2021.03

Documenten    

  • De omzet/kosten view werkt nu terug sneller. (#13977)

Externe Koppelingen   

  • Problemen met export naar ExactOnline werden opgelost (#20030)

Scanners            

  • Het probleem omtrent het verwerken van scanoffertes aan de hand van de scanners werd opgelost (#20005)

Signalisatielijst

  • Er werd een oplossing voorzien voor planorders die via de planning werden afgewerkt door het afwerken van subtaken (#19922)

Tijdsregistraties             

  • Bij automatisch splitsen van tijdsregistraties werd een oplossing voorzien waarbij pauzes niet correct verwerkt werden (#19730)

Verhuur             

  • Er werd een oplossing voorzien betreffende afrondingen op btw in de verhuur. (#19845)
  • Verwerken van het verhuurcontract voor facturatie werd geoptimaliseerd (#19946)

Werkplaats       

  • Er werd een extra controle toegevoegd bij het verwijderen van OS-artikelen vanaf de werkkaart (#19994)