2020.3.1

Basisgegevens

 • De overzicht-links vanaf het paspoort werken nu ook wanneer deze werd geopend van uit een planorder (#15832)
 • Bij het toevoegen van een leveranciersprijs, zal deze worden overgenomen naar de standaardprijs indien er geen gekend was
 • Bij aanpassingen aan de klant/eigenaar t.a.v. planning & werkkaart worden deze gelijk gehouden

Exports

 • In sommige gevallen werden niet alle lijnen geëxporteerd bij 07 Facturatie lijsten (#16013)
 • Adsolut Excel Exports zijn nu beschikbaar via de applicatie (#15462)

Externe Koppelingen

 • Optimalisatie export naar WinBooks
 • EVHC checklijsten gaan nu steeds naar productie omgeving
 • MRT wordt nu steeds goed getoond in het frans (#15883)

Facturatie          

 • Bij het verwijderen van factuurregels wordt de validatie boodschap voor laatste enkel op het gepast moment getoond (#15952)

Fietsverhuur    

 • Er werden duidelijke statuskleuren op het overzicht geïntroduceerd (#15453)
 • Adressen verhuurcontracten voor ophalen en levering kunnen nu verschillend zijn (#15800)

Monteursscherm           

 • Er werd een duidelijke melding toegevoegd aan het scherm om gebruikers duidelijk te maken wanneer ze geen verbinding hebben. (#16018)
 • De sliders moeten niet meer handmatig verschoven worden om te vernieuwen
 • Bij klaar melden wordt een verificatie van de kilometerstand gevraagd

Online afspraken           

 • Het land wordt nu steeds correct vertaald
 • Alle logo’s in alle mails zijn nu dezelfde
 • Verdere optimalisatie van de vertalingen

Planning

 • In de verticale dagplanning zijn de monteurs ‘vastgezet’
 • Het start en het eind uur van de verticale dagplanning kan ingesteld worden
 • Door taalinstellingen kon de duur niet steeds correct bewaard worden bij het maken van een planningscode (#15882)
 • Het is nu mogelijk via geavanceerd van niet toegewezen naar monteur te verplaatsen. (#16026)
 • Via imports is het niet meer mogelijk gedeactiveerde klanten actief te plaatsen en niet up te daten(#15774)
 • Gesplitste orders waar nadien wijzigingen aan gedaan worden en die gedeeltelijk ongepland waren worden niet meer ‘onzichtbaar’ (#1756)
 • Een planorder kan niet meer verwijderd worden onafhankelijk van de werkkaart en omgekeerd
 • Taken voor andere afdelingen kunnen niet meer gesplitst worden in andere locaties (#15840)
 • Geavanceerd scherm werd voorzien in de dagplanning
 • Wanneer een planorder op de planning buiten voertuig in/uit range versleept wordt zal het bijhorend verhuur contract aangepast worden (#15705)

Signalisatielijst

 • Ook zeer grote signaallijsten kunnen nu via Excel geëxporteerd worden (#15494)

Tijdsregistraties

 • Er komt nu ook een melding van overlappende registraties wanneer een nieuwe registratie overlapt met de huidige openstaande (#15801)
 • Aantal minuten in één PE kan nu ook decimaal zijn (#15400)

Verhuur             

 • Er werd een duidelijk scherm voorzien om overlap in de verhuur aan te duiden (#15901)
 • Bij het manueel aanpassen van de BTW wordt deze nu verrekend op het document (#15899)
 • Inhoud van verhuur factuur werd geoptimaliseerd (#15887)
 • Facturen voor verhuur zijn nu ook steeds beschikbaar voor export (#16039, 16021)

Aankoop

 • [I2006-180] Details komen terug tevoorschijn bij het matchen van een externe invoice (#15987)

Wagenverkoop

 • Bij het crediteren is de afdruk nu ook beschikbaar via het overzicht (#16063)

Werkplaats       

 • Bij kopieer acties tussen de kolommen worden nu steeds de juiste aantallen gebruikt
 • Bij kopiëren van tekstlijnen worden geen onnodige aantallen meer getoond (#15983)
 • Bij het inzoomen via de browser schijven de kolommen niet meer onder elkaar (#15825)
 • [I2005-232] Doorbelasting bij wijzigen van een voertuig werkt terug correct (#15634)
 • [I2005-568] Wanneer er een automatische werkkaart wordt gegenereerd dan wordt de “General Description” nu ook overgenomen. (#15806)