2020.2.1

Aankoop            

 • Automatische generatie van levering & factuur werden geoptimaliseerd (#14987)
 • Printen van barcodes moet nu steeds werken bij levering (#14904)
 • Totalen in de aankoop werden niet steeds getoond (#14778)

Algemeen         

 • Het submenu werd geoptimaliseerd voor mobiele apparaten (#14623)

API        

 • Enkele web-services werden uitgebreid en toegevoegd

Basisgegevens

 • De externalID kan niet meer onterecht overschreven worden met zijn eigen code (#15115)
 • Prefered supplier link a.d.h.v. besteladvies parameter werken nu direct in de werkkaart
 • De kilometerstand van ee paspoort kan de kilometerstand van een werkkaart niet meer aanpassen wanneer deze lager is. (#14759)

Documenten    

 • Bij het mailen van meerdere factureren in ééns worden nu ook de mailstatussen genoteerd (#15245)
 • Onderwerp & body van de mail is vanaf heden verplicht (#14986)
 • [C2003-022] Validatie grootte bijlagen bij het mailen vanuit documentserver
 • De volgorde van de taken op werkkaart & afdruk , kan niet meer verschillen (#14760,1484)
 • Datum (truck) werkkaart toont nu ook de plan datum . (#14473)

Externe Koppelingen   

 • Nettoprijzen worden nu ook bij Bucar goed opgehaald (#14724)
 • Verkoopfacturen kunnen nu geëxporteerd worden naar Bob Sage – vraag ernaar.

Facturatie          

 • Wanneer een manuele aanpassing later werd toegevoegd aan een factuur kon die niet meer gecrediteerd worden (#15206,14775)
 • Korting op fiets-facturen was niet altijd correct (#15113)
 • De OGM werd nu ook in de UBL opgenomen (#14968)
 • De betaalmethode wordt nu ook vertaald in de filter (#14835)

 

 

Fietsleasing      

 • De omschrijving op de bedrijfsfacturen is niet toereikend.
 • De startdatum is nu steeds gelijk aan vandaag (#15109)
 • Kortingen werden geoptimaliseerd (#15003)
 • Suggestie maandfacturatie voor bedrijfsfacturen werd aangepast (#15004)
 • Datum & tijd van transport zijn nu apart beheersbaar (#14855)
 • Een mobiele picklist voor assets werd beschikbaar gesteld
 • Via het assetoverzicht kan de lease-lijst gefilterd worden
 • Transport wordt aan de hand van goedkeuren leasing in gepland
 • Particuliere prijzen worden bij generatie contract reeds getoond

Magazijn            

 • Bij kopiëren naar Actual wanneer een artikel op meerdere plaatsen ligt wordt een selectie aangeboden

Monteurscherm           

 • Toevoegen van artikelen met meerdere locaties mag niet meer voor problemen zorgen (#15127)
 • Sommige artikelen konden niet geboekt worden (#15002)
 • De ‘+’ en ‘-‘ knoppen zijn nu terug beschikbaar
 • Tijdsregistraties via het monteurscherm hadden niet steeds een totaal (#14807)

Online afspraken           

 • Bij de aanvraagdatum is nu ook steeds het tijdstip zichtbaar

Planning            

 • Aan de daglijst werd ook het derde opmerkingen veld toegevoegd
 • Het monteurscherm is nu in andere talen beschikbaar (#14921)
 • Wanneer ‘klant verwittigd’ moet worden aangeduid en niet het volledige order is afgewerkt krijg je hier melding van (#10721)
 • Bij het verwijderen van een planorder worden nu werkkaarten ook verwijderd indien deze geen registraties bevatten

Signalisatielijst

 • Het invoeren van een opvolgdatum kan enkel nog met datums na vandaag

Tijdsregistraties             

 • Bij aanpassen van een tijdsregistratie naar andere shop wordt ook de afdeling correct aangepast (#14966)

Verhuur             

 • Bij het verlengen van een contract via de planning zal het aanpasscherm doorlopen worden (#14749)
 • Bij verwijderen van een planorder zal het gerelateerde verhuur ook verwijderd worden indien geen acties geregistreerd (#10163)

Wagenverkoop

 • Bij het verkopen van een asset worden alle originele functionele types weggenomen. (#15116)
 • Bij het maken van een creditnota kan nu de datum gekozen worden (#1756)

Werkplaats       

 • snel toevoegen’ van een artikel met niet unieke code over verwijderde heen kan nu ook
 • [I2003-672] OS – artikelen kunnen niet meer gekopieerd worden in de werkkaart kolom (#15236)
 • In sommige gevallen werden bijlages niet correct getoond
 • Bij het aanpassen van het chassis zal deze op actieve werkkaarten ook aangepast worden (#14982)
 • Verplaatsen van artikelen op werkkaart met zeer veel lijnen kan nu ook probleemloos (#15007)
 • De volgorde van stukken toegevoegd via het monteurscherm liep niet steeds gelijk met de werkkaart (#14784)