2023.22

API       

 • Twee extra BI-report endpoints werden voor zien in de API voor aankoopdetails & artikelen die extern werden opgehaald

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens         

 • Indien een aankoopprijs ook een korting heeft wordt dit in de detailschermen duidelijk gevisualiseerd om verwarring te vermijden

Externe Koppelingen – Interfaces            

 • De koppeling met Europ Assistance werd verder geoptimaliseerd. De knop zal een status tonen, er is duidelijke feedback na een succesvol resultaat en het artikel wordt uitgebreid met contractnummer en periodes.            
 • Voorbereidingen zijn getroffen om te WACSonline te koppelen met het nieuwe Parts360 platform

OLP – Online afspraak   

 • De matching tussen voertuigen en klanten bij aanvragen via de online kalender werd geoptimaliseerd.

2023.21

Aankoop – Purchase – Retours  

 • Artikelen zonder vertaling maken gebruik van de standaardomschrijving bij aankoopdocumenten(#28435)

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens         

 • Het menu bij niet-actieve voertuigen is terug relevant aan de status

Externe Koppelingen – Interfaces

 • EVHC: de walkaround sync houdt nu rekening met mogelijke duplicaten in alle stappen
 • Herman Parts : ophalen van de winkelwagen is beschikbaar gesteld(#28426)
 • idGarages.com : synchronisatie werd geoptimaliseerd
 • OAB: Er wordt vanaf nu rekening gehouden met het eventuele gebruik van de standaard parameter voor initieel niet beschikbare dagen. (#28481)
 • PSA Servicebox: de import houdt nu rekening met mogelijk lege prijsvelden(#28513)

Mobiele werkkaart – Touchorder

 • Verschillende Gebruikersoptimalisaties werden doorgevoerd in het nieuwe receptiescherm

Planning

 • Het berichtencentrum wordt vanaf nu ook gefilterd op de locatie toegang van de gebruiker(#27887)
 • Multiday planning werd geoptimaliseerd voor grote omgevingen(#26841)

2023.20

Algemeen – General – UX

 • Lege numerieke parameters kunnen beheerd worden vanaf de backoffice

Autohandel – Asset Sale

 • Een probleem waarbij het niet mogelijk was om een factuur te generen van een wagenverkoop werd opgelost(#28119)

Budgetmodule – Fleetcare          

 • Budgettypes kunnen via de backoffice aangemaakt worden(#28345)

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens

 • Het werd mogelijk gemaakt om voertuigen in bulk te kunnen activeren of de-activeren. Indien een voertuig niet gedeactiveerd kan worden zal deze blijven staan. De rest zal gedeactiveerd worden.
 • Specifieke ‘bevat niet’ filter op de contact lijst zorgt voor de gewenste resultaten(#28373)
 • Verwijderende onderdelen die ooit onderdeel van een pakket zijn geweest worden niet meer getoond in die definitie (#28355)

Documents & Reportserver

 • Het werd mogelijk gemaakt om andere algemene voorwaarden toe te kennen aan offertes t.a.v. facturen ( en proforma’s ) (#27839)

Externe Koppelingen – Interfaces

 • EVHC : Signalen afkomstig van een Walkaround check die verwijderd worden , worden ook in EVHC als completed aangeduid
 • EVHC : Walkaround PDF’s kunnen opgehaald worden en gelinkt aan de signalen
 • idGarages : Synchronisatie werd geoptimaliseerd

Facturatie – Invoice – Billing

 • Betalingsherinneringen maken nu ook gebruik van de facturatie-email
 • De datum van een factuur kan aangepast worden naar een datum tussen & met inbegrip van de vorige & volgende factuur. (#28198)

Mobiele werkkaart – Touchorder

 • Het datumvak bij digitale checklijsten via het monteurscherm werd groter gemaakt(#28400)
 • Wanneer twee gelijke planninsgcodes op één fiche staan bij creatie , zal bij het verwijderen van één hiervan slechts die éné geselecteerde verwijderd worden.

OLP – Online planning kalender

 • Wanneer Cookies bij online afspraken niet geaccepteerd worden is de afspraak pagina niet bruikbaar, om in orde te zijn met publieke regelgeving (#28324)

Planning

 • Een overkoepelende datum filter werd toegevoegd aan de uitzonderingen pagina om makkelijker te kunnen filteren. (#28016)

2023.19

Aankoop – Purchase – Retours

 • Er zal geen foutmelding meer getoond worden bij bestelbonnen met een lege kortingsregel. (#28325)

Externe Koppelingen – Interfaces

 • Wanneer een voertuig een Europ Assistance ( SARA ) abonnement heeft is dat zichtbaar in het paspoort.
  • Maakt u gebruik van SARA Europ Assistance abonnementen? Quality Garage of Bosch Service? Neem dan contact op met onze support.

Facturatie – Invoice – Billing

 • Een extra mailadres veld werd toegevoegd voor facturatie. Dit additionele emailadres wordt gebruikt om facturen naar te sturen. Indien dit veld leeg is, zal het gewone adres gebruikt worden.
 • Grootboekrekeningnummers kunnen terug verwijderd worden indien nodig.

Planning

 • Er wordt geen ‘capaciteit onvoldoende’ melding meer gemaakt bij het inplannen van werk bij derden (#28386)
 • Geplande taken die via ongepland, terug op de planning komen , zullen niet meer om ’00:00′ gepland worden maar op start werkdag of na andere taken(#28357)
 • Het werknemer beheerscherm werd voorzien van een contextmenu. ( rechtermuisklik )
 • In de poortplanning worden specifieke signalen niet meer onnodig dubbel getoond(#28350)

Werkplaats – Workshop

 • De positie van het voertuig in dien gekend via de werkkaart wordt steeds op de overzichten getoond(#28303)
 • De Bestel & Lever functionaliteit vanaf de werkkaarten kan gebruikt worden op werkkaarten met zeer veel regels. (#28322)
 • Een standaard ‘Excel’ import voor detailregels op werkkaarten werd voorzien.

Workflow – Flux

 • De workflow tellers werden geoptimaliseerd en laden meteen in(#28302)
 • Een extra teller werd toegevoegd aan de workflow-counters: volgende zonder huidige
 • Indien een werkkaart onderdeel is van een workflow dossier met subtaken, zal de opvolging hiervan gevisualiseerd worden in alle desbetreffende werkkaarten.