2020.41

API

 • Endpoint orders.getbydate fix

Documenten

 • Probleem met logo’s op alle documenten werd opgelost (#17318)

Externe Koppelingen

 • Export naar UBL zorgt niet meer voor ongeldige validatie (#17300)
 • Foutmelding bij synchronisatie bedrijven met Teamleader werd opgelost (#17321)

Fietsverhuur

 • De beschikbaarheid bij fietsverhuur houdt rekening met goedgekeurde contracten zonder toewijzing

Planning

 • Niet-actieve werknemers zijn niet meer beschikbaar via planorders (#17312)

Scanners

 • Er werd een oplossing voorzien voor niet volledig verwerkte Theuwissen pakbonnen (#17299)
 • Extra validatie bij de webscanner werd voorzien om fouten door ‘lege’ activiteitscanning te voorkomen (#17233)

Signalisatielijst

 • Er werd een betere synchronisatie voorzien bij eindeservice en planorders

Wagenverkoop

 • Bij een margeverkoop met overname wordt geen 0-bedrag meer getoond (#17284)
 • Het is niet meer mogelijk een creditnota opnieuw te crediteren (#17289)

Werkplaats

 • Facturatie aan filter kan gebruikt worden vanaf de voertuiglijst (#17301)
 • Zoeken op code is terug beschikbaar bij de planningscodes op werkkaart (#17263)