2020.1.1

Magazijn

Nieuw!

 • Vanaf de magazijnmodule zowel via de voorraadlijst & bewegingen is het nu mogelijk om artikelen aan te maken, prijzen te beheren en artikelen te beheren.

Aankoop

 • Aankoopprijzen worden terug goed bewaard na levering (#13898)
 • de Tab-toets kan terug gebruikt worden (#13980)
 • De automatische generatie van levering etc. is terug beschikbaar (#14082)
 • Invoeren kosten bij externe aankopen is terug beschikbaar (#14151)
 • Bij een levering kan terug gezocht worden op leverancierscodes (#14213)
 • Bij de vraag verkoopprijzen te bewaren, kan deze nu ook manueel aangepast worden

Assetverkoop

 • Aanpassen van een assetverkoop bewaard nu steeds alle aanpassingen (#13896)
 • Marge voor buitenlandse klant is nu ook zichtbaar op het proforma-document (#13896)

Basisgegevens

 • Het is mogelijk Doyen – artikelprijzen periodiek te laten importeren – Vraag ernaar
 • Vreemde tekens in voertuig velden worden nu steeds correct opgeslagen/opgehaald (#13894)
 • Contact icoon op het voertuigpaspoort kan nu gebruikt worden om een nieuwe klant maken (#13958)
 • Budgettype is nu zichtbaar in het prijzen overzicht (#14160)

Communicatie

 • In sommige situaties werden SMS’en dubbel verstuurd, dit is niet meer het geval (#13984)

Documenten

 • De volgorde van planningscodes is op de factuur nu steeds gelijk aan deze van de werkkaart (#14138)

Export 

 • Som van totale gewerkte uren toevoegen werd aan export 05.werkplaats-order details toegevoegd (#13780)

Facturatie

 • [I1911-411]Automatisch door factureren houd nu ook rekening met korting (#13655)
 • Grootboekrekening instellen op asset kan nu via de interface gebeuren

Koppelingen

 • Payable amount in UBL is nu het effectieve bedrag (#14268)
 • Ook de nettoprijs wordt nu opgehaald bij LKQ / Mijn grossier

Monteursscherm

 • Orders die via het monteurscherm gemaakt worden zijn nu ook zichtbaar op de dagplanning

Planning            

 • “Verstuur & Sluit” & “Verstuur & Nieuw” werd door “Opslaan & Sluit” & “Opslaan & Nieuw” vervangen
 • Verscheidene gemelde planning issues werden opgelost – zie tickets
 • Orders van andere locaties zijn niet meer zichtbaar zijn door het ‘uitlenen’ van een voertuig aan andere locatie.

Verhuur             

 • Oude prijs is nu zichtbaar bij het aanpassen van het contract (#12670)

Werkplaats       

 • Bij toevoegen van een pakket-artikel wordt het pakket-artikel zelf niet meer standaard toegevoegd
 • Bij kopiëren van een werkkaart worden nu ook tekstregels meegenomen (#13969)
 • De btwlijst kan terug naar PDF geëxporteerd worden (#14003)
 • De statusfilter op het overzicht werd duidelijker gemaakt (#14147)
 • kopiëren van een toonbank-verkoop werd geoptimaliseerd
 • Een artikel die extern wordt opgehaald kan nu een standaard stocklocatie worden toegewezen om zo te verbruiken

2019.4.3

Aankoop            

 • Totaalbedragen worden nu steeds goed berekend op het overzicht bij aanpassingen (#13727)
 • Vanaf heden worden brutoprijzen met korting gehanteerd in de aankoop
 • Importeren in de aankoopmodule kan nu ook zonder prijs waarbij de gekende aankoopprijs zal gebruikt worden
 • Brutorpijzen kunnen indien gewenst overgenomen worden als verkoopprijs voor het artikel ( parameter )

Basisgegevens

 • Wanneer voertuiggegevens worden aangepast, zal dit enkel effect hebben op nog niet afgewerkte werkkaarten (#13597)
 • In het relatiescherm worden geen gedesactiveerde contacten meer getoond (#13639)
 • Opslaan & nieuw is nu ook bruikbaar bij contact-creatie (#13726)
 • Een contact kan niet meer worden gedesactiveerd wanneer er nog openstaande werkkaarten aan gelinkt zijn (#13786)

Communicatie

 • SMS-templates zijn nu beschikbaar overheen gebruikers
 • SMS’en is nu mogelijk vanaf de werkkaart
 • SMS’en is nu mogelijk vanaf het overzicht van de assets
 • SMS’en is nu mogelijk vanaf het overzicht van de contacten
 • SMS’en is nu mogelijk vanaf het overzicht van de werkkaarten

