2019.3.2

Algemeen

 • Op de pagina’s werden help knoppen voorzien

Aankoop            

 • De totalen op het aankoop overzicht worden nu steeds berekent            (#12028)
 • De aanmaker & aanpasser zijn nu beschikbaar op de overzichten van de aankoop           (#10971)
 • De bijlages bij de aankoop  worden nu correct opgehaald            (#12015)

Basisgegevens

 • Het verwijderen van assets zal op basis van een parameter controleren op openstaande kaarten               (#11992,11819)
 • Het is niet meer mogelijk een contact ‘per ongeluk’ twee keer aan te maken      (#11870)
 • Het nieuwe contactscherm is nu ook beschikbaar via Internet Explorer
 • Geavanceerd filteren op voertuigen kan nu met meerdere variabelen  
 • Het prijsveld van artikelen moet nu ook werken op Apple computers    

Documenten    

 • De Voertuigverkoop – proforma documenten tonen nu steeds de correcte bedrijfsgegevens       (#11925)
 • Wanneer 0% op voorcalculatie geen tekst meer tonen  (#12069)
 • De aanmaker is nu zichtbaar op de werkkaart    (#11943)
 • Bij toonbankverkoopfacturen staat het PO-OP nummer niet meer dubbel           (#11769)
 • Er werd een parameter voorzien om de OGM al dan niet te tonen op voertuigfacturen (#11955)
 • Het offertedocument voor wagenverkoop toont nu de correcte btw of marge verdelingen          (#11904)

Exporteren       

 • Het exporteren van contacten werd aangepast naar de nieuwe velden

Facturatie          

 • Toevoegen betaling aan een onvolledige betaling zorgt niet meer voor een fout               (#11907, 11935)
 • Bij herfacturatie van een toonbankverkoop kan de header terug aangepast worden       (#11885)
 • De invoer van grootboekrekeningen voor zowel truetype & groep is niet meer mogelijk (#11833)
 • De factuurdetails worden standaard gesorteerd op creatiemoment, de laatste staat steeds bovenaan  

Importeren       

 • De klant import werd aangepast naar de nieuwe vaste velden  

Koppelingen    

 • Kort na elkaar informatie ophalen bij Salto is nu mogelijk             (#12033)
 • Als er problemen zijn bij Car-Pass zal dit niet meer blokkerend werken voor WACS gebruikers   (#12042)
 • Bij het exporteren naar Vero worden de geëxporteerde facturen als ‘geboekt’ gezet     

Planning            

 • Bij het aanpassen van in / uit tijden van een planorder zal de planning mee aanpassen zolang er geen status actief is
 • De werkkaarten met voorblad zijn nu ook aangepast aan de nieuwe contactvelden        (#12105)
 • Bij het koppelen van een werkschema aan een nieuwe medewerker lukte dit niet steeds             (#11880)
 • Maken van een plan of werkkaart order vanaf de signaallijst werd tot één functie herleidt          
 • Sommige werkkaarten konden niet worden afgeprint   (#11891)
 • Bij aanmaken planorder van de nieuwe contacten werd niet steeds de juiste gekozen   (#11881)
 • Er werd een recht toegevoegd om het maken van uitzonderingen te kunnen afschermen           
 • Telefoonnummer van het planorder werd telkens overschreven door deze uit het paspoort        (#11989)
 • Bij editeren planorder komt icoon voor bijlage niet bij de planningscode, maar als je deze toevoegt in de edit, komt deze er dan opnieuw bij.  (#12048)
 • Resetten van een afgewerkt planorder is terug mogelijk wanneer je enkel gebruik maakt van de planningsmodule            (#11944)

POS      

 • Enkel telefoonnummers van 99100 trekkers mogen uit het paspoort van het voertuig komen.   (#11785)

Signalisatielijst

 • Het werkkaartnummer is nu aanklikbaar op het overzicht           

Tabletmodule 

 • De tabletmodule kan ook via de computer benaderd worden om foto’s toe te voegen  
 • De tabletmodule werd verder uitgebreid            
 • De tabletmodule is nu in andere talen beschikbaar        
 • Ook niet toegewezen orders zijn nu beschikbaar voor de monteurs        
 • De ‘gescande’ aantallen kunnen nu gewijzigd worden door de monteurs             
 • Todo lijsten zijn nu ook beschikbaar       (#12044)

Verhuur             

 • De initiële grote van het verhuur formulier is wat groter gemaakt om scrollbars te vermijden    (#11969)
 • Wagenverkoop

