2020.2.3

Algemeen         

 • Terug naar inlogpagina link op de wachtwoordreset was niet correct

Basisgegevens

 • Prijzen editeren kan terug via de voorziene snelkoppelingen (#15646, 15680, 15762)
 • Bij het editeren van een budgettype discount werd het artikel niet ingevuld (#15501)
 • Zoekveld om signalisatiecode te zoeken op paspoort (iframe) is nu toegankelijker (#15448)

Documenten    

 • De volgorde van planningscodes is op de factuur nu steeds gelijk aan deze van de werkkaart (#15654)
 • In Edge browser wordt geen onterechte validatiefout meer gegeven op emailadressen (#15647)
 • Bij het versturen van een factuur worden steeds alle gekozen parameters gebruikt voor de opbouw van het document (#15612)
 • Versturen factuur via mail met toegevoegde algemene voorwaarden gaat niet

Externe Koppelingen   

 • Factuurnummer en OGM waren omgewisseld in UBL bestanden (#15459)

Facturatie          

 • Een 0-factuur kan nu ook als ‘betaald’ aangeduid worden (#15617)
 • Het is niet meer mogelijk alle regels van een factuur te verwijderen en zo te bewaren. (#15364)

Fleectcare         

 • Vlootkosten via budgetimport worden nu voor de hele periode ingeboekt (#15413)

Monteursscherm           

 • Zoeken in alle orders beschikbaar aan de hand van selectie-slider

Online afspraken           

 • Downloadknop op OLP is nu steeds zichtbaar op mobiele toestellen.
 • Door ‘amerikaanse’ taal instelling was de tijdnotatie soms anders (#15681)
 • Het is nu mogelijk de star & eind tijd in te stellen op half-uur
 • Aanvragen met zeer lange opmerkingen kunnen nu ook omgezet worden naar een planorder (#15510)
 • Vertaling bevestigingsmail OLP
 • De vertalingen werden geoptimaliseerd
 • Wanneer een klant via de afwijs-mail een order accepteert zal een email verstuurd worden naar de locatie/afdeling
 • Meerdere emailadressen bij de locatie werden niet steeds goed verwerkt

Planning            

 • De dagplanning kan vanaf heden aan de hand van een slider ook verticaal gebruikt worden.
 • Planorders kunnen niet meer gekoppeld worden aan ‘oude’ werkkaarten (#15666)
 • Er kon niet steeds beantwoord worden op mails die werden verstuurd. Let op: Bij sommige email-programma’s is dit nog het geval
 • Door een beperking kon een orders soms niet terug gesleept worden naar een vroegere datum, dit is terug mogelijk (#15457)
 • De aanspreking van de acceptatie mails zijn nu steeds de ‘aanvrager’ (#15607)
 • Rechtermuis-menu bij ongeplande orders wordt niet meer overlapt door vervangwagens          (#15569)
 • Onterechte melding dat je klant moet selecteren valt niet meer voor (#15407)

Tijdsregistraties

 • PE_Minutes parameter kan nu ook minder dan 1 zijn.    (#15400)

Toonbankverkoop         

 • Crediteren/herfactureren toonbankverkopen gaat niet correct (#15518)

Verhuur             

 • Correcte valutatekens worden nu op alle velden toegepast (#15701)
 • Formattering BTW veld bij afwerken verhuur klopt niet

Werkplaats       

 • [I2005-061] OS-artikels komen niet meer standaard op 1OHD (#15504)
 • [I2005-108] Bij het aanmaken van een automatische interne werkkaart worden er productgroepen overgenomen naar die nieuwe werkkaart           (#15573)
 • Dubbel kopieren naar factuur-blok is niet meer mogelijk (#15641)
 • [I2005-250] KM-stand komt op 0 te staan (#15642)
 • Planningscode wordt nu ook automatisch geselecteerd bij het toevoegen van nieuwe artikels (#15645)
 • [I2004-211]Foutmelding door dubbele volgorde-nummers werd opgelost (#15357)