2014.4.2

  • Bij hoeveelheid kan nu zowel een komma als punt ingeven worden voor de decimale getallen
  • Zolang er geen item barcode is ingeven kan er niet met enter naar het aantal veld gegaan worden
  • Er wordt een foutmelding getoond bij het scannen van een item die niet in de stock zit, dit item wordt nadien ook niet toegevoegd aan een werkkaart
  • Er wordt om een bevestiging gevraagd wanneer er een hoeveelheid groter dan 25┬á ingegeven wordt
  • Bij een hoeveelheid die gelijk is aan de itemcode wordt een foutmelding getoond en wordt het item niet toegevoegd aan de werkkaart
  • Er wordt een foutmelding getoond wanneer er onterecht een picklist gescand wordt terwijl de werkkaart geen scan offer is
  • Useragent (soort browser) en IP adres worden nu ook gelogd