2021.29

Algemeen         

 • Het nieuwe WACSonline logo werd geïntegreerd en gaat samen met enkele lay-out wijzigingen gepaard.
 • Extra beveiliging werd toegepast op het beheer van de modules

Externe Koppelingen   

 • Beschrijvende bestanden voor Venice zijn terug beschikbaar (#22345)
 • Bij het ophalen van onderdelen van een audagarage order, worden enkel eventueel toegevoegde opgehaald in plaats van telkens het volledige order
 • Teamleader: Er werd een optimalisatie voorzien bij de synchronisatie met klanten

Monteurscherm             

 • De rechten om alerts of todos te maken via het monteurscherm werden opgesplitst

Planning            

 • Bij het gebruik van default planningscodes op ordertype niveau wordt na selectie niet meer alle taken weggenomen van het order (#22337)
 • De kleuren bij de capaciteitsweergave op de MDP stemmen overeen met de cijfers (#22297)
 • Het werd mogelijk gemaakt een uitzondering toe te voegen via dagplanning voor alle werknemers in eens.

Tijdsregistraties             

 • Een realtime visualisatie van tijdsregistraties werd voorzien

Wagenverkoop

 • Als er geen Verkoopshop beschikbaar is voor de locatie wordt de locatie niet meer getoond (#22285)

Workflow          

 • Een lege eindstap wordt bij de workflows weggelaten
 • Er werd een optie toegevoegd die het mogelijk maakt een prioriteit toe te kennen op dossierniveau
 • Er werd een standaardfilter toegevoegd aan de workflow dossiers om enkel actieve workflows te tonen.