2020.1.3

Basisgegevens

 • Voor “Eigen” klanten wordt nu ook de aankoopprijs via Mijn Grossier-artikelen gehanteerd. (#14504)
 • [I2002-162] P-Discount toevoegen kan nu ook zonder shop te kiezen (#14601)
 • Aanmaken artikels met vreemde tekens kan nu ook via de werkkaart   (#14757)
 • Foutmelding bij het inlezen van E-ID in sommige gevallen werd opgelost (#14833)

Facturatie          

 • Het is niet meer mogelijk om dubbele betalingsrecords toe te voegen, door te dubbelklikken (#14591)
 • Op de creditpagina wordt niet meer ten onrechte de originele prijs opgehaald bij afvinken (#14702)
 • [I2003-041] Wanneer de melding “Workcard is already invoiced!” gegenereerd wordt, zal de werkkaarstatus niet teruggedraaid worden (#14804)
 • Optimalisaties UBL

Import 

 • Pakketartikelen kunnen vanaf heden via de import-module geïmporteerd worden

Koppelingen    

 • De MRT-schermen zijn nu in meerdere talen beschikbaar
 • Connect2V – Koppeling Vandenabeele – werd uitgebreid

Monteursscherm           

 • Artikelcontrole gebeurd nu op ID ipv Code waardoor minder problemen bij dubbele codes kunnen ontstaan (#14715)
 • OS artikelen kunnen niet meer gemanipuleerd worden via deze weg
 • Arbeid / Extra artikelen zijn nu ook zichtbaar onder alle artikelen ter referentie voor de monteur

Onderhoudscontracten

 • [I2003-023] Dubbele prijzen contractopties (#14795)

Planning            

 • Controle bestaand voertuig OLP werd geoptimaliseerd (#14568)
 • De online kalender is werd geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (#14593)
 • De optie geavanceerd plannen kan nu ook gebruikt worden in de Fullscreen versie (#14603)
 • Niet toegewezen orders kunnen niet meer verplaatst worden in een account met alleen lezen rechten (#14663)
 • Bij het omzetten van een online aanvraag voor een bestaand contact ging dit niet steeds correct (#14668)
 • Een gesplitst plankaartje bewerken resulteert niet meer in het ongedaan maken van de splitsing, als deze binnen de periode valt (#14673)
 • Bij het kopiëren van planorders wordt nu meteen het kleur bepaald (#14726)
 • Situatie waarbij de vervangwagen-selectie verdween werd opgelost (#14734)
 • Capaciteitskleuren in de planning zijn logischer bij 0 uren en nu steeds gelijk met of zonder monteurs (#14776)
 • Het is nu ook mogelijk interne planorders te maken voor vlootbeheerders met externe leveranciers

Aankoop

 • Verscheidene problemen in de aankoop-module betreffende prijzen werden aangepakt (#14440)
 • De brutoprijs werd toegevoegd aan de subtabel op het overzicht (#14676)
 • Budgettypes worden terug bewaard in de aankoopmodule (#14793)

Verhuur

 • Verhuurprijzen die bepaalde periodes overschrijden worden nu correct berekend (#14681)
 • Fout in controle van overlappende datums verhuur werd opgelost (#14786)

Documenten

 • De factuurlay-out werd geoptimaliseerd om zo minder onnodige pagina’s te genereren (#14316)
 • Ook bij de betalingsherinnering wordt nu het emailadres van de klant getoond indien gekend (#14493)
 • Er kunnen nu meerdere barcodes in eens geprint worden (#14573)
 • Kenteken staat nu steeds automatisch in de onderwerpen van de emails

Wagenverkoop

 • Via het verkoopsoverzicht kan nu een Offerte document worden afgedrukt

Werkplaats       

 • [I2002-049] Voertuiglijst wordt nu gefilterd op geselecteerd contact bij aanmaak werkkaart      (#14572)
 • Klantnaam werd aan het btwregister toegevoegd

2020.1.2

Aankoop            

 • Backorders kunnen terug geannuleerd worden via het vinkje (#14368)
 • Wanneer er een default stocklocatie is binnenin het magazijn moet deze gebruikt worden om nieuwe artikelen (geen stock) in te boeken (#14295)
 • Automatische velden werken nu ook in Internet Explorer (#14405)
 • Afrondingsfouten werden opgelost (#14431)
 • Nieuwe leverancierscode/leverancierscode kunnen terug aangepast worden op een aankoopdocument (#14431)
 • Aankoopprijs aanpassen naar de Nettoprijs (#14450)
 • [I2001-554] Totalen in aankoop werden niet berekend voor OS-bestellingen (#14457][I2001-554)
 • [I2001-777] Bij het toevoegen van negatieve lijnen aan een aankoop-factuur werden de prijzen niet overgenomen (#14534][I2001-777)
 • [I2001-779] Backorder moet niet geselecteerd staan wanneer je een delivery toevoegt zonder order (#14535][I2001-779)
 • Aankoopregels kunnen terug verwijderd worden door een leverancier (#14540)
 • CSV import op de aankoop is terug functioneel (#14545)
 • In sommige situaties werden onterecht extra regels toegevoegd (#14590)
 • Wanneer er geen voertuig gekend is op de delivery wordt het voertuig vanop de order genomen voor het wegboeken van de kosten