Documenten    

 • Wanneer een enter in de omschrijving staat zal dit op de pickbon niet als extra regel getoond worden
 • Bij wijziging parameters groepsafdruk werkkaart, wordt de eerste werkkaart niet meer herhaalt (#13679)
 • Het ‘afgeronde’ bedrag is nu daadwerkelijk afgerond (#13836)
 • De afrondboodschap wordt slechts één keer getoond ongeacht het aantal btw-codes (#13844)
 • Aankoopdocument werd geoptimaliseerd

Facturatie          

 • [I1911-411] Automatisch door factureren houdt nu rekening met korting (#13655)
 • Creditnota’s kunnen nu probleemloos als “betaald” gezet worden (#13680)
 • Bij herfacturatie & credit worden alle omschrijvingen nu ook mee gekopieerd (#13681)
 • Bij herfacturatie zal de reparatiedatum overgenomen worden van de originele werkkaart (#13757)
 • Betalingen worden als ‘voldaan’ aanzien bij een maximale afwijking van 2 cent bij Cashbetalingen

 

Fietsverhuur    

 • Een afwijkende dagprijs na één week is nu ook mogelijk in de prijzenmodule (#12229)
 • Een subcontract zal alleen gemaakt worden wanneer het contract reeds gefactureerd is (#13600)
 • Alle Gekozen/gereserveerde assets zijn nu op het document zichtbaar (#13603)
 • Onderhoudsbeurten op einde verhuur worden niet meer getoond (#13604)
 • Na het toewijzen van een fiets aan een contract zal dezen niet meer van INVOICED naar status SIGNED verspringen (#13693)
 • Bij het afwerken van een contract wordt er een factuur en een werkkaart gemaakt. (#13764)
 • Extra info ( telefoon e.d. ) werd toegevoegd aan de pick/leverings bon (#13749)
 • De originele ID van subcontracten is nu ook zichtbaar op het overzicht

Koppelingen    

 • MRT: Er zijn geen problemen meer met ‘lange’ klantnamen bij de koppeling (#13827)
 • Doyen/Salto: Via de koppelingen zullen geen ‘dubbele’ artikelen meer aangemaakt worden (#13828)
 • Theeuwissen e.a. : indien de aankoopprijs beschikbaar is wordt deze nu bewaard op het artikel

Monteursscherm           

 • Het is nu mogelijk artikelen met negatieve stockwaarde af te boeken

Onderhoudscontracten

 • [I1911-633] Contract offsets percentages kunnen nu decimaal ingevuld worden (#13730)

Planning            

 • Bewaren van een planorder werkt terug vanaf de werkkaart
 • Uitzonderingen kunnen nu ook in fullscreen-modus beheert worden (#13526)
 • Het menu van elke order kan nu geopend worden door te rechtsklikken op het order (#13555)
 • Planorders vanaf het paspoort maken is terug mogelijk (#13694)
 • Verplaatsen van ongeplande taken gemaakt via werkkaart kunnen nu mee gepland worden (#13702)
 • Een planorder kan nu meerdere signalen met dezelfde planningscode verwerken (#13718)
 • Alle waardes op het paspoort zijn nu ook zichtbaar in monteurs-applicatie (#13746)
 • Wanneer een planningscode 0 uur aangepaste duur toegekend krijgt wordt deze nu ook gebruikt voor de capaciteit (#13779)

Scanners            

 • Het is niet meer mogelijk via de scanners een stocklocatie met negatieve waarde te verwijderen (#13729)
 • Scanresultaat is terug zichtbaar (#13756)

Signalisatielijst

 • Rechtermuisknop bij signalisatielijst is terug beschikbaar in Internet Explorer (#16684)

Toonbankverkoop         

 • De Actual hoeveelheid is nu ook beschikbaar op het overzicht van de toonbankverkopen
 • Factureren van interne toonbankverkopen is terug mogelijk
 • Toonbankverkopen kunnen nu ook gekopieerd worden
 • Na directe facturatie van een toonbankverkoop ververst het submenu nu correct

Verhuur             

 • Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker zijn de kleuren in de verhuurplanning nu reeds opgevuld (#13293)
 • Het is nu mogelijk ‘aaneensluitende’ verhuur opdrachten te maken. Bv. Van 8:00 tot 9:00 en van 9:00 tot 10:00 i.p.v. 9:01 tot 10:00 (#13571)
 • EID gegevens kunnen nu ook via de planning in de verhuur gebruikt worden (#13857)
 • Tijdelijke locatie – verhuur/vervang heeft geen effect op orderentry of verhuur

