2020.38

Aankoop            

 • Probleem met aankoop details inlezen via csv werd opgelost (#17127)

Documenten    

 • Aan de herinnerings-email werd de mogelijkheid voor een handtekening toegevoegd. (#16973)

Fietsverhuur    

 • Bestuurder toekennen aan een fiets via de fietsverhuur, neemt nu steeds de huidige i.p.v. eventuele toekomstige (#16472)

Planning            

 • Bij accepteren van een online aanvraag is het probleem met sommige e-mails opgelost.             (#17107)

Signalisatielijst

 • Bij een statische datum kan nu aangegeven worden deze ook te behouden bij het te laat uitvoeren
  ( bv. NL APK )

Verhuur             

 • Er kunnen geen dubbele verhuurcontracten meer gemaakt worden wanneer men dezelfde actie in twee aparte schermen doet (#16514)

Werkplaats       

 • Oplossing waarbij de taak van het artikel niet leeg kan zijn (#16920)

Basisgegevens

 • Bij het aanmaken van een nieuw artikel zal de controle op code niet meer rekening houden met verwijderde artikelen. ( # 17159 )

2020.37

Basisgegevens

 • Contacten kunnen niet meer dubbel getoond worden in het veld ‘groepering’ (#16619)

Fietsverhuur    

 • Kortingspercentages bij fietsverhuur kunnen nu ook met een decimale waarde
 • Bestuurder toekennen aan een fiets via de fietsverhuur, neemt nu steeds de huidige ipv eventuele toekomstige (#16472)

Labels

 • [I2008-453]Enkele vertalingen en labels werden aangepast (#16892)

Planning

 • Verberg / toon links op de parking worden nu steeds correct getoond

Verhuur

 • Er kunnen geen dubbele verhuurcontracten meer gemaakt worden wanneer twee men dezelfde actie in twee aparte schermen doet (#16514)

Werkplaats

 • [I2007-107]Dubbele stockmovements die afwijken van standaard afdeling zijn niet meer mogelijk (#16376)

2020.36

Documenten

 • Het al dan niet tonen van de artikelreferentie op de factuur is nu parametriseerbaar (#16960)

Koppelingen

 • Exports naar BOB Sage ondersteunen nu ook speciale karakters in de klantnaam (#16908)
 • Het verwerken van de Theuwissen pakbonnen via de scanner zal nu niet meer blokkeren wanneer er een nieuwe prijs aangemaakt moet worden (#16998)

Online afspraken

 • Breng & haaltijden op de online kalender kunnen niet meer buiten de gewenste tijdframes liggen (#16880)

Planning

 • Het blok met de parkings op de weekplanning neemt nu maar een maximum hoogte in van het scherm wanneer deze vaststaat. Dit ongeacht het aantal geparkeerde ordertickets (#16991)

Verhuur

 • De verhuurlijst toont vanaf heden ook de verhuren met status DELETED wanneer hierop gefilterd wordt (#16912)

Werkplaats

 • Het referentie veld wordt vanaf heden gesynchroniseerd tussen het planorder en de werkkaart. Ook hebben de memo velden op beide documenten dezelfde naamgeving gekregen (#16934)
 • Wanneer twee werkkaarten op exact hetzelfde moment aangemaakt worden krijgen deze alsnog elk een uniek nummer toegekend (#16888)

2020.35

Basisgegevens

 • Probleem dat contacten soms niet verwijderd konden worden werd opgelost (#16901)
 • Het ‘bus’-veld op contactniveau geeft geen fouten meer als de inhoud te lang is (#16853)
 • Databeheer voor grote datasets voertuigen werd geoptimaliseerd (#15926)

Documenten    

 • Factuurherinnering-document werd voorzien van standaard parameters voor logo e.d. (#16757)

Externe Koppelingen   

 • Theuwissen Pakbon interface : Prijzen worden nu steeds up gedatet (#16915)

Facturatie          

 • Crediteren van manueel toegevoegde regels kan nu ook correct gebeuren (#16862)

Online afspraken           

 • Breng & haaltijden op de online kalender kunnen niet meer buiten de gewenste tijdframes liggen (#16880)

Planning            

 • Speciale Tekens als ‘ö’ worden nu correct gefilterd bij zoeken van een contact bij het maken van een planorder (#16839)

Signalisatielijst

 • Validatiemelding bij aanpassen van opvolgdatums reflecteert nu de effectieve fout (#16865)
 • Het is niet meer mogelijk de reparatiedatum na Einde Service aan te passen (#16641)

Verhuur             

 • Er kunnen geen dubbele verhuurcontracten meer gemaakt worden wanneer twee men dezelfde actie in twee aparte schermen doet (#16514)

Wagenverkoop

 • In sommige gevallen werd ‘voertuig-uit’ niet aangeboden bij het verkopen van een voertuig. Dit werd opgelost (#16852)

Werkplaats       

 • Manuele regels toevoegen aan de btw-lijst zorgt niet meer voor problemen. Tevens werd de sortering geoptimaliseerd (#16852)
 • Een bestelling gemaakt vanaf een werkkaart krijgt nu steeds de afdeling van de shop mee
 • Er werd een oplossing voorzien waarbij het niet meer mogelijk dat artikelen op de afdruk staan en niet in de beheerpagina’s (#16885)
 • Het is niet meer mogelijk een taak ( planningscode ) te verwijderen van een werkkaart wanneer hier artikels op werden geregistreerd (#16893)
 • Interne werkkaarten kregen extra controle voor shop-facturatie (#16603)
 • Een planorder die via het planbord verwijderd werd zal ook de gerelateerde werkkaart verwijderen
 • Bij het wijzigen van een planningscode via een artikel op de werkkaart zal deze code gewijzigd worden over alle statussen heen