2021.50

 Basisgegevens  

 • Verdere optimalisaties van de nieuwe voertuigpaspoorten op basis van jullie opmerkingen  

Werkplaats  

 • Afgesloten werkkaarten worden ook correct getoond als het desbetreffend voertuig of contact ondertussen verwijderd werd (#23765) 
 •  Onterechte meldingen omtrent ‘openstaande’ werkkaarten werden opgelost (#23788) 
 • Ophalen van nummers voor BTW-lijsten gebeurde niet altijd correct, dit werd gecorrigeerd (#23747) 
 • Signalen kunnen nu ook vanaf tabblad opvolging op de werkkaart verwijderd worden.  (#23799) 

Mobiele Yardcheck  

 • Binnenmelden van voertuigen via de yardcheck kan pas na selectie van het eigenlijke voertuig.  
 • Het zoeken naar voertuigen op de yardcheck werd geoptimaliseerd naar snelheid en relevantie  
 • Todo’s van een vorige werkkaart blijven niet meer staan na maken van een order via yardcheck met todo’s  

HKP – Maintenance  

 • Datums die leeg bleven bij contracten na beëindigen werd opgelost (#23753) 

Monteurscherm  

 • De status ‘klaar voor controle’ wordt nu aanzien als afgewerkt voor monteurs, en toont deze orders verborgen onder de ‘toon afgewerkte orders’ slider  
 • In het monteurscherm kan nu ook gezocht worden op additionele barcodes indien deze gekend zijn op de artikeldefinities (#23708) 

Externe Koppelingen

 • Enkele optimalisaties omtrent Exact Koppeling werden doorgevoerd (#23634) 

Tijdregistraties 

 • Extra controles werden voorzien om ‘dubbele tijdsregistraties’ te vermijden (#23206) 
 • Payroll export kreeg een extra filter mogelijkheid ( C2112-007 ) (#23720) 

Aankoop

 • Het werd mogelijk gemaakt om een levering/proforma aan te maken op basis van een bestelling in de aankoop module, via rechtsklikken op de bestelling  

Documenten

 • Indien een barcode te lang is voor de sticker wordt geen foutmelding meer getoond op het ticket (#23691) 

Online planning

 • Indien het laden van de online planner langer zou duren kan dit er niet voor zorgen dat men een ongelde datum kan kiezen (#23771) 

Planning  

 • Planningscode met directe artikel creatie is terug beschikbaar (#23792) 
 • Verwijderde werkkaarten worden niet meer op de poortplanning getoond 

HKP POS  

 • Probleem bij het toevoegen van een werkkaart in de POS module via de map werd opgelost (#23797) 

2021.49

Aankoopmodule            

 • [C2111-052] Ledgeraccounts (#23580)

Basisgegevens

 • De nieuwe vaste velden werden doorheen de applicatie geïntroduceerd

Documenten    

 • Een ‘samenvattings’-layout werd beschikbaar gesteld voor offerte & proforma, factuur volgt later

Externe Koppelingen    

 • Er werd een koppeling voorzien met SDS Carparts – indien u onderdelen aankoopt bij deze leverancier, geef ons een seintje

Monteurscherm             

 • Meldingen bij vreemde datums via het monteurscherm worden terug getoond (#23761)

Planning            

 • De referentie van planorders werd aan de dag/weeklijst toegevoegd
 • Een ‘apostrof’ in het begin van een bedrijfsnaam zorgt niet meer voor een foutmelding in het orderscherm (#23716)
 • Wanneer de planning ‘zonder monteurs’ bekeken wordt kan nu ook gesleept worden naar ongepland (#23685)

Signaallijst        

 • In sommige gevallen werden voertuig opvolging niet correct aangepast na manuele aanpassingen, dit gaat nu goed (#23698)

Werkplaats       

 • Het is niet meer nodig in sommige gevallen om twee keer te klikken vooraleer het ‘nieuw artikel’ scherm beschikbaar komt (#23691)
 • Aan de hand van de nieuwe paspoorten wordt extra voertuiginformatie duidelijk getoond bovenaan de werkkaart
 • Toevoegen van onderdelen op basis van historie werd geoptimaliseerd met planningscodes

Workflow          

 • Verdere integratie tussen EVHC en flux werd voorzien
 • De tellers in de workflow overzichten werden aanklikbaar gemaakt

2021.48

Nieuwe voertuigpaspoorten voor personenwagens zijn klaar voor gebruik, indien u interesse hebt deze uit te proberen kunt u ons contacteren.
Incl. voertuiggegevens op basis van VIN aan €0,29 per opvraging ( +€0,06 / wk)

API        

 • Er werd een nieuw API endpoint voorzien voor voertuigen om gebruik te kunnen maken van nieuwe vaste velden

Basisgegevens

 • De knoppen bij mailtemplates werden netter geplaatst. (#23610)
 • Merk & Model van de nieuwe paspoorten is beschikbaar op verschillende standaard overzichten
 • Op firma niveau kan de taal ingesteld worden

Documenten    

 • Een ‘samenvattings’-layout werd beschikbaar gesteld voor offerte & proforma, factuur volgt later
 • Rapportlabels veranderen niet meer ‘soms’ van taal (#23612)

Externe Koppelingen    

 • Transics connectie werd upgegrade naar TLS 1.2

Facturatie          

 • Indien de klant van een factuur nadien wordt aangepast, zal deze bij mailen ook het emailadres van de nieuwe klant gebruiken (#23670)

Fietsverhuur    

 • Bij het verwijderen van een contact is de controle op openstaande fietsverhuurcontracten aangepast (#23626)
 • Er werd een oplossing voorzien voor gecrediteerde leasefacturen waar de status werd gewijzigd (#23676)

Werkplaats       

 • Het voertuig in-uit registratie scherm werd groter gemaakt (#23683)

2021.47

API        

 • Er werd rate limitting toegepast op de api om overbelasting tegen te gaan. Voor meer info kan je support contacteren

Documenten    

 • Bij een overname die als korting op een factuur komt wordt nu een duidelijke omschrijving voorzien (#23602)
 • a.v. wordt nu ook vertaald op de documenten (#23465)

Fietsverhuur    

 • Fietslease overzicht kan geëxporteerd worden naar Excel (#23573)

Magazijn            

 • Er werd een parameter voorzien waarbij stock invoering automatisch in alle default locaties met aantal 0 voorzien kan worden, om monteurboekeingen mogelijk te maken zonder effectief magazijn te voeren.

Monteurscherm             

 • Externe werkkaarten worden niet meer op het monteurscherm getoond om verwarring te vermijden

Signalisatieijst

 • Een bestaande campagne kan nu uitgebreid & aangepast worden via het overzicht

Wagenverkoop

 • Ook grote stockwagenlijsten kunnen nu geëxporteerd worden naar Excel (#23625)

Werkplaats       

 • De controle op openstaande werkkaarten is terug beschikbaar en houdt rekening met de toegangsrechten van de gebruiker
 • Probleem om voertuigen via toonbankverkoop aan te maken werd opgelost (#23447)
 • De tekst van een planningscode kan meteen worden aangepast bij het toevoegen aan de werkkaart