Basisgegevens

 • Dubbele contacten fix (#13959,#14564)
 • Het is nu mogelijk meerdere marges te hanteren op basis van de aankoopprijs van het artikel

Budgetmodule

 • Budgetmodule wordt opnieuw opgevuld via de aankoop (#14383)

Documenten    

 • Wanneer een ‘enter’ in een detail staat komt de lijn niet meer in twee rijen op de picklist (#13676,14454)
 • Invoicedescription op factuur valt weg wanneer leeg en zorgt voor extra ruimte (#14316)
 • Barcodes met koppelteken kunnen nu ook verwerkt worden (#14573)
 • Algemene voorwaarden verhuur is nu configureerbaar (#13686)
 • Kenteken werd aan het onderwerp toegevoegd
 • Offerte en andere documenten automatisch in taal van de klant.

Facturatie          

 • Bij het aanpassen van een regel op een creditnota wordt de btw nu ook aangepast (#14479)

Fietsleasing      

 • FietsLeasing kan nu ook gecrediteerd worden (#14309)
 • Verlengen van studentencontracten werd geoptimaliseerd (#14357)
 • Assets waren niet steeds beschikbaar om toe te wijzen (#14358)
 • Maandfacturatie kan nu ingesteld worden (#14460)
 • Decimale korting wordt afgerond

Implementatie

Het beheer van de grootboekrekeningnummers werd geoptimaliseerd (#14414)

Import 

tav-veld bij contactimports is beschikbaar gesteld

Koppelingen    

 • ExpertM+ exporteert geen/of niet genoeg klanten (#14353)
 • Dubbel klikken bij Citroen Service Order import zorgt niet meer voor fouten (#14465)
 • Export naar het UBL bestand neemt nu de parameters voor pdf mee (#14570)
 • Er werd een koppelig voorzien met Autogamma
 • Export naar Expert M+ is nu mogelij per regel
 • Export pagina bij exact heeft niet de mogelijkheid om de 3 bolletjes als filter te gebruiken om een een range op datum te kiezen bv
 • Er werd een koppeling voorzien met Autoparts Plus
 • MRT popup is nu ook in het frans beschikbaar
 • Connect2V – Koppeling Vandenabeele

Monteursscherm           

 • Een artikel met meerdere stocklocatie kan nu ook verwerkt worden.

Planning            

 • De maillayout werd wat aangepast (#13990)
 • Planorder editeren waar een bestuurder aan gekoppeld is forceert om de klant opnieuw te moeten selecteren

POS      

 • emailadres werd aangepast (#14341)
 • Voor specifieke klant geen factureren meer genereren (#14349][I2001-278)
  • Email versturen problemen werden aangepakt (#14463][I2001-437)

Verhuur             

 • Het is niet meer mogelijk om meerdere subcontracten aan te maken door te dubbelklikken (#14367)
 • Prijsberekening verhuur volledig herzien, klopt aan geen kanten

Wagenverkoop

 • Bij het bewaren van de wagenverkoop werden aanpassingen niet steeds bewaard (#14327)
 • Proforma document houdt nu rekening met garantie in de verkoop (#14497)

Werkplaats       

 • Datum filter op btw lijst is beschikbaar gesteld (#14423)
 • Kenteken werd toegevoegd aan de BTW-lijst
 • Margeberekening op de werkkaart werd gelijkgesteld aan deze van de aanmaak

 

2020.1.1

Magazijn

Nieuw!

 • Vanaf de magazijnmodule zowel via de voorraadlijst & bewegingen is het nu mogelijk om artikelen aan te maken, prijzen te beheren en artikelen te beheren.

