2021.38

Aankoop            

 • Er werd een parameter voorzien om enkel een aankoopprijs in te laden in de aankoopmodule wanneer een prijs gekend is voor de specifieke leverancier

Externe  Koppelingen  

 • Exports richting Exactonline gebeuren vanaf deze versie in bulk om zo te vermijden dat er teveel calls gebeuren per dag en men geblokkeerd wordt door ExactOnline. 23139

Facturatie          

 • Het is mogelijk gemaakt om meerdere facturen in één keer te versturen van zowel éénzelfde als verschillende klanten in eens.

Fietslease         

 • Bij een afwijkend contact ‘facturatie aan’ bij FietsLease wordt dit contact gebruikt voor facturatie 23150

Magazijn            

 • De picklist kreeg een parameter voor enkel interne bestellingen

Planning            

 • Ook in de mouseovers van de MDP wordt dezelfde volgorde van planningscode gebruikt als van op de werkkaart

Poortplanning 

 • Wanneer geen poort werd gedefinieerd wordt geen lege knop meer getoond bij registraties

Signaallijst        

 • Duidelijke titel en dubbelklik optie werd voorzien bij de meldingen pagina
 • Bij signalen met een verzekeringclaim kan een referentie bewaard worden
 • De databaseID van een todo kan toegevoegd worden aan het overzicht om sneller verzekeringsmeldingen terug te vinden
 • De eenheid wordt getoond bij het aanpassen van een onderhoudscyclus parameter om verwarring te vermijden
 • De referentie van de campagne wordt bovenaan de lijst getoond
 • Via de campagne-registraties kan meteen een bijhorende planningscode gecrëerd worden.

Werkplaats       

 • Bij het aanpassen van tekstregels op de werkkaart kan het niet meer voorvallen dat deze terecht komt op de vorig geselecteerde planningscode
 • Bij historische onderdelen zoekfunctionaliteit is het nu mogelijk op artikelcode te zoeken
 • de melding ‘Er zijn onregelmatigheden’ zal niet meer getoond worden wanneer u niet beschikt over magazijn of tijdsregistraties. Daarenboven wordt de omschrijving van de melding verduidelijkt. 23120
 • Wanneer je de shop aanpast bij creatie van een werkkaart worden de voorheen ingevulde velden niet meer leeg gemaakt.

Yardcheck         

 • Externe werkkaarten worden niet meer getoond in de poortplanning.
 • Via de yardcheck worden externe werkkaarten niet meer getoond om overzichtelijk te houden

2021.37

Documenten    

 • Er werd wat meer ruimte voorzien om op het btw document naam & voornaam te noteren (#22995)
 • Waar van toepassing werden draaiuren toegevoegd aan de documenten (#22931)

Fleetcare           

 • Foutmelding bij Fleetcare werd opgelost (#23020)

Monteurscherm             

 • Aanmaken van planorders via het monteurscherm op planningscodes niet gerelateerd aan een ordertype is terug mogelijk

Tijdsregistraties             

 • De zichtbare aantal dagen tussen dagplanning & Timeviewer kunnen apart beheerd worden
 • Ook niet productieve tijden zijn zichtbaar op de timeviewer en kunnen hier beheerd worden

Verhuur             

 • Een signed lease contract die wordt aangevuld zal signed blijven            (#22998)
 • Het bepalen van beschikbare assets in de Lease module werd geoptimaliseerd (#22930)
 • Het toewijzen van fietsen in de leasemodule kan terug voor meerdere fietsen (#23113)

Werkplaats       

 • Bij het wijzigen van een voertuig via de werkkaart worden enkel nog voertuigen van de klant zelf getoond. Indien een ander voertuig van een andere klant van toepassing is kan u eerst de klant kiezen of leegmaken. (#22604)
 • Bij toonbankverkopen wordt geen ‘undefined’ lijst meer getoond wanneer de lijst geopend wordt zonder zoekterm (#22963)
 • De facturatie Aan kolom in het voertuig-geschiedenis veld toont de correcte waarde ipv de eigenaar (#22968)
 • TLS verbinding met Car-Pass werd verhoogd

Yardcheck         

 • Enkel actieve klanten zijn nog zichtbaar in de Mobiele Yardcheck filter
 • Yardcheck document locatie-filter werd aangepast van locatie naar shop