Wagenverkoop

 • proforma houd nu ook rekening met afwijkende btw code op extra artikels        (#11981)
 • Er wordt op voorhand gecontroleerd of er een btw tarief beschikbaar is om te factureren            (#12082)
 • Het garantieveld kan gewijzigd worden tot dat de factuur gemaakt is     (#11937)
 • Een verkochte wagen zal automatisch zijn ‘verkoop’ status verwijderd krijgen   (#11866)

Werkplaats       

 • Soms werd de klaar voor afhalen mail niet verstuurd, dit werd opgelost               (#11789)
 • Bij kopiëren van een werkkaart wordt de ‘kopieerder’ als creator ingevuld         
 • Voor facturatie kan plaatsvinden is een validatie van de gegevens ingevoerd    
 • Bij het maken van een werkkaart zullen ‘standaard’ planningscodes automatisch worden toegevoegd  
 • Vanuit de paspoorten kunnen opnieuw werkkaarten gemaakt worden (#12060)
 • Planningscodes kunnen nu zonder artikelen via de werkkaart worden toegevoegd          (#11910)
 • Het mogelijk maken om te kunnen zoeken op chassisnummer in het + Werkkaart scherm           
 • EAN / barcodes codes die uit de webshops komen worden niet meer dubbel aangemaakt          

2019.3.1

Aankoop            

 • Facturen werden niet steeds overgebracht naar de budgetmodule         (#10985)
 • Afdeling wordt nu automatisch opgevuld als een default werd gekozen
 • Het is mogelijk om automatisch een levering & factuur te genereren op basis van een order ( Parameter )
 • Bij het versturen van een proforma bij vlootbeheer werden deze niet steeds volledig verwerkt

Algemeen         

 • Een shop kan vanaf heden toegekend worden aan één of meerdere modules   

API        

 • C1906-006 – API aanpassing zodat enkel meegestuurde waardes voor een update zorgen            (#11624)

Basisgegevens

 • Verwijderde budgettypes kunnen niet meer gekoppeld worden aan artikelen    (#10722)
 • Voor klanten werd een nieuw scherm beschikbaar gesteld waarbij het paspoort naar de achtergrond werd verschoven       

Documenten    

 • Mailen van bestelbonnen  lukte niet steeds       (#11568)
 • Bij de verkoop van extra artikelen staat nu ook de  eventueel aangepaste omschrijving op de factuur (#11618)
 • Bij het versturen van een betaalherinnering is de factuur steeds als 2de pagina beschikbaar (#11697, 11745)
 • Indien een PO nummer op de werkkaart werd toegevoegd wordt deze nu ook de factuur afgedrukt (#11769)

Exports

 • Creditnota’s worden nu correct in de OHW-export geplaatst      (#11441)

Externe Koppelingen   

 • Wijlhuizen: Het is nu mogelijk om de pakbon in te lezen en een levering te maken         
 • Salto: artikelen zonder code zorgden vaak  voor problemen, dit werd aangepakt              (#11561)

Facturatie          

 • De OGM is nu steeds uniek ook bij bedrijven met meerdere factuurnummeringen          (#11618)
 • Bij sommige creditnota’s werd soms anders afgerond dan op de factuur , dit werd gelijkgetrokken (#11696)
 • Het factuuroverzicht wordt automatisch op laatste gemaakte factuur gesorteerd            (#10573)
 • Het beheer van de Shops i.c.m. de facturatie gegevens werd geoptimaliseerd en kan volledig in de applicatie gebeuren          

Gebruikersbeheer         

 • Bij aanpassen van een bestaande gebruiker kwam soms onterecht de melding dat de gebruikersnaam al bestond             
 • Bij kopiëren van gebruikers wordt ook de naam correct aangepast          (#11611

Imports              

 • Via importeren is het niet meer mogelijk om ‘niet-materiaal’ aan het magazijn toe te voegen    

OLP       

 • De online capaciteits-berekening werd geoptimaliseerd               (#11511
 • Bij een nieuwe klant die via de online aanvraag aangemaakt werd, wordt nu een volledig klantfiche opgemaakt       

Planning            

 • Planorder-overzicht: de afdeling filter werd geoptimaliseerd     
 • Bij het verslepen van langdurige opdrachten worden de tijden nu correct verwerkt        (#11670)
 • Een gefactureerd order kan niet meer via de planning te resetten alsnog verwijderd worden     (#10415)
 • Afdelingen zijn terug beschikbaar in het planorder-overzicht     (#11633)
 • Bij het maken van een order die van de online planning komt kan meteen de shop worden gekozen     

POS      

 • Het mobiel nummer van de trekker komt nu vanaf de juiste plaats          (#11392)
 • Telefoonnummer op POS fax klopt niet (#11364)

