2021.38

Aankoop            

 • Er werd een parameter voorzien om enkel een aankoopprijs in te laden in de aankoopmodule wanneer een prijs gekend is voor de specifieke leverancier

Externe  Koppelingen  

 • Exports richting Exactonline gebeuren vanaf deze versie in bulk om zo te vermijden dat er teveel calls gebeuren per dag en men geblokkeerd wordt door ExactOnline. 23139

Facturatie          

 • Het is mogelijk gemaakt om meerdere facturen in één keer te versturen van zowel éénzelfde als verschillende klanten in eens.

Fietslease         

 • Bij een afwijkend contact ‘facturatie aan’ bij FietsLease wordt dit contact gebruikt voor facturatie 23150

Magazijn            

 • De picklist kreeg een parameter voor enkel interne bestellingen

Planning            

 • Ook in de mouseovers van de MDP wordt dezelfde volgorde van planningscode gebruikt als van op de werkkaart

Poortplanning 

 • Wanneer geen poort werd gedefinieerd wordt geen lege knop meer getoond bij registraties

Signaallijst        

 • Duidelijke titel en dubbelklik optie werd voorzien bij de meldingen pagina
 • Bij signalen met een verzekeringclaim kan een referentie bewaard worden
 • De databaseID van een todo kan toegevoegd worden aan het overzicht om sneller verzekeringsmeldingen terug te vinden
 • De eenheid wordt getoond bij het aanpassen van een onderhoudscyclus parameter om verwarring te vermijden
 • De referentie van de campagne wordt bovenaan de lijst getoond
 • Via de campagne-registraties kan meteen een bijhorende planningscode gecrëerd worden.

Werkplaats       

 • Bij het aanpassen van tekstregels op de werkkaart kan het niet meer voorvallen dat deze terecht komt op de vorig geselecteerde planningscode
 • Bij historische onderdelen zoekfunctionaliteit is het nu mogelijk op artikelcode te zoeken
 • de melding ‘Er zijn onregelmatigheden’ zal niet meer getoond worden wanneer u niet beschikt over magazijn of tijdsregistraties. Daarenboven wordt de omschrijving van de melding verduidelijkt. 23120
 • Wanneer je de shop aanpast bij creatie van een werkkaart worden de voorheen ingevulde velden niet meer leeg gemaakt.

Yardcheck         

 • Externe werkkaarten worden niet meer getoond in de poortplanning.
 • Via de yardcheck worden externe werkkaarten niet meer getoond om overzichtelijk te houden

2021.35

Aankoop

 • De locatie/afdeling van een bestelling/levering/factuur in de aankoopmodule kan nu altijd aangepast worden zolang dit document nog niet geaccepteerd is.
 • In de aankoopmodule wordt bij het aanmaken van een bestelling/levering/factuur nu automatisch de standaard locatie/afdeling van de gebruiker geselecteerd.

Algemeen

 • Er wordt melding gemaakt wanneer de klant gebruikt maakt van een verouderde browser die niet meer ondersteund wordt.
 • Het emailadres van de shop kan nu ook aangepast worden vanop het shop editeerscherm.
 • De naam van de shop kan nu aangepast worden via het shop editeerscherm.
 • Administrators kunnen nu de applicatie benaderen als een andere gebruiker om zo hulp te kunnen bieden/problemen op te lossen.

Basisgegevens

 • Bij het versturen van een document naar een contact waarvan nog geen emailadres gekend is dan wordt deze automatisch bewaard bij deze contact.

Documenten

 • Een factuur wordt niet meer gespreid over meerdere bladzijden wanneer dit niet nodig is. (#22758)

Externe Koppelingen

 • Optimalisatie koppeling Teamleader. (#22683)

Fietsverhuur

 • Fietsverhuuroffertes kunnen nu terug geopend worden wanneer de klant geen emailadres heeft.

Import

 • De taal van een contact kan nu geïmporteerd worden via de CSV bestanden door gebruikt te maken van NL, FR, EN of DE.

Planning

 • Werkkaarten/planorders die het gevolg zijn van een creditering/herfacturering worden niet meer getoond op de planning.

Verhuur

 • De foutmelding op het verhuurdocument wanneer het verhuurcontract nog niet helemaal doorlopen is werd opgelost. (#22845)

Wagenverkoop

 • Wagens kunnen niet meer dubbel ingegeven worden in de wagenverkoop stocklijst (#22793)

Werkplaats

 • De werkkaart blokkeert niet meer wanneer een bijlage met vreemde tekens in de bestandsnaam werd geüpload. (#22794)
 • Subtotalen per plancodes worden nu ook getoond op de digitale werkkaart. Dit kon voorheen al op de papieren versie.

