2020.2.1

Aankoop            

  • Automatische generatie van levering & factuur werden geoptimaliseerd (#14987)
  • Printen van barcodes moet nu steeds werken bij levering (#14904)
  • Totalen in de aankoop werden niet steeds getoond (#14778)

Algemeen         

  • Het submenu werd geoptimaliseerd voor mobiele apparaten (#14623)

API        

  • Enkele web-services werden uitgebreid en toegevoegd

Basisgegevens

  • De externalID kan niet meer onterecht overschreven worden met zijn eigen code (#15115)
  • Prefered supplier link a.d.h.v. besteladvies parameter werken nu direct in de werkkaart
  • De kilometerstand van ee paspoort kan de kilometerstand van een werkkaart niet meer aanpassen wanneer deze lager is. (#14759)

Documenten    

  • Bij het mailen van meerdere factureren in ééns worden nu ook de mailstatussen genoteerd (#15245)
  • Onderwerp & body van de mail is vanaf heden verplicht (#14986)
  • [C2003-022] Validatie grootte bijlagen bij het mailen vanuit documentserver
  • De volgorde van de taken op werkkaart & afdruk , kan niet meer verschillen (#14760,1484)
  • Datum (truck) werkkaart toont nu ook de plan datum . (#14473)

Externe Koppelingen   

  • Nettoprijzen worden nu ook bij Bucar goed opgehaald (#14724)
  • Verkoopfacturen kunnen nu geëxporteerd worden naar Bob Sage – vraag ernaar.

Facturatie          

  • Wanneer een manuele aanpassing later werd toegevoegd aan een factuur kon die niet meer gecrediteerd worden (#15206,14775)
  • Korting op fiets-facturen was niet altijd correct (#15113)
  • De OGM werd nu ook in de UBL opgenomen (#14968)
  • De betaalmethode wordt nu ook vertaald in de filter (#14835)

 

 

Fietsleasing      

  • De omschrijving op de bedrijfsfacturen is niet toereikend.
  • De startdatum is nu steeds gelijk aan vandaag (#15109)
  • Kortingen werden geoptimaliseerd (#15003)
  • Suggestie maandfacturatie voor bedrijfsfacturen werd aangepast (#15004)
  • Datum & tijd van transport zijn nu apart beheersbaar (#14855)
  • Een mobiele picklist voor assets werd beschikbaar gesteld
  • Via het assetoverzicht kan de lease-lijst gefilterd worden
  • Transport wordt aan de hand van goedkeuren leasing in gepland
  • Particuliere prijzen worden bij generatie contract reeds getoond

Magazijn            

  • Bij kopiëren naar Actual wanneer een artikel op meerdere plaatsen ligt wordt een selectie aangeboden

Monteurscherm           

  • Toevoegen van artikelen met meerdere locaties mag niet meer voor problemen zorgen (#15127)
  • Sommige artikelen konden niet geboekt worden (#15002)
  • De ‘+’ en ‘-‘ knoppen zijn nu terug beschikbaar
  • Tijdsregistraties via het monteurscherm hadden niet steeds een totaal (#14807)

Online afspraken           

  • Bij de aanvraagdatum is nu ook steeds het tijdstip zichtbaar

Planning            

  • Aan de daglijst werd ook het derde opmerkingen veld toegevoegd
  • Het monteurscherm is nu in andere talen beschikbaar (#14921)
  • Wanneer ‘klant verwittigd’ moet worden aangeduid en niet het volledige order is afgewerkt krijg je hier melding van (#10721)
  • Bij het verwijderen van een planorder worden nu werkkaarten ook verwijderd indien deze geen registraties bevatten

Signalisatielijst

  • Het invoeren van een opvolgdatum kan enkel nog met datums na vandaag

Tijdsregistraties             

  • Bij aanpassen van een tijdsregistratie naar andere shop wordt ook de afdeling correct aangepast (#14966)

Verhuur             

  • Bij het verlengen van een contract via de planning zal het aanpasscherm doorlopen worden (#14749)
  • Bij verwijderen van een planorder zal het gerelateerde verhuur ook verwijderd worden indien geen acties geregistreerd (#10163)

Wagenverkoop

  • Bij het verkopen van een asset worden alle originele functionele types weggenomen. (#15116)
  • Bij het maken van een creditnota kan nu de datum gekozen worden (#1756)

Werkplaats       

  • snel toevoegen’ van een artikel met niet unieke code over verwijderde heen kan nu ook
  • [I2003-672] OS – artikelen kunnen niet meer gekopieerd worden in de werkkaart kolom (#15236)
  • In sommige gevallen werden bijlages niet correct getoond
  • Bij het aanpassen van het chassis zal deze op actieve werkkaarten ook aangepast worden (#14982)
  • Verplaatsen van artikelen op werkkaart met zeer veel lijnen kan nu ook probleemloos (#15007)
  • De volgorde van stukken toegevoegd via het monteurscherm liep niet steeds gelijk met de werkkaart (#14784)