2023.34

Aankoop – Purchase – Retours  

 • Een email-template bericht kan ingesteld worden om mee te sturen bij bestelbonnen uit de aankoopmodule.
 • Bijlages gekoppeld aan een aankoopdossier zijn beschikbaar om mee te sturen bij de bestelbon.

Algemeen

 • Extra security op database niveau werd doorgevoerd.

Autohandel – Asset Sale

 • Wanneer de aanduiding voor marge op een verkoop dossier gewijzigd wordt, zal gevraagd worden deze te bevestigen. Dit om fouten en misverstanden te vermijden.

Koppelingen

 • Bij het synchroniseren van afspraken uit iDGarages.com worden alle voertuig gegevens mee overgenomen.

Facturatie – Invoice – Billing       

 • Het vinkje voor ‘niet btw-plichtig’ voor vrije beroepen werd verplaatst zodat de betekenis duidelijker is.

Magazijn – Warehouse

 • Wanneer een werkkaart verwijderd wordt worden de gereserveerde aantallen ook verwijderd.

Monteurscherm – receptiescherm

 • Receptiescherm: na het goedkeuren van de werkkaart door de klant, kan het voertuig vervolgens meteen geregistreerd worden in het voertuig-register.

Planning

 • Extra logging werd toegevoegd om manipulaties in de planning duidelijker in kaart te kunnen brengen.

Werkplaats – Workshop

 • Wanneer een voertuig nog geen werkkaarten heeft gehad , zal het voertuiggeschiedenis scherm toch opgevuld worden met voertuigdetails en eventuele todo’s getoond worden.

2020.28

Aankoop

 • Aankoopdocumenten met een groot aantal lijnen (> 1000) worden vanaf heden correct ingeladen. (#16483)

Basisgegevens

 • Wanneer een 0-prijs vanaf een externe koppeling wordt gestuurd zal deze geen bestaande prijs meer vervangen. (#16151)
 • De link naar de details van een contact gaat nu naar het algemeen contactscherm i.p.v. naar het contactpaspoort. (#16206)
 • Gerelateerde contacten schermpje sluit nu na opslaan (#15994,16332)

Documenten

 • Probleem met foutieve firmagegevens op bestelbon werd opgelost (#16332)

Exports

Het OGM nummer werd toegevoegd aan de betalingsexport in de exportmodule.

Facturatie

 • Optimalisaties performantie aan het factuurdetail overzicht. (#15790)

Koppelingen

 • Twee facturen met hetzelfde nummer in één omgeving zorgen niet meer voor problemen bij het exporteren naar ExactOnline. (#16270)
 • Optimalisaties koppeling WinBooks
 • Vervaldatum in UBL bestand is vanaf heden de effectieve vervaldatum die op de factuur staat. Tot voor kort werd de factuurdatum gehanteerd als vervaldatum. (#15459)

Monteursscherm

 • Boeken van artikelen via monteurscherm is vlotter en duidelijker gemaakt.
 • De totaal geregistreerde tijd is nu zichtbaar via het monteurscherm.
 • Bij het klaar melden van een order via het monteurscherm wordt nu gevraagd aan de monteur of de kilometerstand up to date is.

Planning

 • Bij het dubbelklikken in de dagplanning wordt nu het exacte tijdstip overgenomen naar het nieuwe planorder. Tot voorheen werd enkel het uur overgenomen maar niet de minuten.
 • Dag & weeklijst kan nu ook in Internet Explorer gebruikt worden. (#16128)
 • Het verwijderen van een werkkaart zal automatisch ook het planorder verwijderen. Omgekeerd geldt dit principe ook.
 • Geavanceerd plannen en verplaatsen is nu mogelijk vanaf de dagplanning.
 • Overbodige marge in de dagplanning is verwijderd.
 • Wanneer een planorder op de planning buiten de binnenkomst en vertrektijd gesleept wordt zal nu gevraagd worden om het bijhorende verhuurcontract aan te passen. (#15705)

Tijdsregistraties             

 • Ook zeer grote exports van tijdregistraties, bijvoorbeeld van een heel jaar, kunnen nu via de standaard Excel-knop worden gegenereerd. (#15725)

Verhuur

 • De ‘verwijder’-functie op fietscontracten werd geoptimaliseerd . (#16073)

