2020.48

Export 

 • De naamgeving niet actief voertuig werd uniform gemaakt bij de exports (#19407)
 • De Voertuig Actief filter op export “05. Werkplaats-order-details” werd omgekeerd om overeen te komen met de titel        (#19407)

Facturatie          

 • Creditnota’s van een assetsale houden nu rekening met het ordertype
 • Het overzicht van de facturen werd aangepast om sneller te werken voor bedrijven met veel facturen
 • Tekstregels krijgen geen ‘0’-waarde meer na aanpassen

Signalisatielijst

 • Bij signaalorders van gerelateerde voertuigen zal geen leeg planorder gecreëerd worden als alles is afgevinkt (#19386)
 • Datum updates voor werkzaamheden met meerdere type parameters geeft geen problemen meer (#17138), (#19117)

Werkplaats       

 • Een nieuwe versie van het blokkeren van werkkaarten voor simultaan gebruik werd geactiveerd. (#19411)

2020.47

Basisgegevens

 • Er werd een oplossing voorzien waarbij op het overzicht de aan/verkoopprijs zichtbaar is maar niet in het detail (#19003)

Externe koppelingen    

 • De status van de facturen bij export naar CIEL worden correct aangepast (#19325)
 • EVHC : Er werd een oplossing voorzien voor checklijsten die niet werden aangemaakt door kentekens met ‘kleine’ letters (#19001)

Fietsverhuur    

 • Bij afwerken van een fietsverhuur wordt gecontroleerd of de facturatiegegevens volledig zijn
 • Er werd een opsplitsing voorzien in bedrijf & particuliere lease bij fietsverhuur

Monteur scherm            

 • Er werd een correctie uitgevoerd op de filter van het monteur scherm bij werkplaatsen met meerdere locatie & afdelingen (#19403)

Planning            

 • Bij afwijzen klant-aanvragen blijft de datum correct (#19187)

Signalisatielijst

 • Datum updates voor werkzaamheden met meerdere type parameters geeft geen problemen meer (#17138), (#19117)

Wagenverkoop

 • Het overzicht van wagenverkopen zal sneller laden (#19115)

2020.46

Documenten

 • Het logo van de firma wordt correct getoond op de voertuigfiche voor verkoop (#19180)
 • Optimalisaties bij het afdrukken van meerdere facturen in ééns werd voorzien (#19126)

Externe koppelingen

 • Er werd een uitbreiding gedaan aan de UBL-bestanden betreffende btw-percentages (#19124)

Fietsverhuur

 • Er werd een opsplitsing voorzien in bedrijfs & particuliere lease bij fietsverhuur

Monteurscherm

 • Er zijn optimalisaties gebeurd betreffende de filter op het monteurscherm (#19274)

Planning

 • Bij afwijzen klant-aanvragen blijft de datum correct (#19187)
 • Detailchecklijsten zijn niet meer zichtbaar tenzij de gebruiker hier expliciet toegang tot heeft (#19195)

Signalisatielijst

 • Datum updates voor werkzaamheden met meerdere type parameters geeft geen problemen meer (#17138), (#19117)

Werkplaats

 • Er werd een oplossing voorzien voor OS-besteladvies die niet geopend kon worden in sommige gevallen (#19274)

2020.45

Documenten

 • Er werd een oplossing voorzien waarbij in sommige gevallen een tweede pagina met één lege regel beschikbaar kwam bij de truck-werkkaarten (#6555)

Exports

 • Export naar Ciel – gebruikt absolute waardes voor creditnota’s (#6556)

Externe Koppelingen

 • Dubbele parameters bij externe koppelingen vallen niet meer voor (#6516)

Facturatie

 • Afrondingsverschillen bij automatische werkkaarten werden opgelost (#6265)
 • Preview van de factuur via Aanpas-scherm houdt rekening met de afdruk parameters zoals via het overzicht (#6533)
 • Grote werkkaartomschrijvingen komen niet meer overheen de eerste detail-regels (#6532)
 • Optimalisaties bij het afdrukken van meerdere facturen in ééns werd voorzien (#6552)

Fietsverhuur

 • Bij afwerken van een fietsverhuur wordt gecontroleerd of de facturatiegegevens volledig zijn (#6528)
 • Er werd een opsplitsing voorzien in bedrijf & particuliere lease bij fietsverhuur (#6545)

Monteursscherm

 • Orders met voertuig-uit status worden niet meer foutief getoond via het monteursscherm (#6560)

Planning

 • Bij afwijzen klant-aanvragen blijft de datum correct (#6550)

Signalisatielijst

 • Er werd een oplossing voorzien voor dubbele signalen (#6541)