2020.2.3

Algemeen         

 • Terug naar inlogpagina link op de wachtwoordreset was niet correct

Basisgegevens

 • Prijzen editeren kan terug via de voorziene snelkoppelingen (#15646, 15680, 15762)
 • Bij het editeren van een budgettype discount werd het artikel niet ingevuld (#15501)
 • Zoekveld om signalisatiecode te zoeken op paspoort (iframe) is nu toegankelijker (#15448)

Documenten    

 • De volgorde van planningscodes is op de factuur nu steeds gelijk aan deze van de werkkaart (#15654)
 • In Edge browser wordt geen onterechte validatiefout meer gegeven op emailadressen (#15647)
 • Bij het versturen van een factuur worden steeds alle gekozen parameters gebruikt voor de opbouw van het document (#15612)
 • Versturen factuur via mail met toegevoegde algemene voorwaarden gaat niet

Externe Koppelingen   

 • Factuurnummer en OGM waren omgewisseld in UBL bestanden (#15459)

Facturatie          

 • Een 0-factuur kan nu ook als ‘betaald’ aangeduid worden (#15617)
 • Het is niet meer mogelijk alle regels van een factuur te verwijderen en zo te bewaren. (#15364)

Fleectcare         

 • Vlootkosten via budgetimport worden nu voor de hele periode ingeboekt (#15413)

Monteursscherm           

 • Zoeken in alle orders beschikbaar aan de hand van selectie-slider

Online afspraken           

 • Downloadknop op OLP is nu steeds zichtbaar op mobiele toestellen.
 • Door ‘amerikaanse’ taal instelling was de tijdnotatie soms anders (#15681)
 • Het is nu mogelijk de star & eind tijd in te stellen op half-uur
 • Aanvragen met zeer lange opmerkingen kunnen nu ook omgezet worden naar een planorder (#15510)
 • Vertaling bevestigingsmail OLP
 • De vertalingen werden geoptimaliseerd
 • Wanneer een klant via de afwijs-mail een order accepteert zal een email verstuurd worden naar de locatie/afdeling
 • Meerdere emailadressen bij de locatie werden niet steeds goed verwerkt

Planning            

 • De dagplanning kan vanaf heden aan de hand van een slider ook verticaal gebruikt worden.
 • Planorders kunnen niet meer gekoppeld worden aan ‘oude’ werkkaarten (#15666)
 • Er kon niet steeds beantwoord worden op mails die werden verstuurd. Let op: Bij sommige email-programma’s is dit nog het geval
 • Door een beperking kon een orders soms niet terug gesleept worden naar een vroegere datum, dit is terug mogelijk (#15457)
 • De aanspreking van de acceptatie mails zijn nu steeds de ‘aanvrager’ (#15607)
 • Rechtermuis-menu bij ongeplande orders wordt niet meer overlapt door vervangwagens          (#15569)
 • Onterechte melding dat je klant moet selecteren valt niet meer voor (#15407)

Tijdsregistraties

 • PE_Minutes parameter kan nu ook minder dan 1 zijn.    (#15400)

Toonbankverkoop         

 • Crediteren/herfactureren toonbankverkopen gaat niet correct (#15518)

Verhuur             

 • Correcte valutatekens worden nu op alle velden toegepast (#15701)
 • Formattering BTW veld bij afwerken verhuur klopt niet

Werkplaats       

 • [I2005-061] OS-artikels komen niet meer standaard op 1OHD (#15504)
 • [I2005-108] Bij het aanmaken van een automatische interne werkkaart worden er productgroepen overgenomen naar die nieuwe werkkaart           (#15573)
 • Dubbel kopieren naar factuur-blok is niet meer mogelijk (#15641)
 • [I2005-250] KM-stand komt op 0 te staan (#15642)
 • Planningscode wordt nu ook automatisch geselecteerd bij het toevoegen van nieuwe artikels (#15645)
 • [I2004-211]Foutmelding door dubbele volgorde-nummers werd opgelost (#15357)

2020.2.2

Aankoop            

 • Aantallen van 1 miljoen kunnen nu ook verwerkt worden (#15414)
 • Het is terug mogelijk regels toe te voegen op basis van de leveranciersreferentie (#15350)
 • Het is nu mogelijk nieuwe artikelen te creëeren vanaf het aankooporder

