2022.44

Aankoop – Purchase – Retours

 • Bepaling van backorder bij buiten stock artikelen werd verbeterd (#26252)

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens

 • Bij het maken van een nieuw contact zal functioneel type & taal standaard ingevuld worden
 • Maken van werkkaarten vanaf de basisoverzichten werd geoptimaliseerd

Exports

 • Sjabloon werd toegevoegd aan de assets export (#26700)

Facturatie – Invoice – Billing

 • Bij directe factuur met mailen worden nu ook de mailtemplates gebruikt voor onderwerp en body
 • Een creditnota krijgt nu ook een OGM toegewezen om problemen met externe boekhoudkoppelingen te vermijden (#26689)

Import

 • Enkele extra voorbeeld bestanden werden voorzien in de import module

Planning

 • Filter zonder monteurs is terug beschikbaar op de weekplanning

Signaallijst – Todos – Alerts – Campagnes

 • Er worden geen ‘NULL’-waarden meer getoond bij geïmporteerde lege waardes

Werkplaats – Workshop

 • Parking registraties gebeurd nu steeds overheen alle actieve dossiers.
 • Kleine lay-out aanpassingen werden doorgevoerd aan het historiescherm
 • Merk & model is zichtbaar gemaakt bij voertuig selectie bij creatie – Werkkaart.
 • Om verwarring te vermijden is de oudere indicatie V-In & V-Out weggelaten uit de statusfilter i.c.m. de verouderde ‘voertuig klaar’ knop.
 • Verdere optimalisaties werden uitgevoerd aan het BTW-register

2022.29

Algemeen         

 • De documenten en applicatie werden uitgebreid om te kunnen werken in andere valuta’s naar aanleiding van onze eerste Zwitserse klant
 • Een nieuwe versie van onze grafisch framework werd toegepast. Deze moet zorgen voor meer uniformiteit en nieuwe mogelijkheden in de toekomst

Basisgegevens 

 • Een vast veld voor k-type / Tec-Doc nummers werd toegevoegd aan de voertuigpaspoorten om externe koppelingen die deze referentie gebruiken beter te faciliteren

Exports

 • Door taalinstellingen e.a. was het niet steeds mogelijk een export één op één te verbruiken voor import of met foute resultaten. Dit proces werd verbeterd zodat deze werkwijze steeds mogelijk is

HKP POS            

 • Optimalisaties in de POS

Magazijn           

 • Het vroegste tijdstip van interne bestelregels werd beschikbaar gesteld op het overzicht

Mobiele werkkaart       

 • Tijden en aantallen in het monteur scherm bij extra & arbeid zijn netter gealigneerd

Planning            

 • De zoekfunctionaliteiten bij orderaanvragen werken ook met speciale tekens

Verhuur & Vervangwagens       

 • Een oplossing werd voorzien voor verhuurcontracten die vanaf het planbord geopend werden met een foutmelding(#26071)

Werkplaats       

 • Een nieuwe rechtenstructuur is beschikbaar voor werkkaarten, waarbij de gebruiker de hoofding kan aanpassen maar geen details of status progressie veroorzaken
 • Er wordt geen ‘leeg’ scherm meer getoond wanneer men geen gebruik maakt van voertuig In & Uit registraties.
 • Het werd mogelijk gemaakt te filteren opeen ‘lege’ offerte status. ( alle werkkaarten waar geen offerte of pro forma voor werd verstuurd )
 • In het doorfacturatie proces voor interne facturen werd een referentie naar de nieuwe werkkaartnummer toegevoegd

2022.23

Algemeen         

 • Het is terug mogelijk om uw wachtwoord te resetten vanaf de loginpagina (#25452)

Autohandel      

 • Bij verkoop van een asset uit verhuur, wordt gecontroleerd op contract versies (#25416)

Documents & Reportserver      

 • Alle type bijlages kunnen nu via mail verstuurd worden (#25218)

Externe Koppelingen – Interfaces           

 • ‘Salto’-Distributeurs kunnen onderdelen bestellen/leveren via WACSonline
 • Probleem met Theuwissen pakbonnen werd opgelost (#25308)

Planning            

 • De selectielijsten voor een shop worden in dezelfde volgorde getoond op het planorder als bij creatie werkkaart (#25418)
 • Extra foutlogging werd voorzien in het planorder scherm zodat problemen efficiënter aangepakt kunnen worden. (#25345)

Werkplaats       

 • Aan de offertestatus filter werd ‘proforma niet geaccepteerd’ toegevoegd.
 • Voorbereidingen voor Placeholder-artikelen werden afgerond

2022.22

Basisgegevens

 • Bij het maken van een nieuw voertuigen kunnen gerelateerde contacten meteen bewaard worden (#25384)

Signaallijst

 • De export-limiet bij de voertuigopvolging werd verhoogd (#25380)

Mobiele werkkaart

 • De grootte van foto’s genomen of upgeload via de tablet kan ingesteld worden

Online planning kalender

 • De online kalender zal steeds laden op de eerstvolgende vrije datum

Mobiele Yardcheck

 • De Yardcheck mail bevat nu ook voertuigen die binnen gemeld worden zonder werkkaart

Werkplaats

 • Marges blijven zichtbaar ook bij negatieve werkkaarten (#25422)

Planning

 • Melding actieve orders in de planning is enkel op locatie/afdeling waar de gebruiker toegang tot heeft (#25291)