2021.18

Poortplanning 

 • Aan een poort kunnen monteurs gekoppeld worden om te visualiseren wie normaliter aan het werk is op deze poort
 • Aan poort kan een werkschema worden gekoppeld om zo de beschikbaarheid te bepalen
 • Optimalisatie poortselectie op het monteur scherm bij grote aantallen.

Scanners            

 • Onder de werkkaart barcode wordt het volledige werkkaartnummer inclusief Shop vermeld (#21487)

Wagenverkoop

 • In opmerkingen op een gemaakte factuur kan opnieuw styling gebruikt worden
 • Indien garantie wordt aangeboden op een wagenverkoop is er ruimte voorzien voor een wet-regel, indien geen garantie wordt deze niet getoond (#21357)

Werkplaats       

 • Er werd een bevestiging toegevoegd bij de kopieer functionaliteit van een werkkaart wanneer u kiest om een groot aantal kopies maakt, om een ongewenst aantal kopieën te vermijden. (#21544)
 • In sommige gevallen werd een foutief kenteken getoond bij de historie, dit werd opgelost (#21470)
 • Paginering werd toegevoegd aan de dossierlijst (#21508)

2021.17

Algemeen         

 • Het instellen van een startpagina kan nu vanaf elke pagina gebeuren (#21444)
 • Inschrijven op de nieuwsbrief geeft geen onveiligheidsmelding meer (#21413)

API        

 • Enkele api-endpoints werden uitgebreid met het truetypeID

Documenten    

 • Bij het oproepen van meerdere facturen tegelijkertijd worden de parameters die overeenstemmen gelijk gebruikt (#21344)
 • De factuur omschrijving komt niet meer onterecht soms door de artikelregels (#21369)
 • Indien opmerkingen op een wagenverkoop meerdere regels bevat worden deze ook zo weergegeven op de proforma (#21408)

Externe Koppelingen   

 • Er werd een onderscheid gemaakt tussen het land van het contact & het eventuele BTW land. (#21331)
 • Wanneer een Werkkaart in WACS gefactureerd word, moet de status van de Deal in TL op ‘Goal Archief’ staan.

Facturatie          

 • Het limiet op facturen naar van prefacturatie naar facturatie te sturen is weggehaald. (#21334)
 • In sommige situaties werd het BTW land niet meegestuurd via UBL, dit werd opgelost (#21384)

Monteur scherm              

 • Aan het monteur scherm werd ook de historie op basis van planningscodes toegevoegd, deze is terug te vinden bij de kilometerstand & todos

Poortplanning 

 • Bij tijdsregistraties is het naast de monteur ook mogelijk een poort te registreren
 • Via Inrichting kunnen poorten beheerd worden

Verhuur             

 • Bij het aanmaken van een nieuw verhuurcontract is het mogelijk meteen een contactfiche (#19924)

Werkplaats       

 • Vanuit een workflow dossier worden de memovelden correct getoond (#21213)
 • Ook de werkkaartomschrijving werd aan de voertuighistoriek toegevoegd
 • Er werd een mogelijkheid voorzien om de Yardcheck vanaf het menu te benaderen

2021.16

API        

 • Er werd een web service voorzien om factuurnummers mee op te halen ter gebruik

Basisgegevens

 • Aanpassingen aan de Shop gegevens zijn terug beschikbaar
 • De voertuighistorie is nu ook beschikbaar vanaf het paspoort
 • Het is terug mogelijk om zowel actieve als inactieve voertuigen samen te filteren

Documenten    

 • Bij groepsfacturen is een extra AMX-totaal voorzien op de documenten
 • De lay-out van de wagenverkoop factuur werd iets geoptimaliseerd (#21115)

Facturatie          

 • Shop veld werd toegevoegd aan factuurdetails overzicht

Planning            

 • De mogelijkheid werd voorzien om de dagplanning fullscreen te gebruiken en automatisch te laten vernieuwen

Werkplaats       

 • Werkkaarten kunnen worden toegewezen aan een poort ( geen extra functionaliteit )
 • Een gearchiveerd order kan terug actief gezet worden om zo foutief gearchiveerde werkkaarten terug actief te plaatsen.
 • Aan de hand van een parameter is het mogelijk een ‘Voertuig In’-registratie automatisch te laten gebeuren van zodra er registraties gebeuren op de werkkaart
 • De werkkaarthistoriek werd verder aangevuld met extra informatie (#21354)
 • Sorteren op factuurnummer in de werkkaartlijst werd bruikbaar gemaakt

2021.15

Algemeen         

 • Een uitgebreide voertuighistorie op basis van planningscodes werd geïntroduceerd

Documenten    

 • Bij groepsfacturen wordt er een totaal per werkkaart gemaakt voor arbeid materiaal & extra
 • Het opmerkingen veld is zichtbaar gemaakt op het proforma document van een wagenverkoop

Fleetcare           

 • Extra controles werden toegevoegd aan de Fleetcare calculaties

Planning            

 • De beschikbaarheid van een voertuig voor een specifieke afdeling & locatie is nu tot op afdeling niveau beschikbaar
 • Eventuele extra services zoals klant wacht , vervangwagen e.d. werd toevoegt als kolom aan het planorderoverzicht
 • Wanneer het planbord zonder monteurs wordt gebruik, is nu de parking ook volledig bruikbaar (#20780)

Verhuur             

 • Het aantal berekende dagen in de verhuurfacturatie kan gemanipulieert worden om bijvoorbeeld op zondag te kunnen verhuren

Wagenverkoop

 • Extra login werd voorzien om specifieke lock problemen op werkkaarten te kunnen voorkomen (#19995)

Werkplaats       

 • De mogelijkheid om een omschrijving toe te voegen bij het maken van een order via yardcheck werd toegevoegd
 • De reparatiedatum wordt niet meer aangepast naar 1/1/1900 of 1899 voor ongeplande werkkaarten (#21216)
 • Shop selectie bij creatie van order werd beschikbaar gesteld