2020.3.1

Basisgegevens

 • De overzicht-links vanaf het paspoort werken nu ook wanneer deze werd geopend van uit een planorder (#15832)
 • Bij het toevoegen van een leveranciersprijs, zal deze worden overgenomen naar de standaardprijs indien er geen gekend was
 • Bij aanpassingen aan de klant/eigenaar t.a.v. planning & werkkaart worden deze gelijk gehouden

Exports

 • In sommige gevallen werden niet alle lijnen geëxporteerd bij 07 Facturatie lijsten (#16013)
 • Adsolut Excel Exports zijn nu beschikbaar via de applicatie (#15462)

Externe Koppelingen

 • Optimalisatie export naar WinBooks
 • EVHC checklijsten gaan nu steeds naar productie omgeving
 • MRT wordt nu steeds goed getoond in het frans (#15883)

Facturatie          

 • Bij het verwijderen van factuurregels wordt de validatie boodschap voor laatste enkel op het gepast moment getoond (#15952)

Fietsverhuur    

 • Er werden duidelijke statuskleuren op het overzicht geïntroduceerd (#15453)
 • Adressen verhuurcontracten voor ophalen en levering kunnen nu verschillend zijn (#15800)

Monteursscherm           

 • Er werd een duidelijke melding toegevoegd aan het scherm om gebruikers duidelijk te maken wanneer ze geen verbinding hebben. (#16018)
 • De sliders moeten niet meer handmatig verschoven worden om te vernieuwen
 • Bij klaar melden wordt een verificatie van de kilometerstand gevraagd

Online afspraken           

 • Het land wordt nu steeds correct vertaald
 • Alle logo’s in alle mails zijn nu dezelfde
 • Verdere optimalisatie van de vertalingen

Planning

 • In de verticale dagplanning zijn de monteurs ‘vastgezet’
 • Het start en het eind uur van de verticale dagplanning kan ingesteld worden
 • Door taalinstellingen kon de duur niet steeds correct bewaard worden bij het maken van een planningscode (#15882)
 • Het is nu mogelijk via geavanceerd van niet toegewezen naar monteur te verplaatsen. (#16026)
 • Via imports is het niet meer mogelijk gedeactiveerde klanten actief te plaatsen en niet up te daten(#15774)
 • Gesplitste orders waar nadien wijzigingen aan gedaan worden en die gedeeltelijk ongepland waren worden niet meer ‘onzichtbaar’ (#1756)
 • Een planorder kan niet meer verwijderd worden onafhankelijk van de werkkaart en omgekeerd
 • Taken voor andere afdelingen kunnen niet meer gesplitst worden in andere locaties (#15840)
 • Geavanceerd scherm werd voorzien in de dagplanning
 • Wanneer een planorder op de planning buiten voertuig in/uit range versleept wordt zal het bijhorend verhuur contract aangepast worden (#15705)

Signalisatielijst

 • Ook zeer grote signaallijsten kunnen nu via Excel geëxporteerd worden (#15494)

Tijdsregistraties

 • Er komt nu ook een melding van overlappende registraties wanneer een nieuwe registratie overlapt met de huidige openstaande (#15801)
 • Aantal minuten in één PE kan nu ook decimaal zijn (#15400)

Verhuur             

 • Er werd een duidelijk scherm voorzien om overlap in de verhuur aan te duiden (#15901)
 • Bij het manueel aanpassen van de BTW wordt deze nu verrekend op het document (#15899)
 • Inhoud van verhuur factuur werd geoptimaliseerd (#15887)
 • Facturen voor verhuur zijn nu ook steeds beschikbaar voor export (#16039, 16021)

Aankoop

 • [I2006-180] Details komen terug tevoorschijn bij het matchen van een externe invoice (#15987)

Wagenverkoop

 • Bij het crediteren is de afdruk nu ook beschikbaar via het overzicht (#16063)

Werkplaats       

 • Bij kopieer acties tussen de kolommen worden nu steeds de juiste aantallen gebruikt
 • Bij kopiëren van tekstlijnen worden geen onnodige aantallen meer getoond (#15983)
 • Bij het inzoomen via de browser schijven de kolommen niet meer onder elkaar (#15825)
 • [I2005-232] Doorbelasting bij wijzigen van een voertuig werkt terug correct (#15634)
 • [I2005-568] Wanneer er een automatische werkkaart wordt gegenereerd dan wordt de “General Description” nu ook overgenomen. (#15806)

