2021.07

Basisgegevens

 • Magazijnlocaties worden niet meer getoond als ze al gedeactiveerd zijn (#20365)

Documenten    

 • De lay-out van checklijst op papieren werkkaart werd verbeterd

Exports

 • De kolom ‘Leverancier’ werd toegevoegd aan export 05. Werkplaats Order Details (#20105)

Externe Koppelingen   

 • Adsolut: Creditnotas worden niet meer dubble negatief meegestuurd in de export (#20336)
 • Optimalisaties betreffende de koppeling met Winbooks werden gedaan (#20165)

Facturatie          

 • De factuur kan nu ook geopend worden vanaf de detaillijst

Planning            

 • Wanneer een in een specifieke volgorde nieuwe voertuigen werden aangemaakt via planorder, word geen oud chassinummer meer overgenomen               (#20403)

Rechten             

 • Een extra controle werd toegevoegd om te vermijden dat gebruikersaccount aan een klant gelinkt worden door gebruik van de online agenda (#19382)

WACS Improvements 20 Q4

Wagenverkoop

Er werd een éénvoudig BTW-attest beschikbaar gesteld vanaf de wagen-aankoop.

Het opmerkingen veld op de wagenverkoop wordt automatisch gekopieerd naar de factuuropmerking.  Zo hoeft u dit niet meer zelf te doen en kan u dit niet meer vergeten.

Aankoop

De werkkaart referentie op een bestelling werd verplaatst naar de publieke referentie i.p.v. de interne zodat deze ook zichtbaar is op de eigenlijke bestelbon.

Een besteladvies op basis van de werkkaart gaat reeds een leveranciers suggestie toevoegen om zo sneller te kunnen werken.

Indien één externe leverancier gekend is met prijzen zal deze automatisch gekozen worden, indien een voorkeursleverancier gekend is zal deze hierop voorrang krijgen. Indien er meerdere leveranciersprijzen gekend zijn zal de laatst aangemaakte gekozen worden.

Documenten

De PDF-versies van een document werden een logische naam met nummer toegekend.

Layout optimalisatie bij het openstaand saldo
Indien er nog geen betalingsrecords zijn zal hier geen onnodige regel meer staan.

Factuur-lay-out: Vervaldatum formaat is gelijkgesteld aan factuurformaat.

Factuur lay-out : Tweede factuur logo komt niet meer over de bedrijfsnaam.

Factuur lay-out: De referentie werd onder de werkplaats gebracht om zo interne en externe referenties te groeperen en meer ruimte te bieden aan merk en model

Externe Koppelingen

EVHC – De werkkaart omschrijving worden meegestuurd naar de checklist in plaats van Created By WACS

Exact Online: De synchronisatie van contacten werd uitgebreid zodat alle gegevens steeds meegestuurd worden.

Facturatie

Factuurnummerreeks is nu beschikbaar om te kiezen per Shop.
Zo is het mogelijk om éénzelfde nummering overheen verschillende shops te gebruiken.
Vraag onze assistentie indien dit voor u van toepassing kan zijn.

Formatering bij aanpassen van een factuur werd geoptimaliseerd

Magazijn

Barcodes zijn ook beschikbaar gemaakt vanaf het voorraad overzicht meteen gefilterd op de locatie

Monteurscherm

Gesplitste orders worden ook gesplitst getoond op het monteur-scherm om zo de monteur een duidelijk beeld te geven van de taak die specifiek voor hem bedoeld is.

Online planning

De beschikbaarheidskleur van moment van aanvraag werd toegevoegd aan de registratietabel voor klantaanvragen

Security

De duur van de resettoken om uw wachtwoord aan te passen werd verlengd naar 24u

Toonbankverkoop

Snelle klant aanmaak is beschikbaar voor toonbankverkopen

Overbodige of onduidelijke vermelding ‘Service’ bij toonbankverkopen werd verwijderd

Verhuur & vervang

Op de verhuurlijst werd een knop voorzien die een directe link vormt naar de werkkaart

 Bij het creëren van een nieuw contact als bestuurder , wordt deze meteen ‘gekoppeld’ aan de bovenliggende klant.

