2021.26

Basisgegevens

 • Mindere relevante velden op het contactscherm staan nu standaard verborgen
 • Bij het instellen van een default kindorder wordt deze nu ook direct zichtbaar als default in het overzicht

Externe Koppelingen   

 • De Partslink24 window wordt in een aparte tab geopend, aangezien deze niet meer toe laat geïntegreerd te zijn.
 • Car-Pass meldingen kunnen nu reeds gebeuren voor ‘Einde Service’

Facturatie          

 • De wijze van betalen wordt nu op de factuur vertaald
 • Het overnemen van een gekopieerde tekst uit Word naar de factuurbeschrijving werd geoptimaliseerd (#21795)
 • Bij het maken van een directe factuur van een werkkaart is het nu mogelijk om direct de betaling te registreren

Import 

 • Er werd een import procedure voorzien om enkel kilometerstanden up te daten
 • Er werd een specifieke klantprijzen export voorzien in de exportmodule

Monteurscherm             

 • De visualisatie van materiaal & arbeid selectie werd verduidelijk op het monteurscherm

Online Planning              

 • Een QR-code is ter beschikking gesteld op de afspraak pagina voor eenvoudig gebruik.

Parking

 • De beschikbare parkings worden vanaf heden gefilterd op de gekozen locatie in de yardcheck

Planning            

 • De berekening van de de beschikbare uren in de maandplanning houd nu geen rekening meer met werknemers die aangeduid staan als ‘niet te tonen op planning’. (#22145)
 • Bij het versturen van een SMS vanop het planbord wordt het mobiel nummer overgenomen van het planorder (#22116)
 • Het is nu mogelijk om een uitzondering op het werkschema aan te maken via de dagplanning

Verhuur             

 • Het ordertype van een fietsverhuur wordt niet meer leeggemaakt bij het editeren (#22080)

Wagenverkoop

 • Er werd een goedkeuringsvak toegevoegd aan de offerte van een wagenverkoop
 • De mogelijkheid werd voorzien om een korting toe te passen bij Assetverkoop

Werkplaats       

 • Het is nu mogelijk om een gebruiker nu enkel leesrechten te geven op een shop. Zo kan de gebruiker enkel de historiek inkijken maar geen nieuwe werkkaart aanmaken of bestaande aanpassen.
 • Bij het verplaatsen van een OS artikel wordt het juiste aantal overgenomen naar de nieuwe werkkaart (#21971)
 • De werkzaamheden die onderdeel van een verzekeringsclaims zijn worden nu visueel verduidelijkt op de werkkaart
 • Het is niet meer mogelijk om artikelen van het type EXTRA te verbruiken in actueel op een werkkaart (#22085)