2021.42

Algemeen         

 • Een update van het grafische framework werd uitgevoerd om u steeds de nieuwste opties te kunnen bieden
 • Om u meer te betrekken bij de ontwikkeling van WACSonline zal u af en toe een vragenlijst zien verschijnen op de startpagina van WACSonline, deze kan je anoniem, of niet invullen om ons zo meer inzichten te geven

Externe Koppelingen   

 • Een reeks aanpassen in de Teamleader koppelingen werden uitgevoerd

Facturatie          

 • Bovenaan de creditnota’s is het originele factuurnummer & datum terug te vinden. In de details kan je de originele werkkaart nummer terugvinden.

Fietsverhuur    

 • Een oplossing voor automatische facturatie bij fietsverhuur werd voorzien

Planning            

 • De positie van het venster met ongeplande werkkaarten op de poortplanning blijft bewaard.
 • Een optimalisatie bij de weergave op poortplanning werd voorzien op basis van de werkkaartstatus

Werkplaats       

 • De status filter op werkkaart overzicht werd geoptimaliseerd
 • Wanneer een planningscode als standaard wordt aangeduid zal deze enkel worden toegevoegd aan werkkaarten die ook gelinkt zijn aan dezelfde locatie/afdeling als de planningscode

2021.41

Aankoop            

 • Bij het besteladvies overzicht werd de leveranciersreferentie als extra kolom toegevoegd

Documenten    

 • Bij het veranderen van een parameter bij groepsafdruk van de werkkaart blijven alle werkkaarten ingeladen (#23213)

Externe Koppelingen    

 • Covalux: Ook arbeidstijden worden opgehaald als u toegang hebt tot deze catalogi
 • DKAutoparts : Indien arbeidsregels & controles in uw bestek zitten worden deze mee overgenomen naar de werkkaart
 • Opvragingen van de Car-Pass historie pdf wordt mee geregistreerd in het overzicht als controle op dubbele registraties

Facturatie          

 • Een extra voertuigfilter werd toegevoegd aan het overzicht van de facturen. Zo kan u ook op kenteken of vlootnummers filteren in dit overzicht!

Mobiele Yardcheck       

 • Inboeken en maken van orders via yardcheck werd grondig geoptimaliseerd

Monteurscherm             

 • In de historie via het monteurscherm worden geen prijzen meer getoond aan de monteurs
 • Orders die via de poortplanning worden toegewezen zijn nu ook beschikbaar via de monteurschermen
 • Werkfiches met ‘oude’ verwijderde planningscodes kunnen nog steeds via het monteurscherm bekeken worden (#23256)

Planning            

 • Bij het maken van een planorder, wordt u ervan op de hoogte gebracht als er een nog actief order is voor ditzelfde voertuig

Werkplaats       

 • De ‘klaar voor controle’ status is ook bruikbaar op werkkaart niveau
 • De klantcategorie kan gebruikt worden in de prijsbepalen op artikelniveau

2021.40

Basisgegevens

 • Het is mogelijk om ordertypes toe te kennen aan meerdere modules, alsook is het mogelijk gemaakt ordertypes enkel bij externe werkkaarten in te richten
 • Indien men geen toegang heeft tot signalen wordt deze pagina niet meer met startscherm geladen in de paspoorten (#23208)

Documenten    

 • De lay-out van de wagenverkopen werden geoptimaliseerd, daarenboven werd de lay-out voor offerte, proforma & factuur bij een werkkaart geuniformiseerd
 • De subtotalen kunnen terug getoond worden op de proforma documenten. (#23189)

Externe Koppelingen    

 • Een nieuwe koppeling met de webshops van Covalux werd beschikbaar gesteld: Vraag ernaar als u deze wenst te gebruiken.
  Fietsverhuur    
 • Bij de overzichten van de fietslease wordt effectieve einddatum getoond ipv de verwachte (#23235)
 • Een fietslease kan niet meerdere keren gecrediteerd worden (#23184)

Monteurscherm             

 • De planning via het monteurscherm vernieuwt niet meer tijdens het ‘tikken’ in de kalender met niet relevante planning als gevolg (#23170)

Planning            

 • Aan de poortplanning werd de parking-posities toegevoegd om concreter te kunnen plannen
 • Bij het openen van de bijlages van een planorder worden enkel deze getoond en is het niet meer mogelijk terug naar het overzicht te gaan (#23183)
 • Indien er notities beschikbaar zijn op een dag in de weekplanning wordt het notitie icoontje ingekleurd na vernieuwen

Wagenverkoop

 • Het is niet meer mogelijk een nieuw voertuig als marge aan te duiden

Werkplaats       

 • Op de LKW-werkkaart is de parking & datum locatie toegevoegd om ook te kunnen gebruiken i.c.m. de Yardcheck
 • Parking & werkkaartstatus werden aan de btw-lijst toegevoegd zodat deze als parkinglijst gebruikt kan worden. Dit mag geen invloed hebben op btw-controle doeleinden en is standaard verborgen

2021.39

Aankoop            

 • De aankoopprijs op stock & verkooplijst is altijd gelijk (#23171)

Algemeen         

 • De startpagina kreeg een make-over!

Basisgegevens

 • De poort-stickers werden aangepast aan de eigenlijke code ipv de oude ID met /
 • Wanneer één leverancier met prijs gekend is voor een artikel is deze beschikbaar op het overzicht

Externe Koppelingen    

 • Bij het beheer van Car-Pass gegevens zal de browser geen gebruikersnaam of wachtwoord proberen in vullen
 • Indien reeds een melding voor éénzelfde voertuig werd gemaakt op dezelfe dag met car-pass zal deze niet meer onnodig naar Car-Pass verstuurd worden

Facturatie          

 • Bij directe factuur kan gekozen worden om deze ook meteen naar de klant te e-mailen, onder voorbehoud dat het emailadres gekend is

Import 

 • Bij kilometerstand imports is het mogelijk een maximaal verschil van x-km/dag in te stellen om anomalieën tegen te gaan door foute imports
 • De importmodules aanvaarden twee datum formaten : yyyy-mm-dd & dd/mm/yyy

Planning            

 • De persoonsplanning werd geoptimaliseerd om beter te werken bij een groot aantal dagen & monteurs
 • De weergave van tickets op de dagplanning is niet meer onderhevig aan de reparatiedatum en dus steeds blijvend correct
 • Het overzicht van de planningscodes maakt nu ook gebruik van het contextmenu

Wagenverkoop

 • Aan de aankoopborderel werd de bedrijfsinformatie & logo opties toegevoegd.
 • De aankoopborderel kan in meerdere talen gegenereerd worden (#23164)
 • Indien een voertuig aangeduid wordt als ‘Nieuw’ bij toevoegen aan stock zal geen BTW-registratie meer gevraagd worden gezien dit onnodig is. (#23165)

Werkplaats       

 • In situaties met specifieke btw-codes werd het subtotaal niet correct berekend, dit is opgelost.

Workflow

 • Export naar Excel kan nu voor de volledige workflow lijst (#23156)