2021.36

Facturatie          

 • De betalingswijzes kan u nu zelf beheren via de factuurinstellingspagina
 • Factuurdetail overzicht werd geoptimaliseerd voor snelheid (#22912)
 • Ook via directe factuur wordt melding gemaakt van eventuele onregelmatigheden tussen factuur en magazijn
 • Wanneer de shop of andere specifieke zaken als voertuig & klant verwijderd worden, heeft dit geen effect op historische facturen

Externe Koppelingen   

 • Importeren uit Audagarage zorgt niet meer voor EVHC records die verdwijnen (#22904)

Monteurscherm             

 • Indien aan een planningscode een specifiek ordertype werd gekoppeld zal bij het maken van een order via het monteurscherm dit specifieke ordertype gekozen worden indien deze zou afwijken van de standaard (#22805)

Planning            

 • Bij meerder verhuurversies worden orders niet meer dubbel op de planning getoond (#22857)
 • De aangepaste volgorde van planningscodes die via de werkkaart worden aangepast worden in dezelfde volgorde getoond op de planorders
 • PDF pagina bij planningscodes werd vernieuwd
 • Probleem omtrent niet zichtbare orders na afwerken werd opgelost (#23010)

Signalisatielijst

 • Signalen kunnen aangepast worden vanaf de opvolging tab op de werkkaart.

Verhuur             

 • Assets kunnen enkel toegewezen worden, indien ze niet op een actief contract staan, ook niet na datum, enkel indien ze effectief werden afgesloten. (#22777)
 • De lijst met toegewezen assets wordt correct ingeladen (#22752)

Wagenverkoop

 • Het is mogelijk een borderelnummer in te stellen en toe te wijzen aan stockregels
 • Indien een werkkaart een verstuurde offerte bevat, zal deze visueel anders getoond worden op de planning met een grijze achtergrond
 • Kolom marge is nu ook beschikbaar in het overzicht van de verkopen (#22815)

Werkkaart         

 • Enkele verbeteringen bij het factureren van vervangwagens werden doorgevoerd
 • Verdere optimalisaties omtrent email-templates werden uitgevoerd.

 

2021.35

Aankoop

 • De locatie/afdeling van een bestelling/levering/factuur in de aankoopmodule kan nu altijd aangepast worden zolang dit document nog niet geaccepteerd is.
 • In de aankoopmodule wordt bij het aanmaken van een bestelling/levering/factuur nu automatisch de standaard locatie/afdeling van de gebruiker geselecteerd.

Algemeen

 • Er wordt melding gemaakt wanneer de klant gebruikt maakt van een verouderde browser die niet meer ondersteund wordt.
 • Het emailadres van de shop kan nu ook aangepast worden vanop het shop editeerscherm.
 • De naam van de shop kan nu aangepast worden via het shop editeerscherm.
 • Administrators kunnen nu de applicatie benaderen als een andere gebruiker om zo hulp te kunnen bieden/problemen op te lossen.

Basisgegevens

 • Bij het versturen van een document naar een contact waarvan nog geen emailadres gekend is dan wordt deze automatisch bewaard bij deze contact.

Documenten

 • Een factuur wordt niet meer gespreid over meerdere bladzijden wanneer dit niet nodig is. (#22758)

Externe Koppelingen

 • Optimalisatie koppeling Teamleader. (#22683)

Fietsverhuur

 • Fietsverhuuroffertes kunnen nu terug geopend worden wanneer de klant geen emailadres heeft.

Import

 • De taal van een contact kan nu geïmporteerd worden via de CSV bestanden door gebruikt te maken van NL, FR, EN of DE.

Planning

 • Werkkaarten/planorders die het gevolg zijn van een creditering/herfacturering worden niet meer getoond op de planning.

Verhuur

 • De foutmelding op het verhuurdocument wanneer het verhuurcontract nog niet helemaal doorlopen is werd opgelost. (#22845)

Wagenverkoop

 • Wagens kunnen niet meer dubbel ingegeven worden in de wagenverkoop stocklijst (#22793)

Werkplaats

 • De werkkaart blokkeert niet meer wanneer een bijlage met vreemde tekens in de bestandsnaam werd geüpload. (#22794)
 • Subtotalen per plancodes worden nu ook getoond op de digitale werkkaart. Dit kon voorheen al op de papieren versie.