Scanners            

 • Er werd een extra controle toegevoegd wat scannen op ‘niet-materiaal’ onmogelijk maakt          (#11737)

Signalisatielijst

 • De headers van een contact zijn nu beschikbaar als kolommen in de signaallijst
 • Vanaf heden worden signalen die bijna vervallen ( halve range ) in het oranje getoond

Tabletmodule 

 • De touchscreen module werd geoptimaliseerd voor tablets en heeft heel wat nieuwe opties gekregen.               
 • Er kunnen fotos gemaakt worden en gelinkt worden aan de werkkaart 
 • Tijdsregistraties en klaarmelden van het order 
 • Logins worden bewaard en kunnen via QR-code opgestart worden        
 • Stockbewegingen kunnen geregistreerd worden op basis van de RES-kolom      

Tijdsregistraties

 • De bepaling van PE’s kan nu opgebouwd worden aan de hand van twee criteria. PE/uur , PE/arbeidsartikel (#11709)

Toonbankverkoop         

 • Het overzicht van de toonbankverkopen werd geoptimaliseerd               

Verhuur             

 • Het verhuurdocument wordt nu steeds bij aanmaak direct beschikbaar gesteld (#11648)
 • Een afgewerkt verhuur-contract kan worden gereset ( parameter )        
 • Vanaf de bulkverhuur kan meteen een klant worden aangemaakt.         
 • Het is mogelijk waarborgen & betalingen te registreren samen met het factureren en crediteren hiervan           

Voertuigverkoop           

 • Marge bepaling naar het buitenland werd correct beschikbaar gesteld  (#11489)
 • Garantie wordt nu ook bij aanpassen bewaard (#11689)
 • De kilometerstand wordt bij de verkoop opgehaald uit het paspoort      (#11690)
 • Vanaf de stocklijst is vanaf heden een Aankoopborderel-document beschikbaar             
 • Bij het maken van een voertuig-aankoop wordt de foto nu steeds bewaard       
 • Bij invoer van een nieuw voertuig in de stock wordt ook gevraagd deze aan het BTW-register toe te voegen en bij verkoop uit te schrijven        
 • De leverancier kan als kolom toevoegen worden aan de stock-overzicht             
 • Facturatie van een wagen verloopt nu steeds via een offerte-document ter controle om fouten te vermijden   

Voorraad           

 • Per einde maand wordt vanaf heden een kopie van de voorraad genomen ter archief en historie.           

Werkplaats       

 • Nieuw artikel maken via werkkaart op een nieuwe planningscode neemt planningcsode niet mee          
 • Shops moeten per module wel of niet beschikbaar kunnen gesteld worden.      
 • Door een dubbele berekening kreeg men soms een ‘Oops-melding’ in de werkkaart       (#11454)
 • Wanneer het gerelateerde order in ongepland staat wordt nu ook geen datum meer getoond op de afdruk (#11667)
 • Na acceptatie van een offerte worden de details nu vernieuwd (#11695)
 • Bij wijzigen van de facturatieklant werden de prijzen niet steeds correct veranderd        (#11700)
 • Car-pass controle op vorige werkkaarten houdt nu geen rekening meer met eventuele toonbank-verkopen aan hetzelfde voertuig gerelateerd       
 • Het blokkeren en de-blokkeren van een werkkaart werd geoptimaliseerd           
 • Indien het voertuig op een plan-of service order wordt gewijzigd worden deze ook gewijzigd op het gerelateerde plan-of serviceorder         

2019.2.3

Aankoop            

 • Zoeken op item code in aankoopdetailoverzicht werd geoptimaliseerd (#11184)
 • Aanpassing i.v.m. H24 purchase (#7423)
 • Afdeling / magazijn wordt automatisch opgevuld indien een default werd ingesteld      

APP      

 • De taal van de foto-app zal zich vanaf heden aanpassen aan de taal van het toestel       

Assetverkoop  

 • Wagenverkopen werden soms afgerond op 1 cent waardoor ronde getallen niet steeds mogelijk waren (#10714)
 • Een voertuig die in eigen stock zit kan niet meer verwijderd worden (#11226)
 • Wagenverkoop kan niet meer dubbel worden aangemaakt (#11390)
 • De kilometerstand wordt bij de verkoop eerst opgehaald en kan worden aangepast

Basisgegevens

 • Beheer van waardes uit selectielijsten moet niet meer manueel gerefreshed worden    (#10841)
 • Korting-bepaling was voor specifieke klanten niet correct  (#11182)
 • Aanpassen van de prijzen werkte niet altijd (#11404)
 • Wanneer een artikel aangemaakt wordt, zal een melding worden gegeven wanneer de code al bestaat,
 • Assettypes zijn vanaf heden alfabetisch gesorteerd
 • Werknemer codes moeten vanaf heden uniek zijn         

Exports

 • Alle boekhoud-exports werden geoptimaliseerd i.c.m. grootboekrekening matrices        (#11276)

Externe Koppelingen   

 • Afrondingen naar ExactOnline worden vanaf nu correct verwerkt            (#10967)
 • Er werd een interface met het MRT-platform voorzien. Contacteer ons voor meer info.

