2019.3.4

Nieuw

Planning

 • Een notitie bewaren & de weergave hiervan is duidelijker aanwezig bovenaan de dag

Facturatie

 • Bij het maken van een creditnota wordt nu ook de onderverdeling mee-gekopieerd vanaf het origineel
 • Op het overzicht van de facturen wordt de datum van emaillen getoond
 • De factuurdatum selectie kan niet meer voor de datum van een reeds gemaakte factuur

Koppelingen

 • Er werd een koppeling gemaakt met het EVHC systeem – Vraag ernaar

Werkplaats

 • De voorraad en magazijnlocatie is nu meteen zichtbaar bij het selecteren van een artikel
 • Het is nu mogelijk artikelen met meerdere decimalen bij de eenheidsprijs te verwerken

Optimalisaties

Aankoop            

 • Standaard selectie mogelijkheden voor locatie/afdeling werden verbeterd (#12232)
 • De browsersuggesties worden niet meer bovenop de gewone zoekvelden getoond (#12251)
 • De leveranciersnaam wordt nu aan terug aangevuld op basis van de code (#12459)
 • Het nieuwe paspoort kan nu geopend worden vanaf de aankoop (#12523)
 • Totalen worden nu ook bij besteladvies getoond

Basisgegevens

 • Relaties tussen contacten kunnen terug gelegd worden met impliciete regels (#12243, 12672)
 • Bij aanmaken asset zal de standaard truetype al geselecteerd zijn (#12494)
 • Via het overzicht van de voertuigen wordt nu ook het nieuwe contactdossier geopend (#12571)
 • Bij wijzigen van de eigenaar van een asset wordt ook de actieve werkkaart(en) met naam aangepast (#12605)
 • Functioneel type wegnemen van een contact werd niet steeds bewaard, dit werd opgelost (#12616)
 • Het busnummer wordt nu bij het straatadres aangevuld (#12543)
 • Foutieve weergave van ‘gelijkaardige klant’ is niet meer van toepassing
 • ExternalID’s kunnen nu in de applicatie beheerd worden ( indien het recht werd voorzien )

Documenten    

 • De log tabel voor verstuurde mails wordt nu ook ingevuld wanneer men meerdere email-adressen gebruikt (#4526)
 • Het email-adres bij wagenverkoop-proforma komt nu van de klant (#12433)
 • De contactpersoon wordt nu gebruikt voor de aanspreking in de betaalherinnering i.p.v. de bedrijfsnaam indien van toepassing (#12449)
 • De herinneringsbrief gaf in sommige gevallen een probleem, dit werd opgelost (#12559)
 • De onderverdeling op basis van planningscodes is nu ook zichtbaar op de ‘Truck-werkkaarten’ (#12619)
 • De factuurdatum selectie kan niet meer voor de datum van een reeds gemaakte factuur

Import 

 • Het importeren van klantnamen met een ‘ in de naam zorgt niet meer voor foute verwerking (#12296)
 • Bij importeren van voertuigen waarvan de eigenaar reeds gekend maar inactief, zal deze terug geactiveerd worden

Koppelingen    

 • De validatieboodschap van Expert M+ is nu zichtbaar op het scherm (#12456)
 • Het opvragen van de Car-Pass-Historiek werd geoptimaliseerd
 • Er werd een koppeling gemaakt met het EVHC systeem – Vraag ernaar

Magazijn            

 • Datumnotatie “archivatiedatum” op magazijn-archief is nu EU (#12585)

Planning            

 • Bij wijzigen van klant en/of auto van een order worden deze ook overgenomen op de werkkaart & vice versa (#12581)
 • Afwijkingen tussen de capaciteit met of zonder monteurs werd opgelost (#12599)
 • Berichten vanuit planorder door een klant aangevraagd worden nu gericht aan de ‘aanvrager’ ipv de ‘eigenaar’ (#8295)
 • Extra Large weergave op de dagplanning werd geoptimaliseerd
 • Een notitie bewaren & de weergave hiervan is duidelijker aanwezig bovenaan de dag
 • Het overzicht van de verstuurde berichten werd geoptimaliseerd qua snelheid
 • De planorder lijst wordt nu vernieuwd na het maken van het order

Toonbankverkoop         

 • Probleem werd opgelost bij het toevoegen van een nieuw artikel voor de eerste keer bij toonbank (#12429)

Verhuur             

 • Oude prijs wordt terug weergegeven na editeren van een verhuurcontract (#12670)

Voertuigverkoop           

 • In de verkoopslijst is de factuurdatum nu zichtbaar

Werkplaats       

 • Bij het maken van een nieuwe klant bij via de werkkaart blijven de 3 puntjes niet meer staan (#12424)
 • Het chassisnummer of kenteken wordt nu steeds in het btwregister opgenomen (#12560)
 • Datumfilter is gelijk aan op het werkkaartoverzicht geeft nu de gewenste resultaten