2020.43

Basisgegevens

  • Extra controle bij het deactiveren van voertuigen en / of klanten werd toegevoegd

Algemeen         

  • Bij kopiëren van een gebruiker is na aanpassing het juiste email adres beschikbaar (#18866)

Externe Koppelingen   

  • Er werd extra logging voorzien betreffende de EVHC: interface (#18943)
  • Optimalisatie koppeling Teamleader voor bedrijfscontacten (#18927)
  • Synchronisatie van contacten met teamleader gebeurd nu ook bij gebruik in apart tab (#18924)
  • Vin & Ktype werden toevoegend aan de WESP-export

Fietsverhuur

  • De beschikbaarheid bij fietsverhuur houdt rekening met goedgekeurde contracten zonder toewijzing
  • Fiets verhuur contracten kunnen nu ook in het verleden aangemaakt worden (#18877)

Documenten

  • Er is extra ruimte voorzien voor langere emailadressen op de facturen (#18890)

Signalisatielijst

  • Datum updates voor werkzaamheden met meerdere type parameters geeft geen problemen meer (#17138)