2020.2.3

Algemeen         

 • Terug naar inlogpagina link op de wachtwoordreset was niet correct

Basisgegevens

 • Prijzen editeren kan terug via de voorziene snelkoppelingen (#15646, 15680, 15762)
 • Bij het editeren van een budgettype discount werd het artikel niet ingevuld (#15501)
 • Zoekveld om signalisatiecode te zoeken op paspoort (iframe) is nu toegankelijker (#15448)

Documenten    

 • De volgorde van planningscodes is op de factuur nu steeds gelijk aan deze van de werkkaart (#15654)
 • In Edge browser wordt geen onterechte validatiefout meer gegeven op emailadressen (#15647)
 • Bij het versturen van een factuur worden steeds alle gekozen parameters gebruikt voor de opbouw van het document (#15612)
 • Versturen factuur via mail met toegevoegde algemene voorwaarden gaat niet

Externe Koppelingen   

 • Factuurnummer en OGM waren omgewisseld in UBL bestanden (#15459)

Facturatie          

 • Een 0-factuur kan nu ook als ‘betaald’ aangeduid worden (#15617)
 • Het is niet meer mogelijk alle regels van een factuur te verwijderen en zo te bewaren. (#15364)

Fleectcare         

 • Vlootkosten via budgetimport worden nu voor de hele periode ingeboekt (#15413)

Monteursscherm           

 • Zoeken in alle orders beschikbaar aan de hand van selectie-slider

Online afspraken           

 • Downloadknop op OLP is nu steeds zichtbaar op mobiele toestellen.
 • Door ‘amerikaanse’ taal instelling was de tijdnotatie soms anders (#15681)
 • Het is nu mogelijk de star & eind tijd in te stellen op half-uur
 • Aanvragen met zeer lange opmerkingen kunnen nu ook omgezet worden naar een planorder (#15510)
 • Vertaling bevestigingsmail OLP
 • De vertalingen werden geoptimaliseerd
 • Wanneer een klant via de afwijs-mail een order accepteert zal een email verstuurd worden naar de locatie/afdeling
 • Meerdere emailadressen bij de locatie werden niet steeds goed verwerkt

Planning            

 • De dagplanning kan vanaf heden aan de hand van een slider ook verticaal gebruikt worden.
 • Planorders kunnen niet meer gekoppeld worden aan ‘oude’ werkkaarten (#15666)
 • Er kon niet steeds beantwoord worden op mails die werden verstuurd. Let op: Bij sommige email-programma’s is dit nog het geval
 • Door een beperking kon een orders soms niet terug gesleept worden naar een vroegere datum, dit is terug mogelijk (#15457)
 • De aanspreking van de acceptatie mails zijn nu steeds de ‘aanvrager’ (#15607)
 • Rechtermuis-menu bij ongeplande orders wordt niet meer overlapt door vervangwagens          (#15569)
 • Onterechte melding dat je klant moet selecteren valt niet meer voor (#15407)

Tijdsregistraties

 • PE_Minutes parameter kan nu ook minder dan 1 zijn.    (#15400)

Toonbankverkoop         

 • Crediteren/herfactureren toonbankverkopen gaat niet correct (#15518)

Verhuur             

 • Correcte valutatekens worden nu op alle velden toegepast (#15701)
 • Formattering BTW veld bij afwerken verhuur klopt niet

Werkplaats       

 • [I2005-061] OS-artikels komen niet meer standaard op 1OHD (#15504)
 • [I2005-108] Bij het aanmaken van een automatische interne werkkaart worden er productgroepen overgenomen naar die nieuwe werkkaart           (#15573)
 • Dubbel kopieren naar factuur-blok is niet meer mogelijk (#15641)
 • [I2005-250] KM-stand komt op 0 te staan (#15642)
 • Planningscode wordt nu ook automatisch geselecteerd bij het toevoegen van nieuwe artikels (#15645)
 • [I2004-211]Foutmelding door dubbele volgorde-nummers werd opgelost (#15357)