2021.48

Nieuwe voertuigpaspoorten voor personenwagens zijn klaar voor gebruik, indien u interesse hebt deze uit te proberen kunt u ons contacteren.
Incl. voertuiggegevens op basis van VIN aan €0,29 per opvraging ( +€0,06 / wk)

API        

 • Er werd een nieuw API endpoint voorzien voor voertuigen om gebruik te kunnen maken van nieuwe vaste velden

Basisgegevens

 • De knoppen bij mailtemplates werden netter geplaatst. (#23610)
 • Merk & Model van de nieuwe paspoorten is beschikbaar op verschillende standaard overzichten
 • Op firma niveau kan de taal ingesteld worden

Documenten    

 • Een ‘samenvattings’-layout werd beschikbaar gesteld voor offerte & proforma, factuur volgt later
 • Rapportlabels veranderen niet meer ‘soms’ van taal (#23612)

Externe Koppelingen    

 • Transics connectie werd upgegrade naar TLS 1.2

Facturatie          

 • Indien de klant van een factuur nadien wordt aangepast, zal deze bij mailen ook het emailadres van de nieuwe klant gebruiken (#23670)

Fietsverhuur    

 • Bij het verwijderen van een contact is de controle op openstaande fietsverhuurcontracten aangepast (#23626)
 • Er werd een oplossing voorzien voor gecrediteerde leasefacturen waar de status werd gewijzigd (#23676)

Werkplaats       

 • Het voertuig in-uit registratie scherm werd groter gemaakt (#23683)

2021.47

API        

 • Er werd rate limitting toegepast op de api om overbelasting tegen te gaan. Voor meer info kan je support contacteren

Documenten    

 • Bij een overname die als korting op een factuur komt wordt nu een duidelijke omschrijving voorzien (#23602)
 • a.v. wordt nu ook vertaald op de documenten (#23465)

Fietsverhuur    

 • Fietslease overzicht kan geëxporteerd worden naar Excel (#23573)

Magazijn            

 • Er werd een parameter voorzien waarbij stock invoering automatisch in alle default locaties met aantal 0 voorzien kan worden, om monteurboekeingen mogelijk te maken zonder effectief magazijn te voeren.

Monteurscherm             

 • Externe werkkaarten worden niet meer op het monteurscherm getoond om verwarring te vermijden

Signalisatieijst

 • Een bestaande campagne kan nu uitgebreid & aangepast worden via het overzicht

Wagenverkoop

 • Ook grote stockwagenlijsten kunnen nu geëxporteerd worden naar Excel (#23625)

Werkplaats       

 • De controle op openstaande werkkaarten is terug beschikbaar en houdt rekening met de toegangsrechten van de gebruiker
 • Probleem om voertuigen via toonbankverkoop aan te maken werd opgelost (#23447)
 • De tekst van een planningscode kan meteen worden aangepast bij het toevoegen aan de werkkaart

2021.46

Facturatie          

 • Het is mogelijk nieuwe factuurnummerreeksen aan te maken voor het komende jaar (#23182)

Mobiele Yardcheck       

 • Bij toevoegen van signalen via yardcheck wordt ook de omschrijving getoond
 • Op de yardcheck worden de shops correct aangepast
 • Overzicht voor parking/yard beheer werd voorzien van een contextmenu

Monteurscherm             

 • Het is nu mogelijk om op éénzelfde werkfiche te registreren met meerdere monteurs via de digitale werkfiche (#23636)

Planning            

 • De weergave op poortplanning gaat actieve werkkaarten opsplitsen volgens hun tijdsregistratie

Werkplaats       

 • Bij het toepassen van andere prijsregels bij het wisselen van de prijsafspraak via op een werkkaart zullen artikelen met een standaardprijs van 0 genegeerd worden en hun eventueel reeds toegekende prijs behouden.
 • Bij het maken van een werkkaart zal u een melding zien wanneer er nog een andere actieve werkkaart is voor datzelfde voertuig
 • De tekst van een planningscode kan meteen worden aangepast bij het toevoegen aan de werkkaart

2021.45

Basisgegevens

 • Bij het aanmaken van een nieuw artikel is deze meteen beschikbaar op het overzicht (#23429)

Documenten    

 • Bij facturen wordt in de mailtemplate niet meer het werkkaartnummer foutief ingekleefd (#23577)

Externe Koppelingen    

 • Facturen die geëxporteerd werden naar Bob Sage worden nu ook als volgt aangeduid zodat ze niet nogmaals worden geëxporteerd (#23550)

Mobiele Yardcheck       

 • Een voertuig kan slechts één keer per dag binnen gemeld worden via de parkingcontrole

Monteurscherm             

 • Het is mogelijk in te stellen dat bij ‘klaar’ zetten door monteurs, er moet aangeduid worden op welke parking het voertuig werd geplaatst
 • Het monteurscherm onderging nog enkele optimalisaties voor navigatie (#23562)

Online planning              

 • Het is niet meer mogelijk een niet beschikbare dag te kiezen via de online planning wanneer de kalender nog niet is ingeladen (#23464)

Planning            

 • Op de dag planning werd een optie voorzien om de verdeling op een halfuur te plaatsen , met name voor verticaal gebruik (#23479)

Signaallijst        

 • Bij het maken van een planorder via de signaallijst wordt de buitendatum mee aangepast met de binnen datum (#23554)

Tijdregistraties

 • Het opsplitsen van tijdregistraties in het 08 rapport werd aangepast op basis van enkele opmerkingen (#23406)