2024.06

 

Algemeen        

·        De tabbladen van het contact paspoort werden duidelijker gemaakt

·        De labels voor de voertuig header 2 en 3 velden werden uniform gemaakt over gans de applicatie

Autohandel – Asset Sale         

·        Het offerte/proforma document wordt nu getoond in de taal van de klant

Budgetmodule – Fleetcare     

·        In het fleetcareoverzicht wordt nu ook de som gemaakt per voertuig voor alle budgettypes

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens              

·        Het aantal draaiuren van een voertuig/asset (PTO) werd toegevoegd aan het voertuigoverzicht          

·        Op basis van een parameter kan ingesteld worden, zodat de code of omschrijving van het artikel groter wordt weergegeven op de barcodestickers

Facturatie – Invoice – Billing  

·        Een probleem waarbij betalingen dubbel werden toegevoegd aan een factuur werd opgelost 

·        De originele factuur wordt nu opgeslagen zoals de factuur standaard weergegeven wordt

·        Fout bij het verwijderen van een grootboekrekening werd opgelost

·        Een factuur/creditnota kan geen datum meer krijgen buiten de boekhoudkundige toegestane periode

Koppelingen   

·        Algemene optimalisaties aan de Traxio-koppeling       

·        Het PO-nummer van een werkkaart werd toegevoegd aan het UBL-bestand

Planning           

·        Zowel de dag & poortplanning als de timeviewer kregen een update. Bij het aanpassen van de grootte wordt automatisch vernieuwd en er is een knop beschikbaar om de hele dag te visualiseren om een beter overzicht te krijgen.

·        Het opzoeken van een voertuig via de weekplanning werd geoptimaliseerd

Werkplaats – Workshop          

·        De opvolgdatum die gemaakt worden wanneer de werkkaart afgewerkt wordt zal nu een correct volgende datum krijgen            

·        Wanneer een werkkaartdetail groep gemaakt wordt met één artikel zal de gebruiker hiervan verwittigd worden

·        Wanneer er zich een onoplosbaar afrondingsverschil voordoet tijdens het groeperen zal de gebruiker hiervan geïnformeerd worden

·        De voorkeursleverancier in het besteladvies overzicht wordt nu correct geselecteerd