2017.4.5

Algemeen
 • Tabel functionaliteiten werden beschikbaar gesteld op alle overzichten
Basisgegevens
 • Tabbladen verwijderen met gelinkte velden kan niet meer
Documenten
 • Offerte/proforma/factuur => 1 layout
 • Wanneer het vlootnummer NULL en/of leeg is wordt niet het hele kader leeggemaakt (#6737)
 • Factuurnummer blijft zichtbaar na hoofding verbergen bij voertuig-verkoopfacturen (#6733)
 • Het type werkkaart staat nu onder de barcode ( HKP ) (#6724)
 • Wanneer showdisount == false komt de eenheidsprijs nu ook op de offerte/proforma (#6685)
 • Parameters worden standaard niet meer getoond in de documentserver
Facturatie
 • Bedrag excl. BTW is nu ook beschikbaar op de factuurlijst
 • Factuuroverzicht werd voorzien van een rechtermuisklik menu
 • De pre-invoice lijst kan nu ook zonder filter geopend worden (# 6210)
 • Bij directe factuur wordt nu ook de factuurdatum expliciet gevraagd
Koppelingen
 • Export naar ExpertM+ werd geoptimaliseerd
 • Commerciële activiteiten lijst voor Citroën Verdelen kunnen geëxporteerd worden
Planning
 • Vanaf de dagplanning kan nu direct naar de verhuurplanning overgeschakeld worden
 • Bij het verwijderen van een monteur wordt ook zijn werkschema gestopt (#6365)
 • De week & daglijst zijn vanaf heden voorzien van de kolomopties
 • Witruimte onder tickets op de dagplanning werd verminderd
 • Type order is nu ook zichtbaar op de dagplanning
 • Uitzonderingen op de dagplanning werden voorzien van een mouse-over met meer info
Scanners
 • Wanneer bij stocktelling via scanner het aantal gelijk is aan 0 wordt gevraagd of de stocklocatiekoppeling verwijderd mag worden
Voorraad
 • Stocklocaties kunnen nu enkel toegevoegd worden aan afdelingen waartoe men rechten heeft              (#6543)
Werkplaats
 • Bij het verwijderen van een aankoop worden gekoppelde OS-artikelen nu ook verwijderd ( #6643 )
 • Creditnota’s zijn nu ook zichtbaar in het tabblad gekoppelde bestanden (#6560)
 • Bij einde service van een externe werkkaart wordt de ingegeven einddatum overgenomen (#6361)
 • Na facturatie is het niet meer mogelijk om tijdregistraties over te zetten naar het INV blok (#6362)
 • Bij het maken van een nieuw artikel vanaf de werkkaart wordt deze toegevoegd aan het actieve blok ipv. RES