2019.4.2

Aankoop            

 • Een aankoopdocument kan niet meer dubbel geaccepteerd worden via meerdere tabbladen (#12839)
 • Acceptatie scherm werd niet steeds gesloten (#13319)

Algemeen         

 • Bij het kopiëren van een gebruiker werd de naam niet vervangen (#13452)

Basisgegevens

 • Sommige contacten waren niet steeds beschikbaar via de gerelateerde contacten (#13366)
 • Een auto die in de wagenverkoop zit kan niet meer worden gedeactiveerd (#13462)

Chauffeursuitgifte        

 • Ook pakketartikelen kunnen uitgegeven worden (#13303)

Documenten    

 • De picklist van de toonbank werd niet steeds goed weergegeven (#13313)
 • Bij het versturen van het document wordt nu het emailadres van de klant opgehaald (#13414)
 • Het land van de klant zal nu vertaald worden (#13560)

Facturatie          

 • Bij crediteren van een groepsfactuur wordt de onderverdeling nu behouden (#13329)
 • Crediteren en her-factureren werd geoptimaliseerd (#13416)

Fietsverhuur    

 • Verlengen van contracten werd geoptimaliseerd
 • De status filter op het overzicht ‘ALL’ toont nu ook de getekende contracten

Koppelingen    

 • Exporteren naar Venice verloopt nu in de volgorde van facturatie (#13033)
 • Ook het land van de klant wordt nu mee geëxporteerd (#13282)
 • CarDNA kan vanaf heden in het Frans worden opgevraagd
 • Er werd een Adsolut – XML koppeling voorzien
 • Expert M+ exports maken nu ook gebruik van de grootboekrekening matrix
 • EVHC F2 – Walkaround checks zijn nu ook beschikbaar

Magazijn            

 • Door scanningen verloopt de gereserveerde voorraad nu ook steeds op dezelfde wijze (#13057)
 • Kenteken & vlootnummer is beschikbaar om toe te voegen aan de magazijnbeweging-overzicht

Online afspraken           

 • Het matchen van de nummerplaten houdt nu geen rekening meer met speciale tekens (#13368)
 • Vertalingen werden uitgebreid

Planning            

 • Enkele problemen via geavanceerd plannen werden opgelost (#13256)
 • Voertuig in & uit tijden bij het verslepen van een orderticket op dagplanning moeten nu gerespecteerd worden
 • Dubbele reservaties op vervangwagens zijn niet meer mogelijk door specifieke sleepacties (#13250)
 • Aanmaken van een planorder via de contactlijst gaat nu steeds de juiste klant hanteren (#13352)
 • De volgorde van vervangwagens is doorheen alle modules gelijkgesteld (#13455)
 • Zoeken op het planbord op klantnaam werd geoptimaliseerd

Scanners            

 • Stocktellingen via de scanners werden geoptimaliseerd (#12981)
 • De totaalkolom op de bewegingen toont steeds de waarde voor de beweging nu ook via de scanners (#13448)

Signalisatielijst

 • Wanneer een openstaande taak via de werkkaart wordt toegevoegd zal de status van het signaal mee aangepast worden (#12677)

Verhuur             

 • Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker zijn de kleuren in de verhuurplanning nu opgevuld (#13293)
 • Bij afwerken van een verhuur wordt geen leeg tabblad meer geopend (#13507)
 • Afgewerkte verhuurdocumenten worden transparant weergegeven en zorgen zo voor een beter contrast met actieve (#13512)

Voertuigverkoop           

 • marge’ optie word nu steeds overgenomen van de registratie in de aankoop (#13550)

Werkplaats       

 • Zoeken op speciale tekens zorgt niet meer voor problemen (#12614)
 • Het is niet meer mogelijk om via directe facturatie dubbele facturen te maken (#12996)
 • 3 decimalen worden enkel getoond in het detail wanneer van toepassing
 • Controle verplichte contactvelden gebeurt nu op ‘facturatie aan’ van de werkkaart (#13058)
 • Een werkkaart kan nu gedeeltelijk gekopieerd worden door de te kopiëren regels aan te vinken (#13381)
 • Externe koppelingen zijn nu niet meer beschikbaar na facturatie