Facturatie          

 • BTW marge bepaling werd aangepast voor NL zoals BE  (#10739)
 • Bij het maken van een creditnota werd de BTW niet steeds correct verwerkt     (#11155)
 • Verschillen tussen export Venice en WACS werden opgelost      (#11251)
 • Betaalwijze bankcheque werd toegevoegd aan het factuuroverzicht      (#11405)
 • Het is nu mogelijk om een afwijkend btw-tarief voor verhuur te gebruiken        
 • Op de factuurdetails zijn extra filtermogelijkheden beschikbaar gesteld
 • Grootboekrekeningen voor Assets kunnen nu via de interface beheerd worden

Onderhoudscontracten

 • Aantal assen wordt altijd 3 opgehaald – contracten         (#11366)
 • Er is een contractdocument beschikbaar gesteld             
 • Contractscherm uitbreiden met een aantal extra eigenschappen            
 • Indexerings-mogelijkheden werden toegevoegd aan onderhoudscontracten     
 • Productgroepen werden aan de contracten toegevoegd

Planning            

 • Planorders of andere zaken gerelateerd aan een gefactureerde werkkaart kunnen niet meer verwijderd worden (#10415)
 • Wanneer een werknemer geen volledige maand werkt zal deze toch steeds getoond worden    (#10889)
 • Er werd een oplossing voorzien waarbij soms regels zichtbaar bleven op de afdruk t.o.v. de fiche (#11415)
 • Status resetten zorgt niet meer voor problemen (#11218)
 • Er is een grotere weergave voor de kaartjes op de dagplanning beschikbaar gemaakt   
 • Vanaf de planorder-lijst is een directe link naar de gerelateerde werkkaart beschikbaar gesteld

Signalisatielijst

 • Bij afwerken van signalen die na elkaar vallen en nog beschikbaar zijn worden deze nu correct afgewerkt (#11490)
 • Ordertype kan nu al gekozen worden vanaf het maken  van het planorder          

Verhuur             

 • Wanneer een voertuig over meerdere afdelingen beschikbaar is worden de verhuren nu ook in alle afdelingen getoond              (#11470)
 • Bulk-item totaal worden nu ook verrekend in het totaal               
 • BULK-RES contracten die SIGNED zijn hebben nu de optie ASSETS TOEWIJZEN   
 • Een afgewerkt verhuur-contract kan gereset worden mits de nodige rechten
 • Korting op de bulk regels worden nu ook verreken        
 • Wanneer een Verhuur offerte via mail verstuurd is, is de pdf beschikbaar bij de bijlages              
 • Wanneer klantgegevens via verhuur worden aangevuld op om het even welke manier moet ook het paspoort via de mapping mee opgevuld worden

POS      

 • Intern bedrijf is nu een extern bedrijf in POS      (#10974)
 • Wanneer eigen trekker komt het mobiel nummer uit paspoort, anders moet de opgeslagen waarden gebruikt worden (#11392)
 • Telefoonnummer op POS fax klopt terug             (#11364)

Documenten    

 • Return path werd aangepast naar de verzender van de mail        (#11438)
 • De lay-out van de barcode sticker is aangepast zodat zowel lange omschrijvingen als lange stocklocaties mogelijk zijn     
 • Report parameters zijn nu ook vertaald in de taal van de gebruiker        

Scanners            

 • Het is niet meer mogelijk om te scannen op een werkkaart die gearchiveerd en/of gefactureerd is (#11253)

Voorraad

 • Wanneer een plancode verwijderd wordt vanuit het planorder worden de gereserveerde voorraden ook gereset (#11185)

Tijdregistraties

 • Splitsen van tijdregistraties neemt activiteit neemt nu de activiteit over               (#11317)

