2024.09

 

Aankoop – Purchase – Retours

·        Externe toegang als leverancier in de aankoop werd geoptimaliseerd qua filtering.(#31168)

Koppelingen       

·        Car-Pass : activiteitenlijst wordt dagelijks vernieuwd                

·        De koppeling met Beneparts & Wijlhuizen connects werd geoptimaliseerd. Zo komt u bij elke werkkaart steeds bij het gerelateerde winkelmandje uit.                        

·        Dotsys: er werd enkele optimalisaties uitgevoerd bij het synchroniseren. (#31191)           

·        WESP: omgevingen met gelijke factuurnummering in verschillende shops werden geoptimaliseerd(#30769)

Facturatie – Invoice – Billing  

·        Wanneer correcties worden uitgevoerd in de betalingen worden deze correct op de factuurafdruk getoond. (#31329)

Fietsverhuur – Leasing             

·        De Leasing module werd uitgebreid zodat deze breder kan ingezet worden. (#31179)

Werkplaats – Workshop          

·        Bijlages met accenten in de naam zorgen er niet meer voor dat ze niet kunnen verwijderd worden. (#31185)  

·        Het verplaatsen van regels op werkkaarten met zeer veel regels werd geoptimaliseerd. (#31316)      

·        Scannen van pakketten is nu ook mogelijk voor scan-offertes. (#31100)        

·        Wanneer digitaal ondertekend wordt via het receptiescherm zal ook de offerte status mee aangepast worden. (#30750)

 

2024.08

 

API       

·         API Endpoint om werkkaarten te maken werd uitgebreid met Vin, Merk en model.    

Budgetmodule – Fleetcare     

·         Intern gebruik van de budgetmodule werd geoptimaliseerd en kan niet meer voor dubbele gegevens zorgen.

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens              

·         Bij het ophalen van voertuigdata via het chassisnummer tijdens de creatie van een nieuw voertuig zal deze meteen vernieuwd worden zodat duidelijk is dat de data werd opgehaald. (#31288)

·         Probleem waarbij artikelen via het overzicht niet gedeactiveerd konden worden is opgelost. (#31315)

Documenten

·         HKP: C2403 – Werkkaart referentie beschikbaar in onderwerp van mails (#30836)

Exports             

·         Het exporteren van voertuigen via de exportmodule kan grotere hoeveelheden als voorheen verwerken. (#30916)

Koppelingen    

·         Car-Pass : activiteitenlijst wordt dagelijks vernieuwd

·         De omschrijving van een planningscode die meegestuurd wordt naar Car-Pass kan bij registratie nog aangepast worden.      

·         Enquete files kunnen in samenwerking met Medallia automatisch bezorgd worden.

·         Wanneer VIES-bevragingen tijdelijk niet beschikbaar zijn zal dit duidelijk gecommuniceerd worden. (#31072)

Magazijn – Warehouse             

·         Via het magazijn overzicht is de artikel referentie door een knop vervangen die alle details van het artikel beschikbaar stelt.        

Tijdregistraties – Timeregistrations 

·         Er werd een oplossing voorzien bij het wijzigen van tijdsregistraties met een alternatieve werkkaartnummering (#31015)

Werkplaats – Workshop         

·         Werkfiches kunnen via de dagplanning van ‘klaar voor controle’ terug geplaatste worden naar ‘ werken bezig’ voor gebruik via het monteurscherm.  

 

2024.07

 

Aankoop – Purchase – Retours             

·        Bij de aankoopborderel kan gekozen worden of de hoofding standaard blijft staan of niet. (#30904)

Autohandel – Asset Sale         

·        Op het overzicht van uw stocklijst is het mogelijk gemaakt de opmerkingen velden toe te voegen als extra kolom (#30924)

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens              

·        Bij het toevoegen van voertuig-datums via het paspoort worden geen codes meer dubbel getoond. (#30609)            

·        Enkel contacten met functionele type ‘Chauffeur’ worden bij een voertuig bij de chauffeurselectie getoond. (#30960)

Documenten

·        De barcodes werden verder geoptimaliseerd in combinatie met de nieuwe keuze parameter van vorige update. Code vs Naam  (#30592)

Koppelingen   

·        Binnenkort zal u de externe koppelingen volledig zelf kunnen beheren en kiezen. Binnenkort meer info!                

