2015.2.1

Aankoop:

 • Backorders worden nu automatisch approved
 • Bij leveren OS artikelen op een backorder worden deze artikelen ook geboekt in ACT

POS:

 • Externe chauffeur wordt niet gewist wanneer er een externe trekker aangemaakt wordt (#139)
 • Assistentiecodes zijn nu vertaald zoals op het rapport naar de hersteller (#208)
 • Opslaan van het PO nummer is voorzien en dit veld is verplaatst naar rechts bovenaan (#123)
 • Mogelijkheid tot het versturen van POS bijlagen bij factuur
 • Printstatus wordt nu bijgehouden

Facturatie:

 • Automatisch factureren deel 1. Het btw tarief wordt automatisch bepaald a.d.h.v. het land van de shop en het land van de klant.
 • Collection invoice knop werd voorzien op het overzicht
 • Credit lijnen op de creditwerkkaart bij het reinvoicen kloppen nu wel

Stock:

 • Bij het maken van een manuele stockbeweging kan er enkel maar een geldige werkkaart gekozen worden en niet bijvoorbeeld 123
 • Bij het maken van een manuele out stockbeweging naar een werkkaart wordt nu ook deze artikel in ACT geboekt
 • Out stockbewegingen kunnen enkel maar met artikel die in de voorraad aanwezig zijn
 • Van/naar afdelingen  bij de stock movements worden nu gefilterd op basis van de gebruikersrechten
 • [Workcard] Performantie ophalen detaillijnen stockcorrectie scherm

Toonbankverkoop:

 • Er kan nu gezocht worden op zowel naam als code
 • Printen van het interne toonbankverkoop rapport werd voorzien

Overige:

 • Relaties (pakketitems): Autocomplete op keuze items + verbeterde performantie
 • Paspoort: Parameter om enkel maar klant als eigenaar van een voertuig te kunnen aanduiden werd terug actief geplaatst worden. Die parameter werd gedeactiveerd omdat anders geen parent gekozen kon worden bij de reparateurs van de POS.