Werkplaats       

 • de BTW lijst kan opnieuw geëxporteerd worden              (#11210)
 • Toevoegen aan een chauffeursuitgifte werkt terug         (#11265)
 • Directe factuur opent nu altijd direct na aanmaken         (#11268)
 • Geblokkeerde werkkaarten kunnen niet meer omzeild worden door refreshen (#11395)
 • In sommige gevallen werd de som dubbel gemaakt – dit werd opgelost (#11454)
 • Ook bij externe werkkaarten zijn er nu ordertypes beschikbaar voor correcte financiële verwerking (#11464)
 • Een extra planningscode toevoegen zonder artikel kan nu rechtstreeks via het service order scherm     
 • Er werd een standaard Type order beschikbaar gesteld
 • Indien een werkkaart gefactureerd is,  kan vanaf heden de factuur geopend worden via het contextmenu op het overzicht    
 • De reparatiedatum is vanaf nu beschikbaar als kolom op het serviceorderoverzicht       

2019.2.2

Aankoop            

 • Aanpassing i.v.m. H24 purchase               (#7423)

Algemeen         

 • Er is een externe view beschikbaar gemaakt voor de uitzonderingen     

API        

 • External invoices API aanvaard geen dubbels meer         (#10949)
 • Klant kan inactive gezet worden via service       

Basisgegevens

 • Aan & Verkoopprijs van het artikel is nu zichtbaar op het overzicht         (#1037)
 • Het itemprijsoverzicht is nu gesorteerd op Code             
 • De onderwerpen van de emails zijn nu logischer gestructureerd             
 • Artikelen kunnen toegevoegd worden aan artikelgroepen          

Documenten    

 • Langere stocklocaties komen nu ook goed op de stickers              (#10740)
 • Groepsafdruk voor werkkaarten is terug beschikbaar     (#11021)
 • OS werkkaart nummers worden nu steeds op dezelfde manier getoond (#11051)
 • Factuurbeschrijving is nu ook beschikbaar bij voertuig verkoop (#11107)
 • Opvullen van emaildressen in documentserver houd nu ook rekening met komma’s       (#11127)
 • Initialen staan nu ook op de truck- werkkaart   

Externe Koppelingen   

 • Venice export zou niet meer mogen time-outen              (#11030)
 • bAlert – een voertuig gekoppeld aan zichzelf is eigenlijk niet gekoppeld.               (#11138)

Facturatie          

 • Verschillen in BTW bepaling creditnota’s <> facturen werden opgelost  (#11084)
 • Er zijn extra betaalwijzen toegevoegd aan de selectielijst            
 • Factuurdetails tonen nu de effectieve factuurdatum i.p.v. de creatiedatum       
 • Er is een uitgebreide Matrix voor grootboekrekeningen beschikbaar gesteld. ( contacteer ons voor implementatie )              

Planning            

 • Er is validatie toegevoegd bij het koppelen van werkschema’s aan werknemers (#10622)
 • Refreshknop is bij de timesheets nu steeds beschikbaar               (#11001)
 • Read-only gebruikers kunnen niet meer via het menu slepen     (#11073)
 • Referentie is toegevoegd aan de mouse-over van de dagplanning            (#11092)
 • Aanmaakdatum en interne opmerkingen is toegevoegd aan de kolomselectie voor planorders 

POS      

 • Fout bij ophalen telefoonnummer van trekker werd opgelost    (#10997)
 • Klantdetails terug zichtbaar na selectie klant POS case   (#11190)
 • facturatieproces POS werd aangepast  

Verhuur             

 • Document wordt nu ook direct inzichtelijk bij nieuwe voertuigen na aanmaken contract               (#10952)
 • Datumfilters werden geoptimaliseerd op het overzicht
 • Er is een verschil gemaakt tussen goedgekeurde bulkverhuren met of zonder selectie  
 • Geboortedatum is beschikbaar gesteld op het overzicht              
 • Halvedagprijs met precies 4u wordt nu correct berekend           
 • Mailen van een bulkverhuur geeft geen foutmelding meer        
 • Verhuurfilter suggesties worden opgevuld ( nodata melding )   
 • Via bulkverhuur kunnen nu ook artikelen en waarborgen worden toegevoegd 
 • Wanneer klantgegevens via verhuur worden aangevuld op om het even welke manier wordt ook het paspoort via de mapping mee opgevuld 

Verkoop             

 • Totaalbedrag inc btw worden niet meer herberekend en dus afgerond met cent-verschillen (#10714)

Export 

 • Er is een export beschikbaar gemaakt voor de uitzonderingen  

Werkplaats       

 • Het is mogelijk meerdere binnenkomsten op één werkkaart te registreren voor het btw-register            
 • Werkkaart totalen worden  herberekend na het verplaatsen van een OS artikel (#11094)
 • Bij OS-artikelen is een aparte parameter voorzien ‘automated’ nummers te gebruiken 

Mogelijk maken op per klant/budgettype/shop een korting in te stellen (P budgettype discount)