2016.4.8

Aankoop
 • Order openen vanaf overzicht met Delivery gaat nu terug volgens het juiste nummer.
Algemeen
 • Iedere pagina binnen WACS heeft nu ook een specifieke naam zodat dit duidelijker is wanneer er gewerkt wordt met verschillende tabs in de browser.
Basisgegevens
 • Standaard locatie van de gebruiker alsook alle locaties waartoe de gebruiker rechten heeft, zijn nu zichtbaar in het gebruikersbeheerscherm. (#3772)
 • Emailberichten kunnen nu toegevoegd worden als bijlage aan een paspoort.
 • De lay-out van de bijlage van de paspoorten is geoptimaliseerd.
 • De lengte van een opmerking veld op het paspoort is nu onbeperkt.
 • Een verwijderd voertuig terugzetten is nu terug beschikbaar in het nieuwe contextmenu. (#3810, #3814)
 • Bij het aanmaken van een planorder vanuit het voertuig-contextmenu zal nu het voertuig in kwestie automatisch geselecteerd worden.
 • Er is nu een snellere link naar de klant vanaf de voertuigen in het contextmenu.
 • Na het opvragen van de voertuiggegevens wordt er geen onterechte melding meer getoond van wijzigingen opslaan.
 • Bij het verwerken van een importbestand worden de velden, die niet in het bestand aanwezig zijn, niet meer leeggemaakt.
Exports
 • Besteladvies kan nu ook naar Excel geëxporteerd worden. (#3792)
Facturatie
 • Het OGM-nummer wordt nu correct weergegeven in het factuuroverzicht
Planning
 • Bij het toevoegen van een nieuwe planningscode op een ongepland order zal de nieuwe planningscode toegevoegd worden op de eerste plandatum. (#3982)
 • Mogelijkheid om verhuur/vervangwagen te koppelen aan één of meerdere afdelingen binnen dezelfde locatie. (#3767)
Scanner
 • Nieuwe flow voor inboeken artikelen via scanning, vraag er naar!
Werkplaats
 • Een Car-Pass regel kan nu verwijderd worden samen met een bijhorende reden.
 • Aanschafdatum voertuig wordt nu op de werkkaart info getoond. (#3879)
 • Nieuwe koppeling met Brezan PartsCat, vraag er naar!