2021.33

Algemeen

 • Enkele stilistische aanpassingen werden doorgevoerd

Basisgegevens

 • Artikelen kunnen terug geactiveerd worden via het nieuwe contextmenu
 • Er zijn aanpassingen gedaan om Deadlock-situaties bij bewerkingen op klantniveau te vermijden (#22538)

Documenten

 • Op de bestelbonnen in de aankoopmodule wordt nu het logo van de specifiek shop via locatie/afdeling toewijzing getoond.

Facturatie

 • Bij groepsfacturatie voor éénzelfde klant, bij werkkaarten in verschillende shops worden deze correct opgesplitst indien er een aparte factuurnummering actief is (#22648)
 • Bij herfacturatie, zal de nieuwe werkkaart de reparatiedatum van de originele overnemen i.p.v. op vandaag te plaatsen. (#22675)
 • Creditnota’s & herfacturatie werkkaarten krijgen afgewerkte statussen zodat deze niet meer via monteurscherm etc zichtbaar zijn

Koppelingen

 • De url van een contact kan worden meegestuurd naar Teamleader a.d.h.v. een parameter
 • Er zijn optimalisaties uitgevoerd tussen de syncrhonisatie van contacten tussen Teamleader & WACSonline

Monteurscherm

 • Het laden van een werkkaart via het monteurscherm werd geoptimaliseerd
 • Het zij menu blijft standaard gesloten op details van het monteurscherm
 • Naast magazijn-artikelen is het nu mogelijk om in de historie van een voertuig te zoeken naar voorheen gefactureerde artikelen mits een parameter
 • Wanneer een order gemaakt wordt via het monteurscherm zal de gelinkte gebruiker als aanmaker ingevuld worden, indien de monteur geen gelinkte gebruiker is zal zijn naam genoteerd worden als aanmaker

Online planning              

 • Bij het wijzigen van een locatie op de OLP zal de datum niet meer geselecteerd blijven (#22696)

Poortplanning

 • De ‘ongeplande’ werkkaarten bij de poortplanning bevatten nu alle kaarten zonder poorttoewijzing ongeacht hun status.
 • Genereren van Barcodes voor de nieuwe poorten is beschikbaar gesteld (#22678)

Tijdsregistraties

 • De timeviewer toont nu ook overkoepelende en deelregistraties, alsook werd een directe link naar de werkkaart voorzien via CTRL+klik

Wagenverkoop

 • Bijlages kunnen nu toegevoegd worden aan stockwagens, deze zijn bijgevolg beschikbaar bij de factuur

Werkplaats

 • De read-only pagina werd geoptimaliseerd waardoor geen enkele actie hier meer kan gebeuren
 • De sorteervolgorde van signalen via de werkkaart werd aangepast zodat openstaande signalen steeds bovenaan staan.
 • Een aanpassing werd uitgevoerd zodat de ‘download-all’ knop bij bijlages, in elke situatie het gewenste resultaat geeft (#22674)
 • Soms bevatte de BTW-lijst niet alle factuurnummers – dit werd opgelost (#22660)

Workflow

 • De ‘mail-actie’ bij workflows werd beschikbaar gesteld
 • Een procedure voor subtaak opvolging werd voorzien in de workflow module
 • In de workflow definitie is het mogelijk planningscodes als subtaken te definiëren

2021.21

Digitale werkkaart         

 • Het detail van de werkkaart is terug bruikbaar zoals het hoort (#21797,#21794)
 • Wanneer een signaal via de digitale werkkaart wordt toegevoegd is deze ook zichtbaar op de planning om te kunnen afwerken

Documenten

 • Bij klantopmerkingen worden ‘speciale’ tekens correct getoond bij de afdruk van de werkkaart

Facturatie

 • Extra verduidelijking werd voorzien bij het maken van een factuur zodat fouten vermeden kunnen worden

Fietslease

 • Bij het beëindigen van een fietslease wordt de datum van vandaag getoond in plaats van de geplande einddatum om fouten te vermijden

Planning

 • Ook bij planorders & orders vanaf de signaallijst wordt rekening gehouden met eventuele standaard ordertype

Scanners            

 • Enkele problemen met de scanners werden opgelost ( #21761, #21798, #21787 )

Werkplaats       

 • De status van de werkkaart & Facturatie aan werden toegevoegd aan het historie scherm
 • Foutmelding bij de historie werd opgelost waar deze voorkwam

Workflow          

Creatiedatum op workflows worden bijgehouden