 

Werkplaats

Kopiëren van werkkaarten via de werkplaatsmodule uit het verleden en de toekomst worden nu logisch geplaatst op het planbord.

Indien je een order uit het verleden kopieert zal deze op vandaag komen te staan, orders die op vandaag staan blijven op vandaag & orders die in de toekomst staan zullen op diezelfde datum terecht komen.

Tevens zullen deze orders steeds ‘ niet toegewezen’ worden.

Zo verdwijnen gekopieerde orders niet zomaar in het verleden op het planbord.

Mogelijkheid om automatische bestelling & levering van OS artikelen te doen, is beschikbaar aan de hand van een parameter voor gewone werkkaarten.

Vraag ons advies indien u hier meer over wilt weten.

2020.43

Basisgegevens

 • Extra controle bij het deactiveren van voertuigen en / of klanten werd toegevoegd

Algemeen         

 • Bij kopiëren van een gebruiker is na aanpassing het juiste email adres beschikbaar (#18866)

Externe Koppelingen   

 • Er werd extra logging voorzien betreffende de EVHC: interface (#18943)
 • Optimalisatie koppeling Teamleader voor bedrijfscontacten (#18927)
 • Synchronisatie van contacten met teamleader gebeurd nu ook bij gebruik in apart tab (#18924)
 • Vin & Ktype werden toevoegend aan de WESP-export

Fietsverhuur

 • De beschikbaarheid bij fietsverhuur houdt rekening met goedgekeurde contracten zonder toewijzing
 • Fiets verhuur contracten kunnen nu ook in het verleden aangemaakt worden (#18877)

Documenten

 • Er is extra ruimte voorzien voor langere emailadressen op de facturen (#18890)

Signalisatielijst

 • Datum updates voor werkzaamheden met meerdere type parameters geeft geen problemen meer (#17138)

2020.42

Basisgegevens

 • Er werd een extra logging toegevoegd op het verwijderen van artikelen (#)
 • Item codes met meerdere spaties zullen steeds gereduceerd worden naar één, om duplicaten te vermijden (#17219)

Exports

 • Een oplossing werd voorzien voor periodieke sales exports (#17365)

Externe Koppelingen

 • Vin & Ktype werden toevoegend aan de WESP-export

Fietsverhuur

 • De beschikbaarheid bij fietsverhuur houdt rekening met goedgekeurde contracten zonder toewijzing
 • Fietsverhuur contracten kunnen nu ook in het verleden aangemaakt worden (#18877)

Planning            

 • Bij het aanpassen van een kenteken wordt het kenteken van actieve planorders mee aangepast (#15713)

Scanners            

 • Duidelijke foutmelding werd voorzien bij het scannen van onbestaande artikelen bij een levering (#)

Verhuur             

 • Datums bij verhuur / vervangwagens worden gesynchroniseerd met het order (#16505)
 • Er werd een oplossing voorzien voor ‘overlap’-situaties in de verhuur (#16203)
 • Voertuig-specifieke waarborg kan bewaard worden (#18882)

Wagenverkoop

 • Er werd een oplossing voorzien waarbij een creditnota van wagenverkoop afrondingen van 1 cent verschil kreeg

Werkplaats       

 • Afbeeldingen worden niet meer ‘groter’ in omvang door up te loaden (#18121)
 • Besteladvies scherm vanaf de werkkaart maakt geen gebruik meer van paginering (#16103)
 • BTW-register overzicht is gefilterd op de toegangsrechten van de gebruiker
 • Creditregels van een OS-artikel met korting werd opgelost (#17643)
 • In specifieke gevallen was het niet mogelijk voertuig in of uit te registreren, dit werd opgelost (#15837, 17110)
 • Kopiëren van een werkkaart met gelijke codes of zonder artikelen werd geoptimaliseerd