2019.4.1

Nieuw

Algemeen         

 • Er zal een wachtwoord controle gebeuren wanneer uw wachtwoord gelijk is aan uw gebruikersnaam

Documenten

 • Het is nu mogelijk om de prijs te verbergen op aankoop-borderel

Online afspraken

 • Universele URL’s voor de online afspraken module werden voorzien
 • De volgende maand(en) worden steeds goed opgevuld
 • Mobiliteitsopties : kunnen nu zelf worden beheerd vanaf het scherm : beschikbaarheid
 • Het online aanvraagscherm gaat zich vertalen aan de hand van de browser taal

 

Optimalisaties

 

Aankoop

 • Bij leveringen van bestellingen via de werkkaart zal enkel de hoeveelheid van de werkkaart worden afgeboekt (#12793)
 • Totalen op het overzicht werden niet steeds goed berekent bij aanpassingen (#12926)
 • Bij een backorder worden ook locatie/afdeling selectie overgenomen (#12998)

Algemeen         

 • Er zal een wachtwoord controle gebeuren wanneer uw wachtwoord gelijk is aan uw gebruikersnaam (#12749)
 • Aanpassen van de firma-gegevens gaf soms voor problemen (#12815)

Documenten    

 • Foto’s op wagenverkoop document werden niet steeds goed getoond
 • Wanneer er geen details op een werkkaart staan wordt nu ook de planningstijd getoond (#12859)
 • 3 decimalen worden enkel getoond op documenten wanneer van toepassing
 • Email log toont nu ook de offertes

Facturatie          

 • Creditnota’s krijgen nu dezelfde grootboekrekeningen toegekend als de factuur (#12807)
 • Crediteren van werkkaarten zonder planningscodes zorgde voor problemen (#12843)
 • De credit-werkkaarten krijgen nu ook de juiste ‘gefactureerde’ status (#13010)
 • Nieuw toegevoegde betalingsmethodes worden nu ook op het overzicht getoond
 • Indien een factuur manuele regels had werden deze niet goed overgenomen op de creditnota
 • Groepsafdruk voor facturen gaf in sommige situaties problemen (#12818)

 

Fietsverhuur    

 • Uit huur nemen van fietsen werd geoptimaliseerd
 • Betalingen registreren werd opgesplitst in waarborg en factuur
 • Bij het toewijzen van een asset wordt de klant als bestuurder aangeduid op de asset
 • Bij crediteren van een fietsverhuur wordt het dossier terug open gezet

Importeren       

 • Het is nu mogelijk om voertuigen te deactiveren aan de hand van de importmodule

Koppelingen    

 • Sommige facturen werden niet geëxporteerd naar Venice (#12711, 12917, 12918)
 • Het is niet meer mogelijk om via groepsafdrukken de status van reeds geëxporteerde factuur te resetten (#12801)
 • De integratie met EVHC voor werkplaats & planning werd geoptimaliseerd : Vraag Ernaar

Monteursscherm           

 • Touchorder: snellere link naar overzicht orders is beschikbaar gesteld bij monteursweergave

Planning            

 • Order geprint wordt niet meer gezien als ‘start-status’ waardoor aanpassen van de data niet meer mogelijk was. (#12845)
 • Bij het verplaatsen van een order van dag X naar dag X-1 via de MDP wordt gecontroleerd of de eindtijd nog na de binnenkomst ligt, zo niet wordt deze gelijkgesteld
 • Door de in / uit datum aan te passen was het mogelijk dat de plantijd buiten dit bereik kwam te liggen. Dit is niet meer mogelijk
 • Telefoonnummer van de chauffeur werd niet steeds opgehaald bij het aanpassen van een planorder (#12772)
 • In sommige situaties kwam de plandatum niet correct (#12780)
 • Marge bepaling naar het buitenland werd correct beschikbaar gesteld (#12847)
 • Na het accepteren van een klantaanvraag kan terug een vervangwagen gekozen worden (#12921)

POS      

 • [C1909-063] Mention ook vermelden in subject van de klant afwerk mail

Werkplaats       

 • Er werden structurele aanpassingen gedaan om ‘Oops’-melding op de werkkaart details te vermijden

