2017.2.3

Basisgegevens
 • Er is een nieuw overzicht ter beschikking gesteld die alle prijsregels weergeeft. Je vindt de link terug op het artikeloverzicht (#4679)
 • Artikel-headers worden gecontroleerd op lengte en kunnen geen fout meer genereren (#5038)
 • In sommige velden kwam een fout voor indien er meerdere vraagtekens stonden. Dit werd opgelost.(#4991)
 • De uploader vanaf de paspoorten, werkt nu ook steeds wanneer er meerdere paspoorten tegelijk geopend zijn. (#5004)
 • Na aanmaken service-order via linkstab / klant zie je niet wat er gebeurd
 • Aanmaken van een artikel vanaf het overzicht werd sterk vereenvoudigd
Documenten
 • Creditvermelding op wagenverkoop – Credit documenten
 • Factuurlayout voor wagenverkoop kan gepersonaliseerd worden (#5002)
Facturatie
 • Wagenverkoop facturen kunnen zelf gecrediteerd worden
 • Kenteken & chassisnummer werden toegevoegd aan het factuurdetails overzicht (#4802)
Fleetcare
 • Verwijderde voertuigen kunnen niet meer gekoppeld worden aan kostenregels
Koppelingen
 • Brezan – link loopt nu over https://
Planning
 • Verdere optimalisatie van de parkingfunctionaliteit
 • Geavanceerd plannen / Order toewijzen scherm werd éénvoudiger gemaakt & bevat parkings
 • Werkorders kunnen nu zelfs gekoppeld worden aan planorders. Koppeling tussen plan- en werkorders werd duidelijker gemaakt
 • Status werd aan het planorderoverzicht toegevoegd met iconen. ( controleer uw kolominstellngen als u de kolom niet ziet )
 • Het planbord kan fullsize geopend worden met een refreshinterval om op een groot scherm in de werkplaats te tonen
 • Kleuren van de planorders zijn duidelijker gemaakt op het planorderoverzicht, de lijst kan geëxporteerd worden naar Excel
 • Opkleuren van orders werd duidelijker gemaakt bij omgevingen waar statuskleuren gebruikt worden
 • Tickets op de planning kunnen nu gesorteerd worden volgens Klantnaam, binnenkomsttijd of status.
 • Men kan een standaardduurtijd toekennen aan een typetijdslot
 • Het planbord kan vanaf nu genavigeerd worden met behulp van de pijltjes toetsten !
 • De volgorde van het ticketmenu werd aangepast naar een meer logische volgorde
 • De status van een planorder kan vanaf nu IN het detail gewijzigd worden
 • Filters op het planbord worden nu aangeduid met een kleur als ze actief zijn.
 • Bij het aanpassen van de omschrijving van een typetijdslot worden bestaande uitzonderingen retroactief aangepast
 • De referentie van het planorder wordt getoond in de mouse-over
 • Aanvraag om contact op te nemen i.v.m. onderhoudsherinnering (#4610)
 • Gesplitste orders kunnen nu apart afgevinkt worden
 • Plannen met taken kleiner dan een uur zorgen niet meer voor problemen
Security

Fout bij kopiëren van gebruikers werd opgelost (#5080)

Todo     / signalisatielijst
 • Aan het opvolgingsscherm werd Merk, model & actuele kilometerstand toegevoegd
 • Logging voorzien op de tabel voertuig_datums
Verhuur
 • Aan het verhuuroverzicht werden de kolommen Chauffeursnaam & order kenteken toegevoegd (#4952)
 • Aanduiden van schade aan een verhuurwagen komt niet meer dubbel (#4917)
Verkoopmodule
 • AssetSale – eerste inschrijving komt nu uit het voertuigpaspoort
 • Er kan een referentie toegevoegd worden aan de assetsale
 • Bij switchen van de klant bij assetsale wordt de btw opnieuw berekend
Werkplaats
 • Bij het aanmaken van een werkkaart kan rechtstreeks een nieuwe klant & voertuig gemaakt worden
 • Geklokte tijd kan nu met één knop overgezet worden naar de Facturatie. Per shop kan een standaard Arbeidscode ingesteld worden