Wagenverkoop

 • De datum van toevoegen aan de stock is nu ook beschikbaar op het overzicht (#13648)
 • Reeds verkochte voertuigen blijven vanaf nu beschikbaar via de stocklijst aan de hand van een standaard filter

Werkplaats       

 • Via de online kalender is het niet meer mogelijk aanvragen te doen met bestaande gebruiker-e-mails
 • Planningscode-blokken kunnen nu in hun geheel worden versleept om de volgorde te wijzigen
 • Positie werd toegevoegd aan de werkplaats-details export
 • De kilometerstanden worden nu overheen planorders , werkkaarten & paspoorten gesynchroniseerd

2019.4.2

Aankoop            

 • Een aankoopdocument kan niet meer dubbel geaccepteerd worden via meerdere tabbladen (#12839)
 • Acceptatie scherm werd niet steeds gesloten (#13319)

Algemeen         

 • Bij het kopiëren van een gebruiker werd de naam niet vervangen (#13452)

Basisgegevens

 • Sommige contacten waren niet steeds beschikbaar via de gerelateerde contacten (#13366)
 • Een auto die in de wagenverkoop zit kan niet meer worden gedeactiveerd (#13462)

Chauffeursuitgifte        

 • Ook pakketartikelen kunnen uitgegeven worden (#13303)

Documenten    

 • De picklist van de toonbank werd niet steeds goed weergegeven (#13313)
 • Bij het versturen van het document wordt nu het emailadres van de klant opgehaald (#13414)
 • Het land van de klant zal nu vertaald worden (#13560)

Facturatie          

 • Bij crediteren van een groepsfactuur wordt de onderverdeling nu behouden (#13329)
 • Crediteren en her-factureren werd geoptimaliseerd (#13416)

Fietsverhuur    

 • Verlengen van contracten werd geoptimaliseerd
 • De status filter op het overzicht ‘ALL’ toont nu ook de getekende contracten

Koppelingen    

 • Exporteren naar Venice verloopt nu in de volgorde van facturatie (#13033)
 • Ook het land van de klant wordt nu mee geëxporteerd (#13282)
 • CarDNA kan vanaf heden in het Frans worden opgevraagd
 • Er werd een Adsolut – XML koppeling voorzien
 • Expert M+ exports maken nu ook gebruik van de grootboekrekening matrix
 • EVHC F2 – Walkaround checks zijn nu ook beschikbaar

Magazijn            

 • Door scanningen verloopt de gereserveerde voorraad nu ook steeds op dezelfde wijze (#13057)
 • Kenteken & vlootnummer is beschikbaar om toe te voegen aan de magazijnbeweging-overzicht

Online afspraken           

 • Het matchen van de nummerplaten houdt nu geen rekening meer met speciale tekens (#13368)
 • Vertalingen werden uitgebreid

Planning            

 • Enkele problemen via geavanceerd plannen werden opgelost (#13256)
 • Voertuig in & uit tijden bij het verslepen van een orderticket op dagplanning moeten nu gerespecteerd worden
 • Dubbele reservaties op vervangwagens zijn niet meer mogelijk door specifieke sleepacties (#13250)
 • Aanmaken van een planorder via de contactlijst gaat nu steeds de juiste klant hanteren (#13352)
 • De volgorde van vervangwagens is doorheen alle modules gelijkgesteld (#13455)
 • Zoeken op het planbord op klantnaam werd geoptimaliseerd

Scanners            

 • Stocktellingen via de scanners werden geoptimaliseerd (#12981)
 • De totaalkolom op de bewegingen toont steeds de waarde voor de beweging nu ook via de scanners (#13448)

Signalisatielijst

 • Wanneer een openstaande taak via de werkkaart wordt toegevoegd zal de status van het signaal mee aangepast worden (#12677)

Verhuur             

 • Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker zijn de kleuren in de verhuurplanning nu opgevuld (#13293)
 • Bij afwerken van een verhuur wordt geen leeg tabblad meer geopend (#13507)
 • Afgewerkte verhuurdocumenten worden transparant weergegeven en zorgen zo voor een beter contrast met actieve (#13512)

Voertuigverkoop           

 • marge’ optie word nu steeds overgenomen van de registratie in de aankoop (#13550)

