2021.18

Poortplanning 

  • Aan een poort kunnen monteurs gekoppeld worden om te visualiseren wie normaliter aan het werk is op deze poort
  • Aan poort kan een werkschema worden gekoppeld om zo de beschikbaarheid te bepalen
  • Optimalisatie poortselectie op het monteur scherm bij grote aantallen.

Scanners            

  • Onder de werkkaart barcode wordt het volledige werkkaartnummer inclusief Shop vermeld (#21487)

Wagenverkoop

  • In opmerkingen op een gemaakte factuur kan opnieuw styling gebruikt worden
  • Indien garantie wordt aangeboden op een wagenverkoop is er ruimte voorzien voor een wet-regel, indien geen garantie wordt deze niet getoond (#21357)

Werkplaats       

  • Er werd een bevestiging toegevoegd bij de kopieer functionaliteit van een werkkaart wanneer u kiest om een groot aantal kopies maakt, om een ongewenst aantal kopieën te vermijden. (#21544)
  • In sommige gevallen werd een foutief kenteken getoond bij de historie, dit werd opgelost (#21470)
  • Paginering werd toegevoegd aan de dossierlijst (#21508)