·        Wanneer de voertuig-data-service tijdelijk niet beschikbaar is zal een gepaste melding getoond worden, (#30921)

Facturatie – Invoice – Billing  

·        Betalingen met extra correcties op voorschotten worden correct getoond op het document. (#31033)

·        Specifieke situatie waarbij het niet meer mogelijk was om extra betalingen toe te voegen werd opgelost.   (#30976)

Magazijn – Warehouse              

·        Bij het wijzigen van de shop van een werkkaart worden ook de eventuele magazijn-reserveringen verplaats van magazijn. (#30939)

Monteurscherm           

·        Via het monteurscherm kunnen manuele stockbewegingen niet meer onder 0 gaan via de actueel kolom.      

Planning           

·        Het status icoon op het monteurscherm is steeds gelijk met op het planbord.       (#30651)

·        Het verwijderen van werknemers met hun werkschema werd geoptimaliseerd en kan niet meer voor een blokkage zorgen.         

Tyres – Bandenbeheer              

·        Bij het stockeren van de banden worden bandenlabels meteen aangeboden indien gewenst.                           

·        De stocklocaties voor banden zijn toegevoegd aan het overzicht en het afdrukken van bandenlabels is toegankelijker gemaakt. 

Werkplaats – Workshop          

·        Een ‘Sermi’-indicatie werd toegevoegd aan de werkkaart. Vanaf 1 april bent u verplicht deze aanduiding te gebruiken om te kunnen voldoen aan uw Certificaat.                      

·        Ook werkkaarten met meerdere pagina’s tonen alle voertuig gegevens. (#30784)              

·        Optimalisaties bij de generatie van het yardcheck overzicht.  (#30377)

 

2024.06

 

Algemeen        

·        De tabbladen van het contact paspoort werden duidelijker gemaakt

·        De labels voor de voertuig header 2 en 3 velden werden uniform gemaakt over gans de applicatie

Autohandel – Asset Sale         

·        Het offerte/proforma document wordt nu getoond in de taal van de klant

Budgetmodule – Fleetcare     

·        In het fleetcareoverzicht wordt nu ook de som gemaakt per voertuig voor alle budgettypes

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens              

·        Het aantal draaiuren van een voertuig/asset (PTO) werd toegevoegd aan het voertuigoverzicht          

·        Op basis van een parameter kan ingesteld worden, zodat de code of omschrijving van het artikel groter wordt weergegeven op de barcodestickers

Facturatie – Invoice – Billing  

·        Een probleem waarbij betalingen dubbel werden toegevoegd aan een factuur werd opgelost 

·        De originele factuur wordt nu opgeslagen zoals de factuur standaard weergegeven wordt

·        Fout bij het verwijderen van een grootboekrekening werd opgelost

·        Een factuur/creditnota kan geen datum meer krijgen buiten de boekhoudkundige toegestane periode

Koppelingen   

·        Algemene optimalisaties aan de Traxio-koppeling       

·        Het PO-nummer van een werkkaart werd toegevoegd aan het UBL-bestand

Planning           

·        Zowel de dag & poortplanning als de timeviewer kregen een update. Bij het aanpassen van de grootte wordt automatisch vernieuwd en er is een knop beschikbaar om de hele dag te visualiseren om een beter overzicht te krijgen.

·        Het opzoeken van een voertuig via de weekplanning werd geoptimaliseerd

Werkplaats – Workshop          

·        De opvolgdatum die gemaakt worden wanneer de werkkaart afgewerkt wordt zal nu een correct volgende datum krijgen            

·        Wanneer een werkkaartdetail groep gemaakt wordt met één artikel zal de gebruiker hiervan verwittigd worden

·        Wanneer er zich een onoplosbaar afrondingsverschil voordoet tijdens het groeperen zal de gebruiker hiervan geïnformeerd worden

·        De voorkeursleverancier in het besteladvies overzicht wordt nu correct geselecteerd