eventueel bevind

Werkplaats

 • Bij het opvragen van de car-pass historiek wordt de publieke webpagina bewaard op de voertuig fiche
 • Bij het wijzigen van de eigenaar van een voertuig worden oude werkkaarten met de originele eigenaar getoond
 • De mogelijkheid werd voorzien om een standaard planningscode in te stellen op ‘Sjabloon’type

2022.01

Algemeen

 • Bij het openen van een detailscherm wordt het eerste veld steeds geselecteerd, om zo vlotter te kunnen werken.

Autohandel

 • Bij het registreren van een betaling voor facturatie bij de wagenverkoop wordt nu ook rekening gehouden met eventuele extra artikelen of diensten op de factuur
 • De verkoopfiche werd voorzien van de vaste velden.

Basisgegevens

 • Het invoeren van het bouwjaar werd aangepast zodat je ook enkel jaar of maand/jaar hoeft in te geven
 • Het openen van een paspoort vanaf het planorder werd geoptimaliseerd
 • De locatie-tab van voorheen werd toegevoegd aan de nieuwe voertuigfiches

Externe Koppelingen

 • Artikelen die via Brezan 2.0 worden geïmporteerd worden nu onder de eerste planningscode geplaatst indien deze beschikbaar is

 

2021.52

Algemeen

 • De login-url op klantgerichte e-mails werd weggenomen (#23565)
 • Bij het maken van een werkkaart worden geen ‘null’-waarden meer getoond

Autohandel      

 • Het aanmaken van een nieuw voertuig & zoeken/selecteren ervan voor verkoop werd geoptimaliseerd. (#23960)

 Documenten    

 • Bij een regie-werkkaart worden nu ook AMX-details getoond op de proforma
 • Het ‘kortingsteken’ wordt niet meer getoond in de titel van de tabel om verwarring te vermijden 

Exports

 • De nieuwe vaste velden werden toegevoegd aan de standaard voertuig export (#24016)

 

Mobiele Yardcheck       

 • Bij het ‘klaar melden’ van de Yardcheck, worden openstaande werkkaarten verwijderd
 • In de yardcheck werd een overzichtslijst per parking voorzien om zo het resultaat te bekijken of als virtuele takenlijst te gebruiken

Monteurscherm

 • Bij het selecteren van artikelen op het monteurscherm blijft de positie van het scherm zoals het voorheen was
 • De vraag of de kilometerstand werd ingevuld kan vanaf nu wel of niet getoond worden

Planning            

 • De mogelijkheid om WhatsApp aan te sturen vanaf de planning via ‘Bericht versturen’ werd voorzien
 • Wanneer er openstaande meldingen op een voertuig zijn worden deze getoond bij het inplannen via de poortplanning

Werkplaats

 • De mogelijkheid werd voorzien om een standaard planningscode in te stellen op ‘Sjabloon’type
 • Indien de motorcode is ingevuld wordt deze nu ook bovenaan de werkkaart-hoofding getoond. (#23948)

2021.51

Algemeen

 • De hulp pagina houdt rekening met de taal van de gebruiker (#23755)
 • De loginurl op klantgerichte emails werd weggenomen (#23565)

API

 • Create & Update Stock Endpoints voor wagenverkoop via API werden uitgebreid

Autohandel

 • Aan het stockwagen overzicht werd een extra kolom toegevoegd met de verkoopwaarde incl. opties (#23796)
 • De volgorde van vaste velden op de wagenverkoop documenten werd logischer gemaakt
 • De opmerkingen van een wagenverkoop kunnen nu voorzien worden van de nodige opmaak (#23731)

Documenten 

 • Het probleem omtrent foutieve weergave van landen op documenten werd opgelost (#23901)

Facturatie

 • Bij het versturen van alle documenten wordt steeds het correcte email adres aangeboden (#23892)

Mobiele Yardcheck

 • Bij zoeken naar voertuigen via de Yardcheck worden alle openstaande werkkaarten getoond ongeacht de incheckdatum.

Monteurscherm

 • Bij het proberen registreren van materiaal zonder stocklocatie wordt een duidelijk melding gegeven (#23818)
 •  Dubbele registraties door dubbelklikken bij poort selectie is niet meer mogelijk
 • Het nemen & beheren van foto’s via het monteurscherm werd geoptimaliseerd
 • Zoeken op artikelen in het monteurscherm kan nu op basis van de taal van de monteur (#23749)
 • Speciale tekens in chassisnummer/omschrijving zorgen niet meer voor problemen bij einde service

Online planning kalender

 • De order-aanvraag pagina zal niet meer blokkeren op specifieke details (#23755)

Planning

 •  De weergave van de dagplanning op ‘small’ werd gecorrigeerd (#23822)
 • Openstaande todo’s worden via de poortplanning tussenscherm meteen toegevoegd

Werkplaats       

 • Historische onderdelen die niet meer beschikbaar zijn worden duidelijk aangegeven niet meer beschikbaar te zijn (#23880)
 • Indien de tekst bij campagnes en todo’s leeg is zal de standaard waarde van de planningscode gebruikt worden in plaats van een lege tekst