Algemeen         

 • Weergave van valuta-teken op verschillende plaatsen toegevoegd of vooraan geplaatst
 • Submenu werd verbeterd bij mobiel gebruik (#15341, 15334)

API        

 • API endpoint voorzien voor factuurdetails

Basisgegevens

 • Optimalisatie bij controle op bestaande klanten (#15471)
 • Optimalisatie betreffende de snelheid van de artikellijst bij grote lijsten (#15360)
 • Bij aanmaken shop moet ook een or_vat_registry_number – record aangemaakt worden
 • Bij 3de partij controle zal het emailadres uit de contactfiche gebruikt worden ipv Header1

Documenten    

 • Totalen op fietscontracten houden nu rekening met eventuele specifieke btw-regels op artikelniveau (#15387)
 • TAV-veld van het contact wordt nu steeds op de facturen getoond (#15353)
 • Er werd een nieuwe manier om algemene voorwaarden op facturen voorzien
 • Het memo-veld van het contact wordt toegevoegd aan de klantopmerking op de afdruk van de werkkaart

Externe Koppelingen   

 • Optimalisatie Bij Expert M+ exportlijnen (#15474,1352)
 • BOB Sage koppeling is beschikbaar
 • ExactOnline : gestructureerde mededeling kan nu mee geëxporteerd worden
 • ExactOnline : de beperkte sessie van 10 minuten werd geëlimineerd
 • Er werd een link voorzien naar Partslink24 Merk-selectie pagina
 • Theuwissen : bij het ophalen van artikelcodes wordt nu gebruik gemaakt van de producent extensie

Facturatie          

 • Bij wagenverkopen met ronde bedragen incl. btw kan geen verschil van 1 cent meer voorkomen
 • De vervaldatum is nu beschikbaar op het overzicht

 

Fietsverhuur    

 • De beschikbaarheidsweergave werd geoptimaliseerd (#15423)

Online afspraken           

 • Evenementen op afdeling worden niet meer op de locatie alleen getoond (#15238)

Planning            

 • Enkele optimalisaties in de visualisatie van de maandplanning
 • Verplaatsen via geavanceerd werd geoptimaliseerd (#15396)

POS      

 • [C2004-024] Apollo logo op POS facturen

Signalisatielijst

 • Zoeken in de planningscodes werd geoptimaliseerd
 • Het is nu mogelijk voor éénzelfde code zowel opvolging op draaiuren als tijd te doen (#15265)

SMS      

 • SMS templates kunnen nu per locatie/afdeling beheerd worden

Tijdsregistraties

 • De export van het tijdsregistratieoverzicht neemt ook de subtotalen mee

Wagenverkoop

 • Tijdens het aankoopproces kan een nieuwe leverancier gecreëerd worden

Werkplaats       

 • Bij het emailen van meerdere facturen per keer wordt bij dezelfde klant het e-mailadres al ingevuld (#15445)
 • Controle op car-pass kilomters houdt geen rekening meer met toonbankverkopen (#15439)
 • Kopieren van OS-artikelen naar Invoice is terug mogelijk (#15417)
 • Facturatie aan uit gerelateerde contacten wordt nu op alle mogelijke plaatsen overgenomen (#15270)
 • De bepaling van de reparatiedatum werd geoptimaliseerd
 • Bij gebruik van de voorraadmodule worden nu op de werkkaart reeds iconen getoond betreffende de beschikbaarheid

2020.2.1

Aankoop            

 • Automatische generatie van levering & factuur werden geoptimaliseerd (#14987)
 • Printen van barcodes moet nu steeds werken bij levering (#14904)
 • Totalen in de aankoop werden niet steeds getoond (#14778)

Algemeen         

 • Het submenu werd geoptimaliseerd voor mobiele apparaten (#14623)

API        

 • Enkele web-services werden uitgebreid en toegevoegd

Basisgegevens

 • De externalID kan niet meer onterecht overschreven worden met zijn eigen code (#15115)
 • Prefered supplier link a.d.h.v. besteladvies parameter werken nu direct in de werkkaart
 • De kilometerstand van ee paspoort kan de kilometerstand van een werkkaart niet meer aanpassen wanneer deze lager is. (#14759)

