2016.1.6

Aankoop
• Een mail van de leverancier bevat meer info over het order, voertuig en dergelijke
Planningscode
• Als de code van een planningscode langer is dan 15 karakters komt er een melding (#2375)
POS
• Bij het ophalen/invullen van trekker of trailer data wordt een laadplaatje weergegeven
• Het is nu mogelijk om meerdere facturen per supplier te gaan koppelen (#2292)
• Postcode van trekker wordt nu ook opgehaald en weergegeven
Verhuur
• De kolommen en filters van de lijst kunnen nu opgeslagen worden.
• Er kunnen foto’s toegevoegd worden aan een verhuur dossier.
Werkplaats
• Er kan nu ook in het toewijzingsscherm op leverancierscode gefilterd worden (#2332)
• Bij het aanmaken van een werkkaart, is de referentie beperkt tot 40 karakters (#2494)
• Problemen om artikelcode in te geven zijn opgelost (#2463)
Werkzaamheden
• Er is nu een koppeling naar het voertuigpasspoort door in de lijst op het kenteken of vlootnummer te klikken.
Facturatie
• Bij het verzenden van een factuur, wordt in de pdf het factuurnummer afgebeeld (#2490)