Werkplaats       

 • Zoeken op speciale tekens zorgt niet meer voor problemen (#12614)
 • Het is niet meer mogelijk om via directe facturatie dubbele facturen te maken (#12996)
 • 3 decimalen worden enkel getoond in het detail wanneer van toepassing
 • Controle verplichte contactvelden gebeurt nu op ‘facturatie aan’ van de werkkaart (#13058)
 • Een werkkaart kan nu gedeeltelijk gekopieerd worden door de te kopiëren regels aan te vinken (#13381)
 • Externe koppelingen zijn nu niet meer beschikbaar na facturatie

2019.4.1

Nieuw

Algemeen         

 • Er zal een wachtwoord controle gebeuren wanneer uw wachtwoord gelijk is aan uw gebruikersnaam

Documenten

 • Het is nu mogelijk om de prijs te verbergen op aankoop-borderel

Online afspraken

 • Universele URL’s voor de online afspraken module werden voorzien
 • De volgende maand(en) worden steeds goed opgevuld
 • Mobiliteitsopties : kunnen nu zelf worden beheerd vanaf het scherm : beschikbaarheid
 • Het online aanvraagscherm gaat zich vertalen aan de hand van de browser taal

 

Optimalisaties

 

Aankoop

 • Bij leveringen van bestellingen via de werkkaart zal enkel de hoeveelheid van de werkkaart worden afgeboekt (#12793)
 • Totalen op het overzicht werden niet steeds goed berekent bij aanpassingen (#12926)
 • Bij een backorder worden ook locatie/afdeling selectie overgenomen (#12998)

Algemeen         

 • Er zal een wachtwoord controle gebeuren wanneer uw wachtwoord gelijk is aan uw gebruikersnaam (#12749)
 • Aanpassen van de firma-gegevens gaf soms voor problemen (#12815)

Documenten    

 • Foto’s op wagenverkoop document werden niet steeds goed getoond
 • Wanneer er geen details op een werkkaart staan wordt nu ook de planningstijd getoond (#12859)
 • 3 decimalen worden enkel getoond op documenten wanneer van toepassing
 • Email log toont nu ook de offertes

Facturatie          

 • Creditnota’s krijgen nu dezelfde grootboekrekeningen toegekend als de factuur (#12807)
 • Crediteren van werkkaarten zonder planningscodes zorgde voor problemen (#12843)
 • De credit-werkkaarten krijgen nu ook de juiste ‘gefactureerde’ status (#13010)
 • Nieuw toegevoegde betalingsmethodes worden nu ook op het overzicht getoond
 • Indien een factuur manuele regels had werden deze niet goed overgenomen op de creditnota
 • Groepsafdruk voor facturen gaf in sommige situaties problemen (#12818)

 

Fietsverhuur    

 • Uit huur nemen van fietsen werd geoptimaliseerd
 • Betalingen registreren werd opgesplitst in waarborg en factuur
 • Bij het toewijzen van een asset wordt de klant als bestuurder aangeduid op de asset
 • Bij crediteren van een fietsverhuur wordt het dossier terug open gezet

Importeren       

 • Het is nu mogelijk om voertuigen te deactiveren aan de hand van de importmodule

Koppelingen    

 • Sommige facturen werden niet geëxporteerd naar Venice (#12711, 12917, 12918)
 • Het is niet meer mogelijk om via groepsafdrukken de status van reeds geëxporteerde factuur te resetten (#12801)
 • De integratie met EVHC voor werkplaats & planning werd geoptimaliseerd : Vraag Ernaar

Monteursscherm           

 • Touchorder: snellere link naar overzicht orders is beschikbaar gesteld bij monteursweergave

Planning            

 • Order geprint wordt niet meer gezien als ‘start-status’ waardoor aanpassen van de data niet meer mogelijk was. (#12845)
 • Bij het verplaatsen van een order van dag X naar dag X-1 via de MDP wordt gecontroleerd of de eindtijd nog na de binnenkomst ligt, zo niet wordt deze gelijkgesteld
 • Door de in / uit datum aan te passen was het mogelijk dat de plantijd buiten dit bereik kwam te liggen. Dit is niet meer mogelijk
 • Telefoonnummer van de chauffeur werd niet steeds opgehaald bij het aanpassen van een planorder (#12772)
 • In sommige situaties kwam de plandatum niet correct (#12780)
 • Marge bepaling naar het buitenland werd correct beschikbaar gesteld (#12847)
 • Na het accepteren van een klantaanvraag kan terug een vervangwagen gekozen worden (#12921)

POS      

 • [C1909-063] Mention ook vermelden in subject van de klant afwerk mail

Werkplaats       

 • Er werden structurele aanpassingen gedaan om ‘Oops’-melding op de werkkaart details te vermijden