2019.3.4

Nieuw

Planning

 • Een notitie bewaren & de weergave hiervan is duidelijker aanwezig bovenaan de dag

Facturatie

 • Bij het maken van een creditnota wordt nu ook de onderverdeling mee-gekopieerd vanaf het origineel
 • Op het overzicht van de facturen wordt de datum van emaillen getoond
 • De factuurdatum selectie kan niet meer voor de datum van een reeds gemaakte factuur

Koppelingen

 • Er werd een koppeling gemaakt met het EVHC systeem – Vraag ernaar

Werkplaats

 • De voorraad en magazijnlocatie is nu meteen zichtbaar bij het selecteren van een artikel
 • Het is nu mogelijk artikelen met meerdere decimalen bij de eenheidsprijs te verwerken

Optimalisaties

Aankoop            

 • Standaard selectie mogelijkheden voor locatie/afdeling werden verbeterd (#12232)
 • De browsersuggesties worden niet meer bovenop de gewone zoekvelden getoond (#12251)
 • De leveranciersnaam wordt nu aan terug aangevuld op basis van de code (#12459)
 • Het nieuwe paspoort kan nu geopend worden vanaf de aankoop (#12523)
 • Totalen worden nu ook bij besteladvies getoond

Basisgegevens

 • Relaties tussen contacten kunnen terug gelegd worden met impliciete regels (#12243, 12672)
 • Bij aanmaken asset zal de standaard truetype al geselecteerd zijn (#12494)
 • Via het overzicht van de voertuigen wordt nu ook het nieuwe contactdossier geopend (#12571)
 • Bij wijzigen van de eigenaar van een asset wordt ook de actieve werkkaart(en) met naam aangepast (#12605)
 • Functioneel type wegnemen van een contact werd niet steeds bewaard, dit werd opgelost (#12616)
 • Het busnummer wordt nu bij het straatadres aangevuld (#12543)
 • Foutieve weergave van ‘gelijkaardige klant’ is niet meer van toepassing
 • ExternalID’s kunnen nu in de applicatie beheerd worden ( indien het recht werd voorzien )

Documenten    

 • De log tabel voor verstuurde mails wordt nu ook ingevuld wanneer men meerdere email-adressen gebruikt (#4526)
 • Het email-adres bij wagenverkoop-proforma komt nu van de klant (#12433)
 • De contactpersoon wordt nu gebruikt voor de aanspreking in de betaalherinnering i.p.v. de bedrijfsnaam indien van toepassing (#12449)
 • De herinneringsbrief gaf in sommige gevallen een probleem, dit werd opgelost (#12559)
 • De onderverdeling op basis van planningscodes is nu ook zichtbaar op de ‘Truck-werkkaarten’ (#12619)
 • De factuurdatum selectie kan niet meer voor de datum van een reeds gemaakte factuur

Import 

 • Het importeren van klantnamen met een ‘ in de naam zorgt niet meer voor foute verwerking (#12296)
 • Bij importeren van voertuigen waarvan de eigenaar reeds gekend maar inactief, zal deze terug geactiveerd worden

Koppelingen    

 • De validatieboodschap van Expert M+ is nu zichtbaar op het scherm (#12456)
 • Het opvragen van de Car-Pass-Historiek werd geoptimaliseerd
 • Er werd een koppeling gemaakt met het EVHC systeem – Vraag ernaar

Magazijn            

 • Datumnotatie “archivatiedatum” op magazijn-archief is nu EU (#12585)

Planning            

 • Bij wijzigen van klant en/of auto van een order worden deze ook overgenomen op de werkkaart & vice versa (#12581)
 • Afwijkingen tussen de capaciteit met of zonder monteurs werd opgelost (#12599)
 • Berichten vanuit planorder door een klant aangevraagd worden nu gericht aan de ‘aanvrager’ ipv de ‘eigenaar’ (#8295)
 • Extra Large weergave op de dagplanning werd geoptimaliseerd
 • Een notitie bewaren & de weergave hiervan is duidelijker aanwezig bovenaan de dag
 • Het overzicht van de verstuurde berichten werd geoptimaliseerd qua snelheid
 • De planorder lijst wordt nu vernieuwd na het maken van het order