Documenten    

 • Bij het mailen van meerdere factureren in ééns worden nu ook de mailstatussen genoteerd (#15245)
 • Onderwerp & body van de mail is vanaf heden verplicht (#14986)
 • [C2003-022] Validatie grootte bijlagen bij het mailen vanuit documentserver
 • De volgorde van de taken op werkkaart & afdruk , kan niet meer verschillen (#14760,1484)
 • Datum (truck) werkkaart toont nu ook de plan datum . (#14473)

Externe Koppelingen   

 • Nettoprijzen worden nu ook bij Bucar goed opgehaald (#14724)
 • Verkoopfacturen kunnen nu geëxporteerd worden naar Bob Sage – vraag ernaar.

Facturatie          

 • Wanneer een manuele aanpassing later werd toegevoegd aan een factuur kon die niet meer gecrediteerd worden (#15206,14775)
 • Korting op fiets-facturen was niet altijd correct (#15113)
 • De OGM werd nu ook in de UBL opgenomen (#14968)
 • De betaalmethode wordt nu ook vertaald in de filter (#14835)

 

 

Fietsleasing      

 • De omschrijving op de bedrijfsfacturen is niet toereikend.
 • De startdatum is nu steeds gelijk aan vandaag (#15109)
 • Kortingen werden geoptimaliseerd (#15003)
 • Suggestie maandfacturatie voor bedrijfsfacturen werd aangepast (#15004)
 • Datum & tijd van transport zijn nu apart beheersbaar (#14855)
 • Een mobiele picklist voor assets werd beschikbaar gesteld
 • Via het assetoverzicht kan de lease-lijst gefilterd worden
 • Transport wordt aan de hand van goedkeuren leasing in gepland
 • Particuliere prijzen worden bij generatie contract reeds getoond

Magazijn            

 • Bij kopiëren naar Actual wanneer een artikel op meerdere plaatsen ligt wordt een selectie aangeboden

Monteurscherm           

 • Toevoegen van artikelen met meerdere locaties mag niet meer voor problemen zorgen (#15127)
 • Sommige artikelen konden niet geboekt worden (#15002)
 • De ‘+’ en ‘-‘ knoppen zijn nu terug beschikbaar
 • Tijdsregistraties via het monteurscherm hadden niet steeds een totaal (#14807)

Online afspraken           

 • Bij de aanvraagdatum is nu ook steeds het tijdstip zichtbaar

Planning            

 • Aan de daglijst werd ook het derde opmerkingen veld toegevoegd
 • Het monteurscherm is nu in andere talen beschikbaar (#14921)
 • Wanneer ‘klant verwittigd’ moet worden aangeduid en niet het volledige order is afgewerkt krijg je hier melding van (#10721)
 • Bij het verwijderen van een planorder worden nu werkkaarten ook verwijderd indien deze geen registraties bevatten

Signalisatielijst

 • Het invoeren van een opvolgdatum kan enkel nog met datums na vandaag

Tijdsregistraties             

 • Bij aanpassen van een tijdsregistratie naar andere shop wordt ook de afdeling correct aangepast (#14966)

Verhuur             

 • Bij het verlengen van een contract via de planning zal het aanpasscherm doorlopen worden (#14749)
 • Bij verwijderen van een planorder zal het gerelateerde verhuur ook verwijderd worden indien geen acties geregistreerd (#10163)

Wagenverkoop

 • Bij het verkopen van een asset worden alle originele functionele types weggenomen. (#15116)
 • Bij het maken van een creditnota kan nu de datum gekozen worden (#1756)

Werkplaats       

 • snel toevoegen’ van een artikel met niet unieke code over verwijderde heen kan nu ook
 • [I2003-672] OS – artikelen kunnen niet meer gekopieerd worden in de werkkaart kolom (#15236)
 • In sommige gevallen werden bijlages niet correct getoond
 • Bij het aanpassen van het chassis zal deze op actieve werkkaarten ook aangepast worden (#14982)
 • Verplaatsen van artikelen op werkkaart met zeer veel lijnen kan nu ook probleemloos (#15007)
 • De volgorde van stukken toegevoegd via het monteurscherm liep niet steeds gelijk met de werkkaart (#14784)

