2024.14

 

Algemeen – General – UX        

·        Algemene snelheid optimalisaties      

Autohandel – Asset Sale         

·        Het herfactureren van een wagenverkoop die het gevolgd is van een creditering is nu niet meer mogelijk(#29088)

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens              

·        Er kan terug gezocht worden naar artikelen om barcodes af te printen (#31969)              

·        De visualisaties bovenaan de overzichten werden wat geoptimaliseerd en kunnen nu ook verborgen worden.      

Exports             

·        De voertuigen-export werd geoptimaliseerd zodat deze sneller werkt(#31564)

Koppelingen   

·        Wonder Service : De online reservaties lots kunnen ruimer beheerd worden.              

Facturatie – Invoice – Billing  

·        Bij het crediteren van een gegroepeerd pakketitem wordt deze groep nu ook op de creditwerkkaart geplaatst(#31846)

·        Bij Franse bedrijven zal de Siret & APE/NAF code op de facturen vermeld worden              

HKP POS          

·        Alle trekker informatie wordt correct ingeladen na creatie van een case via API(#31908)

Magazijn – Warehouse              

·        Wanneer een artikel meer verbruikt wordt dan er initieel gereserveerd was dan zal de gereserveerde hoeveelheid voor dat artikel 0 blijven.(en waarschijnlijk bijgevolg niet getoond worden) (#31671)

Werkplaats – Workshop          

·        Na creatie van een artikel op een werkkaart wordt de gekozen planningscode nu direct correct geselecteerd (#31898)

·        Alle planningscodes worden nu getoond op de werkkaart (#32019)

·        Bij het importeren van een artikel van een externe link wordt nu ook de aankoopprijs bewaard bij de aangemaakte werkkaartdetail   

·        De berekening van de korting werd gelijkgetrokken op de werkkaart en factuur              

Workflow – Flux            

·        De naam van checklijsten wordt nu in de correcte taal opgeslagen(#31944)

 

2024.13

 

Aankoop – Purchase – Retours             

·        Bij automatische bestel/lever regels worden de kortingen toegepast zoals gekend op leveranciers niveau              

Algemeen        

·        Land veld op firma niveau werd vervangen door een selectielijst.       

Autohandel – Asset Sale         

·        Eens een wagenverkoop-dossier werd opgesteld is het niet meer mogelijk een ander voertuig te koppelen om fouten of verwarring te vermijden. (#31824)

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens              

·        Siret / Siren & NAF-code waarden zijn beschikbaar voor Bedrijven in Frankrijk              

Documenten

·        Wanneer algemene voorwaarden beschikbaar zijn worden deze meegestuurd bij het gebruik van de ‘direct mailen’ bij Directe Factuur(#31456)

Koppelingen   

·        CarCat: Bij het ophalen van werkzaamheden zal dit als arbeid worden toegevoegd ipv als materiaal. (#31671)

·        OAB: Bepalen van de capaciteit werd geoptimaliseerd. (#31409)

·        WonderService : De online reservatieslots kunnen ruimer beheerd worden.

Facturatie – Invoice – Billing  

·        Bij Franse bedrijven zal de Siret & APE/NAF code op de facturen vermeld worden              

·        Het is mogelijk om meerdere herinneringen per factuur te versturen en te registreren ter opvolging. Eerste herinnering, tweede en formele kennisgeving.              

·        UBL: CodeForAccount veld wordt opgevold met de klantcode(#31815)

·        Voor de Franse wetgeving is het niet meer mogelijk reeds gemaakte facturen aan te passen.        

Fietsverhuur – Leasing             

·        Het actiemenu in de Lease module is duidelijker gemaakt. (#31786)

HKP POS          

·        GPS coordinaten kunnen gebruikt worden om adresgegevens op te halen. (#31719)

Monteurscherm           

·        Drag & Drop wijzigingen in checklijsten zijn terug mogelijk(#31857)   

·        Een parameter werd voorzien om bij elke tijdstregistratie via het monteurscherm de monteur wat tekst te laten registreren om zo meer inzicht in registraties bij grote projecten mogelijk te maken. Vraag support voor hulp bij de inrichting.                             

·        Een probleem op het monteurscherm bij wijzigen van aantallen werd opgelost(#31671)

·        Enkele optimalisaties werden doorgevoerd in het monteurscherm    

 

2024.12

 

Algemeen        

·        Het grafische framework werd upgedated naar de laatste versie.       

Documenten  

·        Het beheer van de email-templates is overzichtelijker gemaakt.        

Koppelingen   

·        Accountview: indien geen rekeningnummer gekend is voor de regel zal de factuur niet geexporteerd worden.(#31615)    

·        de koppeling met idGarages.com werd verder  uitgebreid.      

·        idGarages.com : Verdere optimalisaties aan de koppeling werden gedaan.                  

·        Venice: Opmerkingen met meer dan 50 karakters worden beperkt zodat deze niet blokkeren.        

Facturatie – Invoice – Billing  

·        Het werd mogelijk gemaakt om extra templates in te stellen voor 2de betaalsherinneringen en aanmaningen. De opvolging en versturen hiervan zal in volgende update beschikbaar zijn.      

·        Probleem bij het mailen van facturen werd opgelost.(#31754)

Fietsverhuur – Leasing             

·        BTW-berekeningen in de lease module werd verbeterd.(#31587)

Magazijn – Warehouse              

·        Bij het scannen van een negatief aantal zal nu een IN-beweging met absoluut aantal gebeuren in plaats van een negatieve uit beweging om consistentie te bewaren.          

Signaallijst – Todos – Alerts – Campagnes     

·        Het is vanaf nu mogelijk om onderhoudsherinneringen op basis van de signaal lijst via SMS te versturen. Dit zowel handmatig als automatisch. Vraag support voor meer instructies.                

·        Bijlages bij signalen kunnen terug teoegevoegd worden aan de hand van drag & drop.(#31776)

Werkplaats – Workshop          

·        Het raadplegen van foto’s kan opnieuw zonder ze eerst te downloaden.(#31764)              

·        Scrollbars zijn terug beschikbaar in de grotere tekstvakken.(#31782)

Workflow – Flux            

·        Probleem op worflow-dossiers aan te maken werd opgelost.(#31739)

 

2024.11

 

Algemeen        

·        Het grafische framework werd upgedated naar de laatste versie.       

Koppelingen       

·        Carcat: Enkele optimalisaties werden doorgevoerd     (#31605)           

·        EVHC: het ophalen van de resultaat pdf gebeurd asynchroon zodat de checker niet hoeft te wachten om verder te kunnen.                   

·        UBL export waar geen referenties bij zijn blokkeren niet meer. (#31650)

Fietsverhuur – Leasing             

·        BTW berekeningen in de lease module werd verbeterd (#31587)        

·        Lease documenten kunnen voor andere type voertuigen dan fietsen gebruikt worden(#31587)

 

Werkplaats – Workshop          

·        De prijzen van gegroepeerde pakketten worden correct herberekend bij gewijzigde facturatie aan (#31579)

·        Het historie scherm werd geoptimaliseerd zodat u hier meer directe acties kan uitvoeren.