Toonbankverkoop         

 • Probleem werd opgelost bij het toevoegen van een nieuw artikel voor de eerste keer bij toonbank (#12429)

Verhuur             

 • Oude prijs wordt terug weergegeven na editeren van een verhuurcontract (#12670)

Voertuigverkoop           

 • In de verkoopslijst is de factuurdatum nu zichtbaar

Werkplaats       

 • Bij het maken van een nieuwe klant bij via de werkkaart blijven de 3 puntjes niet meer staan (#12424)
 • Het chassisnummer of kenteken wordt nu steeds in het btwregister opgenomen (#12560)
 • Datumfilter is gelijk aan op het werkkaartoverzicht geeft nu de gewenste resultaten

2019.3.3

Nieuw

Algemeen         

 • Op de meeste pagina’s is er een directe link naar de documentatie, zie Info-knop           

Assetverkoop  

 • Extra link naar paspoort klant en voertuig          
 • Meerdere foto’s mogelijk          
 • Extra link naar voertuighistorie

Facturatie          

 • Het is nu mogelijk om UBL-bestanden van een factuur te genereren voor import-doeleinden in boekhoudpakketten     

Optimalisaties

Algemeen         

 • SMS’en worden goed verstuurd               (#12099)

Basisgegevens

 • Bus-nummer wordt bewaard    (#12932)
 • Functioneel type klant wordt goed gevalideerd bij facturatie     
 • Extra controle op klanten met zelfde naam en BTW-nummer, om dubbels te vermijden
 • De ‘voorbeeld’ telefoonnummers zijn weggehaald.        
 • De ‘oude’ paspoort velden zijn verwijderd want ze staan in de nieuwe contactfiche       
 • Excel exports van de prijzentabel, met zeer veel data, is mogelijk via het overzicht         
 • Meldingen in verband met werkplaats die niet relevant zijn voor planning gebruikers worden niet meer getoond              (#12202)

Planning            

 • Ongeplande taken kunnen via de dagplanning versleept worden             (#12405)
 • Taken, die later werden toegevoegd aan ongeplande orders, kunnen versleept worden (#12195)
 • Gearchiveerde werkkaarten worden als afgewerkt op de planning getoond        (#9847, 12019)
 • Zoeken op kenteken, op basis van relevantie, waardoor ‘korte’ kentekens bovenaan komen      
 • De plantijd kan niet meer VOOR de In datum gezet worden        (#12254)
 • Zoeken op klanten, op basis van relevantie, in het orderscherm.              (#11409)

Werkplaats       

 • Factuurnummer zichtbaar op het BTW-register
 • Oplossing voor ‘Oops’-melding bij detailregels  (#11744)
 • Selectie op Planningcode uitgebreid met zoeken op Code naast omschrijving     (#12225)
 • Werkkaarten zonder voertuig kunnen niet meer aangemaakt worden   (#12288)
 • Gerelateerde artikelen van planningscodes worden toegevoegd aan de werkkaart          (#12411)
 • C1907-058 Expiration date warranty is beschikbaar gesteld in workkaart info     (#12197)

Assetverkoop  

 • Wagens kunnen terug uit stock gehaald worden              (#12407)
 • Op factuuroverzicht: BTW over de marge wordt niet meegeteld in totaal             (#12219)

Documenten    

 • Op verkoop-document/factuur aanduiding wagen nieuw of tweedehands         

Facturatie          

 • Grootboekrekening bij manuele factuurlijnen  
 • Afrondingen naar Venice zijn geoptimaliseerd   (#12070)

Tijdsregistraties             

 • Klant werkkaart zichtbaar op overzicht

Aankoop            

 • Standaard aantal in de aankoopmodule is terug 1            (#12201)
 • Geen browsersuggesties meer bij de leveranciers selectie          
 • Printen van barcodes mogelijk bij geautomatiseerde leveringen              
 • Automatische toekenning aan de default afdeling enkel nog bij nieuwe aankopen          
 • Backorders overname locatie & afdeling van order         
 • Accepteren levering: stockscherm wordt gesloten          (#12394)
 • Via het grafische verhuur overzicht  meerdere contracten na elkaar maken        (#12137)