2017.1.4

Algemeen
 • Algemene optimalisaties gebruikersinterface met het oog op standaardisatie
Basisgegevens
 • Er werd een maximum ingesteld aantal karakters ingesteld voor de header velden.  ( #4541 )
Documenten
 • Maximumlengte van een tekstlijn op een document werd nu opgetrokken tot 500 karakters i.p.v. 250. ( #4607 )
 • Er wordt nu bijkomende voertuiginformatie getoond op het verhuurdocument.
 • Het ‘aan’ e-mailadres van een factuur wordt nu op basis van de ‘Invoice To’ contact bepaald i.p.v. de eigenaar van het voertuig. ( #4433 )
 • Het opmerkingen veld op de werkkaart wordt nu altijd getoond ongeacht de inhoud.
Koppelingen
 • Exact – Bij een export naar Exact wordt nu altijd de juiste klant opgehaald afhankelijk van het type.
 • Citroën service : Specifieke orders met langere regels kunnen nu ook overgezet worden.
Online planning
 • Optimalisaties emailverkeer vanuit de online orderaanvragen. ( #4020 )
Planning
 • Bij het splitsen van een planorder worden de ‘voertuig in’ en ‘voertuig uit’ datums nu automatisch aangepast. ( #4524 )
 • Bij het verplaatsen van een monteur naar een andere afdeling verdwijnen de orders niet meer uit de planning. ( #4085 )
 • Er werd een validatie toegevoegd bij het aanmaken/wijzigen van een uitzondering vanop het planbord. Er moet nu verplicht een datum en tijd opgegeven worden. ( #4604 )
 • Ophalen en bewaren van extra voertuig informatie kan nu rechtstreeks in het planorder
 • Het automatisch wijzigen van de selectiedatum van het planbord na aanmaken/wijzigen van een planorder gaat nu intuïtiever.
 • Optimalisaties accept/decline mails vanuit het planorder. ( #3827 )
POS
 • Het pos tabblad is verdwenen en de bandenmaat wordt nu uit het algemeen paspoort tabblad gehaald. ( #4431 )
Scanning
 • Nieuwe mogelijkheid om stocktelling te doen met de scanner. Vraag ernaar!
Signalisaties
 • Optimalisaties overzicht voertuig datums, extra velden, groepering en excel export werd toegevoegd
 • Bij het aanmaken van een planorder/werkorder op basis van een signalisatie kan nu niet meer per ongeluk dubbel aangemaakt worden.
Toonbankverkoop
 • Bij het aanmaken van een toonbankverkoop is het niet meer verplicht om een voertuig te selecteren.
Verhuur
 • Het is nu niet meer mogelijk om een dubbel verhuurcontract aan te maken door middel van dubbelklikken op de opslaan knop. ( #4537 )
 • Een getekend verhuurcontract kan nu ook verlengd worden op het verhuur planbord. Hiervoor wordt dan een subcontract aangemaakt.
Werkplaats
 • Er kunnen nu verschillende documenten rechtstreeks afgdrukt worden vanuit het contextmenu op de lijst van werkorders. ( #3128 )
 • Bij het kopiëren van een werkkaart worden statussen niet meer meegekopieerd en start de werkkaart als een nieuwe
 • Wisselkoersen overzicht werd duidelijker gemaakt
 • Aanpassen ingave OS-marge percentage werd aangepast. Dit moet nu als percentage ingeven worden i.p.v. komma getal.