Planning

Opbouw

overzicht

Een planbord is beschikbaar per Firma-Locatie- Afdeling-combinatie Firma > Locatie > Afdeling is de hiërarchische bedrijfsstructuur die doorheen WACSonline gebruikt kan worden. De meest éénvoudige installatie bestaat uit één firma met één locatie en één afdeling.

Vervolgens wordt op de Y-as worden de medewerkers getoond, op de X-as de dagen. De startdag is standaard gelijk aan vandaag. Het is mogelijk aan de hand van een persoonlijke parameters ( PL_BACK ) de startdag automatisch gelijk te stellen aan vandaag – (min) de waarde van de parameter.

De capaciteit van de locatie afdeling wordt bepaald op basis van gekoppelde werknemers in combinatie met hun werkschema. Het beheer van werkschema’s & werknemers gebeurd in de Human Resources module