2021.33

Algemeen

 • Enkele stilistische aanpassingen werden doorgevoerd

Basisgegevens

 • Artikelen kunnen terug geactiveerd worden via het nieuwe contextmenu
 • Er zijn aanpassingen gedaan om Deadlock-situaties bij bewerkingen op klantniveau te vermijden (#22538)

Documenten

 • Op de bestelbonnen in de aankoopmodule wordt nu het logo van de specifiek shop via locatie/afdeling toewijzing getoond.

Facturatie

 • Bij groepsfacturatie voor éénzelfde klant, bij werkkaarten in verschillende shops worden deze correct opgesplitst indien er een aparte factuurnummering actief is (#22648)
 • Bij herfacturatie, zal de nieuwe werkkaart de reparatiedatum van de originele overnemen i.p.v. op vandaag te plaatsen. (#22675)
 • Creditnota’s & herfacturatie werkkaarten krijgen afgewerkte statussen zodat deze niet meer via monteurscherm etc zichtbaar zijn

Koppelingen

 • De url van een contact kan worden meegestuurd naar Teamleader a.d.h.v. een parameter
 • Er zijn optimalisaties uitgevoerd tussen de syncrhonisatie van contacten tussen Teamleader & WACSonline

Monteurscherm

 • Het laden van een werkkaart via het monteurscherm werd geoptimaliseerd
 • Het zij menu blijft standaard gesloten op details van het monteurscherm
 • Naast magazijn-artikelen is het nu mogelijk om in de historie van een voertuig te zoeken naar voorheen gefactureerde artikelen mits een parameter
 • Wanneer een order gemaakt wordt via het monteurscherm zal de gelinkte gebruiker als aanmaker ingevuld worden, indien de monteur geen gelinkte gebruiker is zal zijn naam genoteerd worden als aanmaker

Online planning              

 • Bij het wijzigen van een locatie op de OLP zal de datum niet meer geselecteerd blijven (#22696)

Poortplanning

 • De ‘ongeplande’ werkkaarten bij de poortplanning bevatten nu alle kaarten zonder poorttoewijzing ongeacht hun status.
 • Genereren van Barcodes voor de nieuwe poorten is beschikbaar gesteld (#22678)

Tijdsregistraties

 • De timeviewer toont nu ook overkoepelende en deelregistraties, alsook werd een directe link naar de werkkaart voorzien via CTRL+klik

Wagenverkoop

 • Bijlages kunnen nu toegevoegd worden aan stockwagens, deze zijn bijgevolg beschikbaar bij de factuur

Werkplaats

 • De read-only pagina werd geoptimaliseerd waardoor geen enkele actie hier meer kan gebeuren
 • De sorteervolgorde van signalen via de werkkaart werd aangepast zodat openstaande signalen steeds bovenaan staan.
 • Een aanpassing werd uitgevoerd zodat de ‘download-all’ knop bij bijlages, in elke situatie het gewenste resultaat geeft (#22674)
 • Soms bevatte de BTW-lijst niet alle factuurnummers – dit werd opgelost (#22660)

Workflow

 • De ‘mail-actie’ bij workflows werd beschikbaar gesteld
 • Een procedure voor subtaak opvolging werd voorzien in de workflow module
 • In de workflow definitie is het mogelijk planningscodes als subtaken te definiëren

2021.32

Basisgegevens

 • Het aanpassen van een artikel werd uniform gemaakt aan de creatie.
 • Ook het item-overzicht wordt vanaf nu aan de hand van een rechtermuisklik menu beheerd

Externe Koppelingen   

 • Bij het maken van een Audagarage order, wordt deze gekoppeld aan de werkkaart, waardoor je deze éénvoudig terug kan openen of ophalen.
 • EWALS-facturatie bestanden kunnen manueel opnieuw gegenereerd worden vanaf het factuuroverzicht. (#22649)

Monteurscherm             

 • Aan de hand van een parameter is het mogelijk gemaakt dat via het monteurscherm artikelen aan de RES-kolom kunnen toevoegen, om diagnose monteurs extra mogelijkheden te bieden
 • De aangepaste omschrijving van een signaal wordt bij creatie van orders via het monteurscherm overgenomen in de werkfiche om zo een duidelijkere omschrijving van de taak te hebben.

Poort Planning

 • De poortplanning werd voorzien van een extra mouse-over met additionele informatie

Tijdsregistraties             

 • Er werden optimalisaties uitgevoerd aan de procedure die tijdsregistraties splitst (#22413)
 • Om een completer beeld te scheppen zijn de uitzonderingen ook zichtbaar gemaakt op de TimeViewer

Verhuur             

 • Berekende suggestieprijzen in de verhuurmodule werden geoptimaliseerd bij gecombineerde periodes (#22644)
 • Bij dubbelklikken op een plaats in de visuele verhuurplanning, worden zowel locatie, datum & voertuig reeds voor u geslecteerd.
 • Het aantal dagen dat een verhuurcontract loopt werd duidelijker zichtbaar gemaakt op het afdruk-contract
 • Op het verhuurcontract is het mogelijk gemaakt het chassisnummer wel of net niet te tonen.

Werkplaats       

 • Bij het toevoegen van een signaal vanaf de werkkaart wordt de opmerking overgenomen in de aangepaste omschrijving

Workflow          

 • Een flow kan gereset worden tot een specifiek punt

2021.31

Basisgegevens

 • Enkele optimalisaties werden uitgevoerd om de klantenlijst bij lijsten met meer dan 50.000 klanten vlotter op het scherm te tonen.

Monteurscherm             

 • Kilometerstanden kunnen terug via monteurscherm

Online Planning              

 • Aanmaken van evenementen is terug beschikbaar op de beschikbaarheidspagina

Tijdsregistraties

 • De timeviewer kreeg enkele optimalisaties bij het aanpassen van de registraties
 • Het aantal zichtbare dagen op de timeviewer is steeds gelijk aan deze van de dagplanning

Verhuur             

 • De vrije kilometers per dag kunnen bij creatie van een verhuurcontract worden aangepast
 • Het aantal karakters die getoond worden op verhuur facturen werd verhoord om steeds alle info te kunnen tonen (#22618)

Werkplaats       

 • Er werd een oplossing voorzien waarbij artikelen met dezelfde code niet werden opgehaald bij externe koppelingen (#22603)

Workflow          

 • Een flow kan gereset worden tot een specifiek punt

2021.30

Basisgegevens

 • Bij veelvuldig gebruik van de geavanceerde voertuigfilter, blijft het resultaat steeds correct
 • P-Prijzen op shop niveau kunnen terug bewaard worden (#22465)

Externe Koppelingen   

 • Een specifieke aanpassing werd gedaan bij Venice exports voor buitenlandse klanten aan particulieren (#22288)
 • Er werd een oplossing voorzien voor terugkomende problemen met de Inmotiv koppeling (#22430)

Online Planning              

 • Problemen om de kleuren van de online planning aan te passen werden opgelost

Planning            

 • Wanneer een taak op een pauze geplaatst wordt zal deze automatisch visueel verlengt worden indien dat gewenst is

Werkplaats       

 • De leesrechten op werkkaarten overheen shops voor historie rechten werden geoptimaliseerd
 • Er is een algemene optimalisatie gebeurd naar snelheid, bij het opzoeken van artikelen op een werkkaart

Workflow          

 • Een wachtende stap van een workflow, wordt automatisch terug actief geplaatst wanneer er tijd geregistreerd wordt op een gekoppelde werkkaart