2018.1.2

Aankoop
 • Barcode printer van de delivery moet de aantallen meenemen naar de single barcode stickers ook
Basisgegevens
 • Knop op artikellijst die rechtstreeks de PDF van de barcode voor dit artikel beschikbaar stelt
Documenten
 • Problemen bij verzenden bestelbon is opgelost (#7055)
Exports
 • Citroen after sales tellers zijn terug beschikbaar (#7029)
Facturatie
 • Gestructureerde mededelingen worden nu bepaald a.d.h.v. contact code + prefactuurnr i.p.v. contact code + factuurnummer.
 • Creditnotas worden niet meer opgenomen in onder handen werk exports (#6815)
Planning
 • Het is nu duidelijker wanneer een derde-partij order gekoppeld is aan een werkkaart
 • Werkkaartnummer werd toegevoegd als beschikbare kolom bij de planorderlijst
 • Orders met planningscode met duur 0 kunnen nu ook verplaatst worden op het planbord (#7078)
 • Wanneer een derde partij gekozen wordt op een planorder moeten de tickets op weekplanning verdwijnen.
Scanners
 • Bij STOP-code scanning wordt dit nu ook getoond aan de monteur
 • Single barcode sticker lay-out werd geoptimaliseerd
Verhuur
 • Wanneer een verhuurcontract vroeger beĆ«indigd wordt, is het voertuig terug beschikbaar via de orders 7028
 • De verhuurplanning wordt nu altijd goed geladen (#7043)
 • Verhuur contract – Bestuurder is terug zichtbaar bij afwijking (#7041)
Voorraad
 • Arbeid kan niet meer aan de voorraad worden toegevoegd via leveringen (#6676)
Werkplaats
 • Leverancier werd aan de beschikbare kolommen toegevoegd van de werkorderlijst.