2020.28

Aankoop

 • Aankoopdocumenten met een groot aantal lijnen (> 1000) worden vanaf heden correct ingeladen. (#16483)

Basisgegevens

 • Wanneer een 0-prijs vanaf een externe koppeling wordt gestuurd zal deze geen bestaande prijs meer vervangen. (#16151)
 • De link naar de details van een contact gaat nu naar het algemeen contactscherm i.p.v. naar het contactpaspoort. (#16206)
 • Gerelateerde contacten schermpje sluit nu na opslaan (#15994,16332)

Documenten

 • Probleem met foutieve firmagegevens op bestelbon werd opgelost (#16332)

Exports

Het OGM nummer werd toegevoegd aan de betalingsexport in de exportmodule.

Facturatie

 • Optimalisaties performantie aan het factuurdetail overzicht. (#15790)

Koppelingen

 • Twee facturen met hetzelfde nummer in één omgeving zorgen niet meer voor problemen bij het exporteren naar ExactOnline. (#16270)
 • Optimalisaties koppeling WinBooks
 • Vervaldatum in UBL bestand is vanaf heden de effectieve vervaldatum die op de factuur staat. Tot voor kort werd de factuurdatum gehanteerd als vervaldatum. (#15459)

Monteursscherm

 • Boeken van artikelen via monteurscherm is vlotter en duidelijker gemaakt.
 • De totaal geregistreerde tijd is nu zichtbaar via het monteurscherm.
 • Bij het klaar melden van een order via het monteurscherm wordt nu gevraagd aan de monteur of de kilometerstand up to date is.

Planning

 • Bij het dubbelklikken in de dagplanning wordt nu het exacte tijdstip overgenomen naar het nieuwe planorder. Tot voorheen werd enkel het uur overgenomen maar niet de minuten.
 • Dag & weeklijst kan nu ook in Internet Explorer gebruikt worden. (#16128)
 • Het verwijderen van een werkkaart zal automatisch ook het planorder verwijderen. Omgekeerd geldt dit principe ook.
 • Geavanceerd plannen en verplaatsen is nu mogelijk vanaf de dagplanning.
 • Overbodige marge in de dagplanning is verwijderd.
 • Wanneer een planorder op de planning buiten de binnenkomst en vertrektijd gesleept wordt zal nu gevraagd worden om het bijhorende verhuurcontract aan te passen. (#15705)

Tijdsregistraties             

 • Ook zeer grote exports van tijdregistraties, bijvoorbeeld van een heel jaar, kunnen nu via de standaard Excel-knop worden gegenereerd. (#15725)

Verhuur

 • De ‘verwijder’-functie op fietscontracten werd geoptimaliseerd . (#16073)