2019.1.1

Aankoop            

 • Specifieke situatie waar bij ‘unapprove’ van leveringen back-orders als verwijderd werden gezet werd opgelost  (#9936)
 • Overzichten van de aankoop werden geoptimaliseerd om time-outs tegen te gaan bij grote lijsten (#9850)

Documenten    

 • De wagenverkoop-factuur lay-out werd geoptimaliseerd voor één pagina (#10131 / #10194)

Planning            

 • De werkkaart kan nu rechtstreeks van het planbord worden afgedrukt
 • Een planorder die over meerdere dagen loopt blijft nu zichtbaar op de dagplanning bij weergave van één dag (#10213)
 • Bij het aanpassen van procent-werkzaam van een werknemer worden zijn schema’s correct herrekend (#10164 / #10121)
 • Het is mogelijk extra voertuig informatie te tonen in het planorder via mapping van een opmerkingen veld
 • Er zijn twee nieuwe statussen beschikbaar op het planbord. ‘Werkkaart voorbereid’ & ‘Klant verwittigd’
 • De creatie van nieuwe voertuigen via het planorder werd geoptimaliseerd om dubbele voertuigen te vermijden         

Scanning            

 • De stocktelling via de web-scanner kan nu ook gebruikt worde met additionele barcodes (#10230)

Verhuur             

 • Bij het maken van een verhuurcontract kan een ‘keuze-reden’ worden meegegeven. Met visuele weergave.
 • Schade-aanduiding bij afwerken werkt terug.    (#10054)

Werkplaats       

 • Extra planningscodes die via een werkkaart worden toegevoegd krijgen nu hun standaard duurtijd toegewezen     
 • Klant-login’s kunnen geen prijzen meer wijzigen             
 • Er werd de mogelijk toegevoegd om voorwaarden op de werkkaart te plaatsen
 • Er werd een parameter voorzien om subtotalen wel of niet standaard te tonen op de documenten       
 • De koppeling met het nieuwe Brezan360-platform is beschikbaar           
 • Werkkaarten op einde service die niet moeten worden gefactureerd, worden niet meer als openstaand aanzien bij deactiveren van een voertuig             (#10142)