2021.24

API        

 • Er werd een API-endpoint voorzien om het functioneel type van een asset aan te passen
 • Er werd een API-endpoint voorzien om voertuigen in de verkoopstock op te nemen

Externe Koppelingen   

 • Adsolut klanten met een buitenlands BTW nummer krijgen de IC code meegestuurd in plaats vanH (#21712)

Facturatie          

 • Het factuuroverzicht werd onder handen genomen en werkt veel sneller als voorheen

Monteurscherm             

 • Aan de hand van een parameter is het mogelijk gemaakt om ook arbeidsartikelen door monteurs te laten toevoegen aan werkkaarten via het monteurscherm
 • De tekst van een planningscode kan worden aangepast & aangevuld via het monteurscherm
 • Het ordertype wordt getoond op het overzicht van de orders op het monteurscherm

Planning            

 • De capaciteitsweergave op personeelsniveau is nu steeds gelijk tussen MDP & Dagplanning i.c.m. uitzonderingen & negatieve capaciteit
 • Via de checklist-module kunnen ook PDF -bestanden automatisch geladen worden in de bijlage van een werkkaart

Signalisatielijst

 • Het is mogelijk om meldingen te genereren, deze zijn nog goed te keuren werkzaamheden

Verhuur             

 • Een asset kan niet verkocht worden als deze op een actieve verhuur of leasecontract staat
 • Een verhuur kan niet meer door automatische einddatum afgesloten worden met een datum voor de start (#21930)

Wagenverkoop

 • Op proforma van assetsale worden correcte betalingsgegevens geladen (#21915)

Werkplaats       

 • Een koppeling met het online bestelplatform van Vrooam Grossiers werd gerealiseerd

2021.23

Aankoop            

 • Bij automatische generatie van levering & factuurrecords, worden de totalen op het overzicht mee opgevuld (#21786)
 • Bij het matchen van artikels op basis van artikelcode in de aankoopmodule worden extra spaties genegeerd om zo dubbels te vermijden (#21799)

Documenten    

 • Er zijn extra parameters voorzien om klantmemo en andere velden standaard aan of af te kunnen zetten op de papieren werkkaarten (#21140)

Externe Koppelingen   

 • Discrepanties bij synchronisatie tussen contacten met Teamleader werd opgelost (#21740)
 • Een technische optimalisatie werd voorzien betreffende de communicatie met ExactOnline

Monteurscherm             

 • De Einde Service actie kan vanaf heden via het monteurscherm gebeuren, indien de nodige rechten werden voorzien

Online Planning              

 • Er werd een verbeterde controle op e-mailadressen toegevoegd bij online aanvragen (#21767)

Planning            

 • Bij elk ordertype kan een standaard plannigscode worden gekozen, deze worden ook via de planorders al automatisch toegevoegd

Signalisatielijst

 • De geavanceerde voertuig-filters werden uitgebreid om selectie overheen voertuigtypes ook mogelijk te maken

Werkplaats       

 • Indien meerdere Btw-tarieven van toepassing zijn worden deze ook al getoond bij het bevestiging scherm (#21855)
 • Probleem met facturen niet zichtbaar op de btw lijst werd opgelost (#21885)

2021.22

Facturatie          

 • Er is een mogelijkheid voorzien om achtergrond afbeeldingen op facturen te verwerken. Vraag naar de specificaties
 • PO-nummer werd toegevoegd aan de pre-invoice lijst

Monteurscherm            

 • Als monteur kan men aangeven of een planningscode niet werd uitgevoerd en deze verwijderen van de fiche via het monteurscherm, hiervoor is een parameter voorzien om te activeren.
 • Er werd een parameter voorzien waardoor de monteurs via de digitale werkkaart ook taken kunnen verwijderen van de fiche om zo aan te geven dat een bepaalde taak niet is gebeurd i.c.m. signalen
 • Mits de nodige rechten kan de Einde Service actie via de tablet uitgevoerd worden

Planning            

 • Ook bij planorders & orders vanaf de signaallijst wordt rekening gehouden met eventuele standaard ordertype
 • Op de dagplanning word een meer correcte berekening gemaakt voor capaciteit bij uitzonderingen (#21564)

Scanners            

 • Enkele problemen met de scanners werden opgelost (#21761,#21798,#21787)

Verhuur             

 • De filter op referentie bij fietsverhuur is bruikbaar met “bevat” (#21731)
 • Op het contract worden het aantal gratis kilometers gevisualiseerd

Vlootbeheer    

 • In de budgetmodule voor vlootbeheerders werd een mogelijkheid voorzien om op parent-niveau te filteren

Werkplaats       

 • Een read-only popup voor de werkkaart werd toegevoegd aan het historiescherm
 • Een werkkaart kan verwijderd worden vanaf het detail indien deze voldoet volgens status
 • Het is mogelijk een standaard planningscode aan een ordertype te koppelen

2021.21

Digitale werkkaart         

 • Het detail van de werkkaart is terug bruikbaar zoals het hoort (#21797,#21794)
 • Wanneer een signaal via de digitale werkkaart wordt toegevoegd is deze ook zichtbaar op de planning om te kunnen afwerken

Documenten

 • Bij klantopmerkingen worden ‘speciale’ tekens correct getoond bij de afdruk van de werkkaart

Facturatie

 • Extra verduidelijking werd voorzien bij het maken van een factuur zodat fouten vermeden kunnen worden

Fietslease

 • Bij het beëindigen van een fietslease wordt de datum van vandaag getoond in plaats van de geplande einddatum om fouten te vermijden

Planning

 • Ook bij planorders & orders vanaf de signaallijst wordt rekening gehouden met eventuele standaard ordertype

Scanners            

 • Enkele problemen met de scanners werden opgelost ( #21761, #21798, #21787 )

Werkplaats       

 • De status van de werkkaart & Facturatie aan werden toegevoegd aan het historie scherm
 • Foutmelding bij de historie werd opgelost waar deze voorkwam

Workflow          

Creatiedatum op workflows worden bijgehouden