2021.30

Basisgegevens

 • Bij veelvuldig gebruik van de geavanceerde voertuigfilter, blijft het resultaat steeds correct
 • P-Prijzen op shop niveau kunnen terug bewaard worden (#22465)

Externe Koppelingen   

 • Een specifieke aanpassing werd gedaan bij Venice exports voor buitenlandse klanten aan particulieren (#22288)
 • Er werd een oplossing voorzien voor terugkomende problemen met de Inmotiv koppeling (#22430)

Online Planning              

 • Problemen om de kleuren van de online planning aan te passen werden opgelost

Planning            

 • Wanneer een taak op een pauze geplaatst wordt zal deze automatisch visueel verlengt worden indien dat gewenst is

Werkplaats       

 • De leesrechten op werkkaarten overheen shops voor historie rechten werden geoptimaliseerd
 • Er is een algemene optimalisatie gebeurd naar snelheid, bij het opzoeken van artikelen op een werkkaart

Workflow          

 • Een wachtende stap van een workflow, wordt automatisch terug actief geplaatst wanneer er tijd geregistreerd wordt op een gekoppelde werkkaart

2021.29

Algemeen         

 • Het nieuwe WACSonline logo werd geïntegreerd en gaat samen met enkele lay-out wijzigingen gepaard.
 • Extra beveiliging werd toegepast op het beheer van de modules

Externe Koppelingen   

 • Beschrijvende bestanden voor Venice zijn terug beschikbaar (#22345)
 • Bij het ophalen van onderdelen van een audagarage order, worden enkel eventueel toegevoegde opgehaald in plaats van telkens het volledige order
 • Teamleader: Er werd een optimalisatie voorzien bij de synchronisatie met klanten

Monteurscherm             

 • De rechten om alerts of todos te maken via het monteurscherm werden opgesplitst

Planning            

 • Bij het gebruik van default planningscodes op ordertype niveau wordt na selectie niet meer alle taken weggenomen van het order (#22337)
 • De kleuren bij de capaciteitsweergave op de MDP stemmen overeen met de cijfers (#22297)
 • Het werd mogelijk gemaakt een uitzondering toe te voegen via dagplanning voor alle werknemers in eens.

Tijdsregistraties             

 • Een realtime visualisatie van tijdsregistraties werd voorzien

Wagenverkoop

 • Als er geen Verkoopshop beschikbaar is voor de locatie wordt de locatie niet meer getoond (#22285)

Workflow          

 • Een lege eindstap wordt bij de workflows weggelaten
 • Er werd een optie toegevoegd die het mogelijk maakt een prioriteit toe te kennen op dossierniveau
 • Er werd een standaardfilter toegevoegd aan de workflow dossiers om enkel actieve workflows te tonen.

2021.28

Documenten    

 • Ook op de wagenfactuur & borderel is een fullpage achtergrond mogelijk in te stellen

Monteurscherm             

 • Er worden geen orders meer onnodig dubbel getoond op het overzicht van de monteurs (#22254)

Parking

 • Aan de QR-code voor de yardcheck werd een locatieselector toegevoegd

Planning            

 • Indien een verhuurcontract signed is, kan ze vanaf nu meteen geopend worden via het planbord
 • Uitzonderingen kunnen nu ook op de dagplanning beheerd worden

Poortplanning 

 • Het is mogelijk gemaakt een poort te koppelen aan en locatie zonder afdeling, om zo de poort beschikbaar te stellen in alle afdelingen van de locatie
 • Indien een verzekeringsclaim actief staat op een werkkaart dan wordt de foto knop op het monteurscherm in het rood aangeduid
 • Mits de nodige rechten voorzien zijn, kan via het monteurscherm een alert of todo gecreëerd worden voor het desbetreffende voertuig

Signalisatielijst

 • Bij het maken of aanpassen van een melding, krijgt de gebruiker er waarschuwing indien reeds een melding met zelfde combinatie voertuig/planningscode reeds bestaat

Verhuur             

 • Specifieke criteria bij leasefiets picklijst werden toegevoegd (#22150)

Werkplaats       

 • Als er tijdsregistraties, bijlages of todo’s zijn worden tellers getoond in de tabbladen van de werkkaart om zo bewust te zijn van de inhoud zonder details te moeten opzoeken
 • Er werd een manier voorzien om toch reeds bestelde OS artikelen van de offerte/ wegkaart weg te namen (#22153)
 • Indien er todo’s beschikbaar zijn voor een voertuig worden deze duidelijker bruikbaar op werkkaart niveau, bij taak selectie / opvolging alsook de mogelijkheid ze automatisch toe te voegen.

2021.27

Externe Koppelingen   

 • Synchronisatie van een Teamleader Deal en WACS werkkaart werd geoptimaliseerd

Parking

 • De status van de werkkaart werd toegevoegd aan het bestand die wordt verstuurd bij het klaar melden van de parkingcontrole

Planning            

 • Probleem op het planorderscherm met onterechte melding dat één of meer plancodes moet geselecteerd worden is opgelost (#22228)

Poortplanning 

 • In het overzicht van de campagnes wordt nu het aantal signalen per status getoond. Op deze manier kan de voortgang van de campagne beter opgevolgd worden.
 • Een werkkaart is nu altijd zichtbaar op de poortplanning ongeacht zijn duurtijd
 • Bij de poortplanning werd het mini-order scherm geoptimaliseerd
 • Op de poortplanning is vanaf heden het mogelijk om het vlootnummer te tonen i.p.v. de nummerplaat

Verhuur             

 • Het bepalen van de facturatieperiode bij fietsverhuur werd gecorrigeerd

Wagenverkoop

 • Bij het toepassing van korting op een wagenverkoop wordt dit nu correct weergegeven op de factuur