2021.10

Aankoop            

 • Het is niet meer mogelijk ‘per ongeluk’ meerdere backorder-kopieën te maken. (#20656, 20674)
 • Overbodige confirmatie bij Levering werd weggehaald (#20637)

Algemeen         

 • Er werd een aanpassing gedaan aan het sessie-behoud bij gebruikers van de planning module (#20023)

Basisgegevens

 • Er kunnen terug ordertypes aangemaakt worden (#20570)

Export 

 • Een nieuwe tijdsregistratie export per week is beschikbaar via de export-module ( 08. Tijd-Shop-Lastweek )

Externe Koppelingen   

 • Expert M : Regels zonder artikel maar met bedragen worden nu ook meegestuurd (#20730)
 • Uw Car-Pass login-gegevens kan u zelf invoeren & beheren per shop

Facturatie          

 • Overzicht factuurdetails werd geoptimaliseerd

Online Planning              

 • Aanvragen via de OLP werden in sommige gevallen niet aan een nieuwe klant gelinkt, dit werd opgelost (#20724)

Planning            

 • Niet-actieve werkschema’s zijn niet meer mogelijk alsnog te koppelen
 • Wanneer het planbord zonder monteurs wordt gebruik, is nu de parking ook volledig bruikbaar (#20780)

Signalisatielijst

 • Er werd een parameter voorzien om het mogelijk te maken werkzaamheden niet automatisch te linken aan signalen wanneer deze via de werkkaart worden toegevoegd, deze is standaard niet actief en blijft de werking als voorheen

Werkplaats       

 • In sommige situaties bleef de BTW-lijst leeg, dit werd opgelost (#20791)

2021.09

Externe Koppelingen   

 • Winbooks bestanden werden aangepast om om te kunnen gaan met jaarwisselingen

Facturatie          

 • Het is niet meer mogelijk in specifieke situaties om reeds gefactureerde lijnen te verwijderen bij het maken van een directe factuur (#20585)

Monteurscherm             

 • De extra filters op het monteurscherm betreffende status werden geoptimaliseerd (#20562)

Planning            

 • De weergave van voertuigmemo is terug zichtbaar via het planorder (i) icoon (#20097)

Werkplaats       

 • Bij het maken van een werkkaart zal nu meteen de klant & voertuig memo getoond worden om zo specifieke zaken per klant & voertuig te herinneren (#19989)
 • De btw-lijst werd geoptimaliseerd voor werking in meerdere locaties (#20675)
 • Het vinkje ‘nieuw’ bij + werkkaart is nu gelinkt aan het respectievelijke aanmaakrecht
 • In sommige gevallen werd de planningscodeselector leeg gemaakt, hier werd een fallback voorzien om de eerste te kiezen (#18960)

2021.08

Basisgegevens

 • Werknemers worden niet meer dubbel getoond in sommige overzichten (#20526)

Documenten    

 • De volgorde van de planningscodes op de factuur is nu steeds gelijk aan de werkkaart (#20079)
 • De vraag om een verkochte wagen uit het btw-register te halen wordt niet meer gesteld bij Proforma en enkel bij facturatie (#20500)
 • Dubbele klantgegevens bij een wagenverkoop kunnen niet meer voorvallen (#20500

Facturatie          

 • Bij het aanpassen van factuurlijnen met aangepaste beschrijving wordt deze nu bewaard (#20531)
 • Meerdere factureren in één keer afdrukken zorgt niet meer voor problemen (#20468)

Planning            

 • Probleem waarbij voertuigen meteen als ‘IN’ werden gezet is opgelost (#20552)

Tijdsregistraties

 • Een oplossing werd voorzien waar tijdsregistraties normaliter automatisch gesplitst moeten worden (#20454)
 • Een werknemer moet vanaf nu steeds gekoppeld worden aan locatie afdeling om verwarring te vermijden (#20210)

Verhuur             

 • De verhuurmodule & facturatie werd volledig herwerkt

Wagenverkoop

 • Overname van voertuigen via een andere aankoop werd geoptimaliseerd (#20500)
 • Sommige verkochte wagens kregen geen factuurnummer in de BTW-lijst, dit werd opgelost (#20500)

Werkplaats       

 • Er werd een optimalisatie voorzien in de scantool om snelle verwerkingen steeds correct te kunnen verwerken (#20511)

2021.06

Algemeen         

 • Een extra controle werd toegevoegd om te vermijden dat gebruikersaccount aan een klant gelinkt worden door gebruik van de online agenda (#19382)

Basisgegevens

 • Magazijnlocaties worden niet meer getoond als ze al gedeactiveerd zijn (#20365)

Documenten    

 • Een afdrukprobleem met profoma’s werd opgelost (#20333)
 • Probleem met artikelstickers werd opgelost (#20353), (#20354)
 • Verticale lijn in de header van de werkkaart werd weggenomen (#20233)

Externe Koppelingen   

 • Adsolut: Creditnota’s worden niet meer dubbele negatief meegestuurd in de export (#20336)
 • Citroen: EQC-bestanden worden gefilterd op VF7-chassisnummeres (#20401)
 • EVHC: Het ophalen van de pdf gebeurd nu ook bij een volledig groene checklist (#20271)
 • Expert M+ : Er werd een oplossing voorzien voor ontbrekende grootboekrekeningen (#20301)

Planning            

 • De Default shop van een afdeling zal automatisch geselecteerd worden bij planorder creatie , tav Multi shop beschikbaarheid

Verhuur             

 • Foutmelding bij verhuurprijzen ophalen werd opgelost (#20156)

Werkplaats       

 • Wanneer facturatie aan, reeds verschilt op de werkkaart, zal deze niet aangepast worden wanneer de klant gewijzigd wordt via het planorder (#19547)