2021.09

Externe Koppelingen   

 • Winbooks bestanden werden aangepast om om te kunnen gaan met jaarwisselingen

Facturatie          

 • Het is niet meer mogelijk in specifieke situaties om reeds gefactureerde lijnen te verwijderen bij het maken van een directe factuur (#20585)

Monteurscherm             

 • De extra filters op het monteurscherm betreffende status werden geoptimaliseerd (#20562)

Planning            

 • De weergave van voertuigmemo is terug zichtbaar via het planorder (i) icoon (#20097)

Werkplaats       

 • Bij het maken van een werkkaart zal nu meteen de klant & voertuig memo getoond worden om zo specifieke zaken per klant & voertuig te herinneren (#19989)
 • De btw-lijst werd geoptimaliseerd voor werking in meerdere locaties (#20675)
 • Het vinkje ‘nieuw’ bij + werkkaart is nu gelinkt aan het respectievelijke aanmaakrecht
 • In sommige gevallen werd de planningscodeselector leeg gemaakt, hier werd een fallback voorzien om de eerste te kiezen (#18960)

2021.08

Basisgegevens

 • Werknemers worden niet meer dubbel getoond in sommige overzichten (#20526)

Documenten    

 • De volgorde van de planningscodes op de factuur is nu steeds gelijk aan de werkkaart (#20079)
 • De vraag om een verkochte wagen uit het btw-register te halen wordt niet meer gesteld bij Proforma en enkel bij facturatie (#20500)
 • Dubbele klantgegevens bij een wagenverkoop kunnen niet meer voorvallen (#20500

Facturatie          

 • Bij het aanpassen van factuurlijnen met aangepaste beschrijving wordt deze nu bewaard (#20531)
 • Meerdere factureren in één keer afdrukken zorgt niet meer voor problemen (#20468)

Planning            

 • Probleem waarbij voertuigen meteen als ‘IN’ werden gezet is opgelost (#20552)

Tijdsregistraties

 • Een oplossing werd voorzien waar tijdsregistraties normaliter automatisch gesplitst moeten worden (#20454)
 • Een werknemer moet vanaf nu steeds gekoppeld worden aan locatie afdeling om verwarring te vermijden (#20210)

Verhuur             

 • De verhuurmodule & facturatie werd volledig herwerkt

Wagenverkoop

 • Overname van voertuigen via een andere aankoop werd geoptimaliseerd (#20500)
 • Sommige verkochte wagens kregen geen factuurnummer in de BTW-lijst, dit werd opgelost (#20500)

Werkplaats       

 • Er werd een optimalisatie voorzien in de scantool om snelle verwerkingen steeds correct te kunnen verwerken (#20511)

2021.07

Basisgegevens

 • Magazijnlocaties worden niet meer getoond als ze al gedeactiveerd zijn (#20365)

Documenten    

 • De lay-out van checklijst op papieren werkkaart werd verbeterd

Exports

 • De kolom ‘Leverancier’ werd toegevoegd aan export 05. Werkplaats Order Details (#20105)

Externe Koppelingen   

 • Adsolut: Creditnotas worden niet meer dubble negatief meegestuurd in de export (#20336)
 • Optimalisaties betreffende de koppeling met Winbooks werden gedaan (#20165)

Facturatie          

 • De factuur kan nu ook geopend worden vanaf de detaillijst

Planning            

 • Wanneer een in een specifieke volgorde nieuwe voertuigen werden aangemaakt via planorder, word geen oud chassinummer meer overgenomen               (#20403)

Rechten             

 • Een extra controle werd toegevoegd om te vermijden dat gebruikersaccount aan een klant gelinkt worden door gebruik van de online agenda (#19382)

2021.06

Algemeen         

 • Een extra controle werd toegevoegd om te vermijden dat gebruikersaccount aan een klant gelinkt worden door gebruik van de online agenda (#19382)

Basisgegevens

 • Magazijnlocaties worden niet meer getoond als ze al gedeactiveerd zijn (#20365)

Documenten    

 • Een afdrukprobleem met profoma’s werd opgelost (#20333)
 • Probleem met artikelstickers werd opgelost (#20353), (#20354)
 • Verticale lijn in de header van de werkkaart werd weggenomen (#20233)

Externe Koppelingen   

 • Adsolut: Creditnota’s worden niet meer dubbele negatief meegestuurd in de export (#20336)
 • Citroen: EQC-bestanden worden gefilterd op VF7-chassisnummeres (#20401)
 • EVHC: Het ophalen van de pdf gebeurd nu ook bij een volledig groene checklist (#20271)
 • Expert M+ : Er werd een oplossing voorzien voor ontbrekende grootboekrekeningen (#20301)

Planning            

 • De Default shop van een afdeling zal automatisch geselecteerd worden bij planorder creatie , tav Multi shop beschikbaarheid

Verhuur             

 • Foutmelding bij verhuurprijzen ophalen werd opgelost (#20156)

Werkplaats       

 • Wanneer facturatie aan, reeds verschilt op de werkkaart, zal deze niet aangepast worden wanneer de klant gewijzigd wordt via het planorder (#19547)