2020.1.3

Basisgegevens

 • Voor “Eigen” klanten wordt nu ook de aankoopprijs via Mijn Grossier-artikelen gehanteerd. (#14504)
 • [I2002-162] P-Discount toevoegen kan nu ook zonder shop te kiezen (#14601)
 • Aanmaken artikels met vreemde tekens kan nu ook via de werkkaart   (#14757)
 • Foutmelding bij het inlezen van E-ID in sommige gevallen werd opgelost (#14833)

Facturatie          

 • Het is niet meer mogelijk om dubbele betalingsrecords toe te voegen, door te dubbelklikken (#14591)
 • Op de creditpagina wordt niet meer ten onrechte de originele prijs opgehaald bij afvinken (#14702)
 • [I2003-041] Wanneer de melding “Workcard is already invoiced!” gegenereerd wordt, zal de werkkaarstatus niet teruggedraaid worden (#14804)
 • Optimalisaties UBL

Import 

 • Pakketartikelen kunnen vanaf heden via de import-module geïmporteerd worden

Koppelingen    

 • De MRT-schermen zijn nu in meerdere talen beschikbaar
 • Connect2V – Koppeling Vandenabeele – werd uitgebreid

Monteursscherm           

 • Artikelcontrole gebeurd nu op ID ipv Code waardoor minder problemen bij dubbele codes kunnen ontstaan (#14715)
 • OS artikelen kunnen niet meer gemanipuleerd worden via deze weg
 • Arbeid / Extra artikelen zijn nu ook zichtbaar onder alle artikelen ter referentie voor de monteur

Onderhoudscontracten

 • [I2003-023] Dubbele prijzen contractopties (#14795)

Planning            

 • Controle bestaand voertuig OLP werd geoptimaliseerd (#14568)
 • De online kalender is werd geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (#14593)
 • De optie geavanceerd plannen kan nu ook gebruikt worden in de Fullscreen versie (#14603)
 • Niet toegewezen orders kunnen niet meer verplaatst worden in een account met alleen lezen rechten (#14663)
 • Bij het omzetten van een online aanvraag voor een bestaand contact ging dit niet steeds correct (#14668)
 • Een gesplitst plankaartje bewerken resulteert niet meer in het ongedaan maken van de splitsing, als deze binnen de periode valt (#14673)
 • Bij het kopiëren van planorders wordt nu meteen het kleur bepaald (#14726)
 • Situatie waarbij de vervangwagen-selectie verdween werd opgelost (#14734)
 • Capaciteitskleuren in de planning zijn logischer bij 0 uren en nu steeds gelijk met of zonder monteurs (#14776)
 • Het is nu ook mogelijk interne planorders te maken voor vlootbeheerders met externe leveranciers

Aankoop

 • Verscheidene problemen in de aankoop-module betreffende prijzen werden aangepakt (#14440)
 • De brutoprijs werd toegevoegd aan de subtabel op het overzicht (#14676)
 • Budgettypes worden terug bewaard in de aankoopmodule (#14793)

Verhuur

 • Verhuurprijzen die bepaalde periodes overschrijden worden nu correct berekend (#14681)
 • Fout in controle van overlappende datums verhuur werd opgelost (#14786)

Documenten

 • De factuurlay-out werd geoptimaliseerd om zo minder onnodige pagina’s te genereren (#14316)
 • Ook bij de betalingsherinnering wordt nu het emailadres van de klant getoond indien gekend (#14493)
 • Er kunnen nu meerdere barcodes in eens geprint worden (#14573)
 • Kenteken staat nu steeds automatisch in de onderwerpen van de emails

Wagenverkoop

 • Via het verkoopsoverzicht kan nu een Offerte document worden afgedrukt

Werkplaats       

 • [I2002-049] Voertuiglijst wordt nu gefilterd op geselecteerd contact bij aanmaak werkkaart      (#14572)
 • Klantnaam werd aan het btwregister toegevoegd