Aankoop

 • Aankoopprijzen worden terug goed bewaard na levering (#13898)
 • de Tab-toets kan terug gebruikt worden (#13980)
 • De automatische generatie van levering etc. is terug beschikbaar (#14082)
 • Invoeren kosten bij externe aankopen is terug beschikbaar (#14151)
 • Bij een levering kan terug gezocht worden op leverancierscodes (#14213)
 • Bij de vraag verkoopprijzen te bewaren, kan deze nu ook manueel aangepast worden

Assetverkoop

 • Aanpassen van een assetverkoop bewaard nu steeds alle aanpassingen (#13896)
 • Marge voor buitenlandse klant is nu ook zichtbaar op het proforma-document (#13896)

Basisgegevens

 • Het is mogelijk Doyen – artikelprijzen periodiek te laten importeren – Vraag ernaar
 • Vreemde tekens in voertuig velden worden nu steeds correct opgeslagen/opgehaald (#13894)
 • Contact icoon op het voertuigpaspoort kan nu gebruikt worden om een nieuwe klant maken (#13958)
 • Budgettype is nu zichtbaar in het prijzen overzicht (#14160)

Communicatie

 • In sommige situaties werden SMS’en dubbel verstuurd, dit is niet meer het geval (#13984)

Documenten

 • De volgorde van planningscodes is op de factuur nu steeds gelijk aan deze van de werkkaart (#14138)

Export 

 • Som van totale gewerkte uren toevoegen werd aan export 05.werkplaats-order details toegevoegd (#13780)

Facturatie

 • [I1911-411]Automatisch door factureren houd nu ook rekening met korting (#13655)
 • Grootboekrekening instellen op asset kan nu via de interface gebeuren

Koppelingen

 • Payable amount in UBL is nu het effectieve bedrag (#14268)
 • Ook de nettoprijs wordt nu opgehaald bij LKQ / Mijn grossier

Monteursscherm

 • Orders die via het monteurscherm gemaakt worden zijn nu ook zichtbaar op de dagplanning

Planning            

 • “Verstuur & Sluit” & “Verstuur & Nieuw” werd door “Opslaan & Sluit” & “Opslaan & Nieuw” vervangen
 • Verscheidene gemelde planning issues werden opgelost – zie tickets
 • Orders van andere locaties zijn niet meer zichtbaar zijn door het ‘uitlenen’ van een voertuig aan andere locatie.

Verhuur             

 • Oude prijs is nu zichtbaar bij het aanpassen van het contract (#12670)

Werkplaats       

 • Bij toevoegen van een pakket-artikel wordt het pakket-artikel zelf niet meer standaard toegevoegd
 • Bij kopiëren van een werkkaart worden nu ook tekstregels meegenomen (#13969)
 • De btwlijst kan terug naar PDF geëxporteerd worden (#14003)
 • De statusfilter op het overzicht werd duidelijker gemaakt (#14147)
 • kopiëren van een toonbank-verkoop werd geoptimaliseerd
 • Een artikel die extern wordt opgehaald kan nu een standaard stocklocatie worden toegewezen om zo te verbruiken

2019.4.3

Aankoop            

 • Totaalbedragen worden nu steeds goed berekend op het overzicht bij aanpassingen (#13727)
 • Vanaf heden worden brutoprijzen met korting gehanteerd in de aankoop
 • Importeren in de aankoopmodule kan nu ook zonder prijs waarbij de gekende aankoopprijs zal gebruikt worden
 • Brutorpijzen kunnen indien gewenst overgenomen worden als verkoopprijs voor het artikel ( parameter )

Basisgegevens

 • Wanneer voertuiggegevens worden aangepast, zal dit enkel effect hebben op nog niet afgewerkte werkkaarten (#13597)
 • In het relatiescherm worden geen gedesactiveerde contacten meer getoond (#13639)
 • Opslaan & nieuw is nu ook bruikbaar bij contact-creatie (#13726)
 • Een contact kan niet meer worden gedesactiveerd wanneer er nog openstaande werkkaarten aan gelinkt zijn (#13786)

Communicatie

 • SMS-templates zijn nu beschikbaar overheen gebruikers
 • SMS’en is nu mogelijk vanaf de werkkaart
 • SMS’en is nu mogelijk vanaf het overzicht van de assets
 • SMS’en is nu mogelijk vanaf het overzicht van de contacten
 • SMS’en is nu mogelijk vanaf het overzicht van de werkkaarten

Documenten    

 • Wanneer een enter in de omschrijving staat zal dit op de pickbon niet als extra regel getoond worden
 • Bij wijziging parameters groepsafdruk werkkaart, wordt de eerste werkkaart niet meer herhaalt (#13679)
 • Het ‘afgeronde’ bedrag is nu daadwerkelijk afgerond (#13836)
 • De afrondboodschap wordt slechts één keer getoond ongeacht het aantal btw-codes (#13844)
 • Aankoopdocument werd geoptimaliseerd

