2021.08

Basisgegevens

 • Werknemers worden niet meer dubbel getoond in sommige overzichten (#20526)

Documenten    

 • De volgorde van de planningscodes op de factuur is nu steeds gelijk aan de werkkaart (#20079)
 • De vraag om een verkochte wagen uit het btw-register te halen wordt niet meer gesteld bij Proforma en enkel bij facturatie (#20500)
 • Dubbele klantgegevens bij een wagenverkoop kunnen niet meer voorvallen (#20500

Facturatie          

 • Bij het aanpassen van factuurlijnen met aangepaste beschrijving wordt deze nu bewaard (#20531)
 • Meerdere factureren in één keer afdrukken zorgt niet meer voor problemen (#20468)

Planning            

 • Probleem waarbij voertuigen meteen als ‘IN’ werden gezet is opgelost (#20552)

Tijdsregistraties

 • Een oplossing werd voorzien waar tijdsregistraties normaliter automatisch gesplitst moeten worden (#20454)
 • Een werknemer moet vanaf nu steeds gekoppeld worden aan locatie afdeling om verwarring te vermijden (#20210)

Verhuur             

 • De verhuurmodule & facturatie werd volledig herwerkt

Wagenverkoop

 • Overname van voertuigen via een andere aankoop werd geoptimaliseerd (#20500)
 • Sommige verkochte wagens kregen geen factuurnummer in de BTW-lijst, dit werd opgelost (#20500)

Werkplaats       

 • Er werd een optimalisatie voorzien in de scantool om snelle verwerkingen steeds correct te kunnen verwerken (#20511)

2021.06

Algemeen         

 • Een extra controle werd toegevoegd om te vermijden dat gebruikersaccount aan een klant gelinkt worden door gebruik van de online agenda (#19382)

Basisgegevens

 • Magazijnlocaties worden niet meer getoond als ze al gedeactiveerd zijn (#20365)

Documenten    

 • Een afdrukprobleem met profoma’s werd opgelost (#20333)
 • Probleem met artikelstickers werd opgelost (#20353), (#20354)
 • Verticale lijn in de header van de werkkaart werd weggenomen (#20233)

Externe Koppelingen   

 • Adsolut: Creditnota’s worden niet meer dubbele negatief meegestuurd in de export (#20336)
 • Citroen: EQC-bestanden worden gefilterd op VF7-chassisnummeres (#20401)
 • EVHC: Het ophalen van de pdf gebeurd nu ook bij een volledig groene checklist (#20271)
 • Expert M+ : Er werd een oplossing voorzien voor ontbrekende grootboekrekeningen (#20301)

Planning            

 • De Default shop van een afdeling zal automatisch geselecteerd worden bij planorder creatie , tav Multi shop beschikbaarheid

Verhuur             

 • Foutmelding bij verhuurprijzen ophalen werd opgelost (#20156)

Werkplaats       

 • Wanneer facturatie aan, reeds verschilt op de werkkaart, zal deze niet aangepast worden wanneer de klant gewijzigd wordt via het planorder (#19547)

2021.05

Aankoop            

 • Een oplossing werd voorzien voor ‘Voeg toe als nieuw item’ in de aankoop module (#20244)

Documenten    

 • De aankoopborderel maakt nu gebruik van de adres gegevens van de Shop ipv ‘firma’ (#20237)
 • De omzet/kosten view werkt nu terug sneller. (#13977)

Export 

 • De kolom ‘Leverancier’ werd toegevoegd aan export 05. Werkplaats Order Details (#20105)

Externe koppelingen    

 • Heel wat verbeteringen werden aangebracht aan de koppeling met Teamleader (#19851), (#20002), (#20067); (#20102)
 • Optimalisaties betreffende de koppeling met Winbooks werden gedaan (#20165)
 • Particulieren worden nu als ‘niet btw-plichtig’ aangemaakt bij ExactOnline (#20205)

Facturatie          

 • Oplossingen werden voorzien betreffende foutmeldingen naar ExactOnline (#20215), (#20201)

Verhuur             

 • Foutmelding bij verhuurprijzen ophalen werd opgelost (#20156)

Werkplaats       

 • Bij een nieuwe werkkaart wordt standaard prijsafspraak ingevuld met de klant
 • Het verwijderen van OS artikelen van de factuur kolom is terug mogelijk gemaakt (#20143)

2021.04

Aankoop            

 • Het is niet meer mogelijk ‘per ongeluk’ een levering twee maal te accepteren (#19835)
 • Zoeken op leveranciersreferentie in de aankoopmodule werd geoptimaliseerd (#20117)

Documenten    

 • De omzet/kosten view werkt nu terug sneller. (#13977)

Externe Koppelingen   

 • Bestanden voor Citroën Enquête lijsten werden geoptimaliseerd (#20118)
 • Heel wat verbeteringen werden aangebracht aan de koppeling met Teamleader (#19851), (#20002), (#20067); (#20102)

Signalisatielijst

 • Er werd een oplossing voorzien voor planorders die via de planning werden afgewerkt door het afwerken van subtaken (#19922)

Verhuur             

 • Bij het crediteren van fietsleasing-facturen blijft het contract actief op de huidige periode (#19732)
 • Bij het maken van een nieuwe klant via verhuur kan het BTW-nummer reeds ingevoerd worden
 • Er werd een oplossing voorzien betreffende afrondingen op btw in de verhuur. (#19845)
 • Factureren vanaf de visuele verhuurplanning mag geen problemen meer veroorzaken (#20046)

Wagenverkoop

 • Bij het invoeren van een wagen in de stock, kan aangegeven worden indien de aankoop 50% aan 0% of 21% is gebeurd. Dit is vervolgens zichtbaar op het aankoopborderel document
 • Bij het maken van een creditnota van een wagenverkoop van vorig jaar wordt rekening gehouden met eventuele nieuwe factuurnummering (#20045)

Werkplaats       

 • De volgorde van taken op de papieren werkkaart zal niet meer afwijken van de digitale versie (#20059)
 • Kortingspercentages aangevuld via nieuw artikel worden correct getoond (#20091)