2020.39

Basisgegevens

  • Aanmaken van budgettype discounts & pDiscounts kunnen nu in bulk gebeuren ( C2009-004 )
  • Bij het ophalen van de artikelcodes worden suffix ‘000’ nu weggelaten (#17607)

Documenten    

  • De referentietekst wordt nu ongeacht de omvang overgenomen op de factuur t.a.v. proforma (#16907)

Externe Koppelingen   

  • De Theuwissen-Pakbon-link berekent nu de juiste totaalprijs (#17086)
  • De resultaat-PDF van EVHC wordt nu in de taal van de klant opgehaald

Facturatie          

  • Bij reset betalingen worden deze nu verwijderd in plaats van een 0-regel toe te kennen (#17117)

Planning

  • Bij het verslepen van orders naar een volgende dag wordt het uur van binnenkomst & uit steeds overgenomen (#17156)

Verhuur             

  • Bij het maken openen van een nieuw verhuurcontract vanaf de planning wordt het document correct geopend (#17057)