2023.19

Aankoop – Purchase – Retours

 • Er zal geen foutmelding meer getoond worden bij bestelbonnen met een lege kortingsregel. (#28325)

Externe Koppelingen – Interfaces

 • Wanneer een voertuig een Europ Assistance ( SARA ) abonnement heeft is dat zichtbaar in het paspoort.
  • Maakt u gebruik van SARA Europ Assistance abonnementen? Quality Garage of Bosch Service? Neem dan contact op met onze support.

Facturatie – Invoice – Billing

 • Een extra mailadres veld werd toegevoegd voor facturatie. Dit additionele emailadres wordt gebruikt om facturen naar te sturen. Indien dit veld leeg is, zal het gewone adres gebruikt worden.
 • Grootboekrekeningnummers kunnen terug verwijderd worden indien nodig.

Planning

 • Er wordt geen ‘capaciteit onvoldoende’ melding meer gemaakt bij het inplannen van werk bij derden (#28386)
 • Geplande taken die via ongepland, terug op de planning komen , zullen niet meer om ’00:00′ gepland worden maar op start werkdag of na andere taken(#28357)
 • Het werknemer beheerscherm werd voorzien van een contextmenu. ( rechtermuisklik )
 • In de poortplanning worden specifieke signalen niet meer onnodig dubbel getoond(#28350)

Werkplaats – Workshop

 • De positie van het voertuig in dien gekend via de werkkaart wordt steeds op de overzichten getoond(#28303)
 • De Bestel & Lever functionaliteit vanaf de werkkaarten kan gebruikt worden op werkkaarten met zeer veel regels. (#28322)
 • Een standaard ‘Excel’ import voor detailregels op werkkaarten werd voorzien.

Workflow – Flux

 • De workflow tellers werden geoptimaliseerd en laden meteen in(#28302)
 • Een extra teller werd toegevoegd aan de workflow-counters: volgende zonder huidige
 • Indien een werkkaart onderdeel is van een workflow dossier met subtaken, zal de opvolging hiervan gevisualiseerd worden in alle desbetreffende werkkaarten.

2023.18

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens

 • Specifiek Encoded data wordt ook desbetreffende terug in gebruik genomen. (#28319)

OLP – Online planning kalender    

 • Een oplossing voor inladen beschikbaarheden bij oude online planborden werd voorzien(#26255)

Planning              

 • Geplande taken die via ongepland, terug op de planning komen , zullen niet meer om ’00:00′ gepland worden maar op start werkdag of na andere taken(#28357)
 • In de poortplanning worden specifieke signalen niet meer onnodig dubbel getoond(#28350)

Signaallijst – Todos – Alerts – Campagnes

 • Campagnes kunnen uitgebreid worden met extra informatie & bijlages.

Tijdregistraties – Timeregistrations             

 • De gefactureerde tijdsequivalenten in tijdsregistraties worden ook in PE getoond zowel in het overzicht als werkkaart.

Werkplaats – Workshop  

 • Bij het maken van externe werkkaarten worden terug de standaard ordertypes gekozen(#28363)
 • Een oplossing werd voorzien voor situaties waarbij het wijzigen van de header niet steeds het correcte voertuig behouden bleef. ( Eigenaars met meer als 40 voertuigen ) (#28249)

2023.17

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens

 • Een optimalisatie bij de voertuiglijsten moet ervoor zorgen dat deze ook snel laden indien de database zéér veel voertuigen bevat . (#28333)

Externe Koppelingen – Interfaces 

 • BobSage : een oplossing werd voorzien voor overbodige regels bij de export van details. . (#28336)
 • Voorzieningen werden getroffen om een directe koppeling met Europ Assistance mogelijk te maken.

Facturatie – Invoice – Billing

 • ExactOnline : Een oplossing werd voorzien voor specifieke situaties waarbij een factuur meerdere malen geëxporteerd kon worden. (#28267)          
 • Kortingen van ‘0%’ worden niet meer gevisualiseerd op de factuurdetail overzichten

Mobiele Yardcheck          

 • In de yardcheck worden geen planningscodes meer dubbel getoond wanneer deze zowel in signalen als defaults zouden zitten. (#28350)

Planning

 • Planorders met tijdsregistraties kunnen vanaf nu nog verlengd of aangepast worden via de dagplanning. . (#28293
 • Wanneer de dagplanning getoond wordt overheen meerdere dagen worden ook de achterliggende werkschema’s gevisualiseerd.(#28292)

Werkplaats – Workshop

 • Bij gebruik van ‘Algemene taken’ worden deze niet meer dubbel getoond in de voertuighistorie. (#28309)
 • De gefactureerde duur per tijdsregistratie is ook zichtbaar gemaakt in het tabblad op de werkkaart.

2023.16

Documenten & Reportserver

 • De taaltemplate van de mails maakt gebruik van de taal van de firma wanneer de taal van de klant niet ingevuld zou zijn. (#28094)

Externe Koppelingen – Interfaces 

 • BobSage : Het exporteren van creditnota’s kan nu op een apart journaal gebeuren. (#28234)
 • Venice: In enkele specifieke situaties werden regels dubbel doorgestuurd, dit werd opgelost. (#28279)

Facturatie – Invoice – Billing

 • Aan het detail overzicht van facturen werd Eenheidsprijs & Kortings grootboekrekeningnummer toegevoegd.
 • Het herfactureren van een wagenverkoop met behoud van facturen gebeurd nu ook steeds op de originele factuurdatum(#28217)
 • Ook de verhuur-facturen kunnen nu voorzien worden van een POM-QR-code. Maakt u nog geen gebruik van QR-codes op uw factuur? Informeer naar de mogelijkheden via support@wacs.online (#28222)

Mobiele werkkaart – Touchorder

 • De velden om de omschrijving van een planningscode aan te passen werden groter gemaakt zodat ze beter bruikbaar zijn op mobile. (#28259)
 • Het monteurscherm werd geoptimaliseerd in kader van handmatig refreshen op mobiele toestellen.

Tijdregistraties – Timeregistrations             

 • Alle gefactureerde tijden werden retroactief bij de tijdsregistraties toegevoegd.

Werkplaats – Workshop

 • Er werd een definitieve oplossing voorzien voor werkkaarten die in specifieke situaties meerdere regels in de header kregen. (#28248)