Facturatie          

 • [I1911-411] Automatisch door factureren houdt nu rekening met korting (#13655)
 • Creditnota’s kunnen nu probleemloos als “betaald” gezet worden (#13680)
 • Bij herfacturatie & credit worden alle omschrijvingen nu ook mee gekopieerd (#13681)
 • Bij herfacturatie zal de reparatiedatum overgenomen worden van de originele werkkaart (#13757)
 • Betalingen worden als ‘voldaan’ aanzien bij een maximale afwijking van 2 cent bij Cashbetalingen

 

Fietsverhuur    

 • Een afwijkende dagprijs na één week is nu ook mogelijk in de prijzenmodule (#12229)
 • Een subcontract zal alleen gemaakt worden wanneer het contract reeds gefactureerd is (#13600)
 • Alle Gekozen/gereserveerde assets zijn nu op het document zichtbaar (#13603)
 • Onderhoudsbeurten op einde verhuur worden niet meer getoond (#13604)
 • Na het toewijzen van een fiets aan een contract zal dezen niet meer van INVOICED naar status SIGNED verspringen (#13693)
 • Bij het afwerken van een contract wordt er een factuur en een werkkaart gemaakt. (#13764)
 • Extra info ( telefoon e.d. ) werd toegevoegd aan de pick/leverings bon (#13749)
 • De originele ID van subcontracten is nu ook zichtbaar op het overzicht

Koppelingen    

 • MRT: Er zijn geen problemen meer met ‘lange’ klantnamen bij de koppeling (#13827)
 • Doyen/Salto: Via de koppelingen zullen geen ‘dubbele’ artikelen meer aangemaakt worden (#13828)
 • Theeuwissen e.a. : indien de aankoopprijs beschikbaar is wordt deze nu bewaard op het artikel

Monteursscherm           

 • Het is nu mogelijk artikelen met negatieve stockwaarde af te boeken

Onderhoudscontracten

 • [I1911-633] Contract offsets percentages kunnen nu decimaal ingevuld worden (#13730)

Planning            

 • Bewaren van een planorder werkt terug vanaf de werkkaart
 • Uitzonderingen kunnen nu ook in fullscreen-modus beheert worden (#13526)
 • Het menu van elke order kan nu geopend worden door te rechtsklikken op het order (#13555)
 • Planorders vanaf het paspoort maken is terug mogelijk (#13694)
 • Verplaatsen van ongeplande taken gemaakt via werkkaart kunnen nu mee gepland worden (#13702)
 • Een planorder kan nu meerdere signalen met dezelfde planningscode verwerken (#13718)
 • Alle waardes op het paspoort zijn nu ook zichtbaar in monteurs-applicatie (#13746)
 • Wanneer een planningscode 0 uur aangepaste duur toegekend krijgt wordt deze nu ook gebruikt voor de capaciteit (#13779)

Scanners            

 • Het is niet meer mogelijk via de scanners een stocklocatie met negatieve waarde te verwijderen (#13729)
 • Scanresultaat is terug zichtbaar (#13756)

Signalisatielijst

 • Rechtermuisknop bij signalisatielijst is terug beschikbaar in Internet Explorer (#16684)

Toonbankverkoop         

 • De Actual hoeveelheid is nu ook beschikbaar op het overzicht van de toonbankverkopen
 • Factureren van interne toonbankverkopen is terug mogelijk
 • Toonbankverkopen kunnen nu ook gekopieerd worden
 • Na directe facturatie van een toonbankverkoop ververst het submenu nu correct

Verhuur             

 • Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker zijn de kleuren in de verhuurplanning nu reeds opgevuld (#13293)
 • Het is nu mogelijk ‘aaneensluitende’ verhuur opdrachten te maken. Bv. Van 8:00 tot 9:00 en van 9:00 tot 10:00 i.p.v. 9:01 tot 10:00 (#13571)
 • EID gegevens kunnen nu ook via de planning in de verhuur gebruikt worden (#13857)
 • Tijdelijke locatie – verhuur/vervang heeft geen effect op orderentry of verhuur

Wagenverkoop

 • De datum van toevoegen aan de stock is nu ook beschikbaar op het overzicht (#13648)
 • Reeds verkochte voertuigen blijven vanaf nu beschikbaar via de stocklijst aan de hand van een standaard filter

Werkplaats       

 • Via de online kalender is het niet meer mogelijk aanvragen te doen met bestaande gebruiker-e-mails
 • Planningscode-blokken kunnen nu in hun geheel worden versleept om de volgorde te wijzigen
 • Positie werd toegevoegd aan de werkplaats-details export
 • De kilometerstanden worden nu overheen planorders , werkkaarten & paspoorten gesynchroniseerd