2021.36

Facturatie          

 • De betalingswijzes kan u nu zelf beheren via de factuurinstellingspagina
 • Factuurdetail overzicht werd geoptimaliseerd voor snelheid (#22912)
 • Ook via directe factuur wordt melding gemaakt van eventuele onregelmatigheden tussen factuur en magazijn
 • Wanneer de shop of andere specifieke zaken als voertuig & klant verwijderd worden, heeft dit geen effect op historische facturen

Externe Koppelingen   

 • Importeren uit Audagarage zorgt niet meer voor EVHC records die verdwijnen (#22904)

Monteurscherm             

 • Indien aan een planningscode een specifiek ordertype werd gekoppeld zal bij het maken van een order via het monteurscherm dit specifieke ordertype gekozen worden indien deze zou afwijken van de standaard (#22805)

Planning            

 • Bij meerder verhuurversies worden orders niet meer dubbel op de planning getoond (#22857)
 • De aangepaste volgorde van planningscodes die via de werkkaart worden aangepast worden in dezelfde volgorde getoond op de planorders
 • PDF pagina bij planningscodes werd vernieuwd
 • Probleem omtrent niet zichtbare orders na afwerken werd opgelost (#23010)

Signalisatielijst

 • Signalen kunnen aangepast worden vanaf de opvolging tab op de werkkaart.

Verhuur             

 • Assets kunnen enkel toegewezen worden, indien ze niet op een actief contract staan, ook niet na datum, enkel indien ze effectief werden afgesloten. (#22777)
 • De lijst met toegewezen assets wordt correct ingeladen (#22752)

Wagenverkoop

 • Het is mogelijk een borderelnummer in te stellen en toe te wijzen aan stockregels
 • Indien een werkkaart een verstuurde offerte bevat, zal deze visueel anders getoond worden op de planning met een grijze achtergrond
 • Kolom marge is nu ook beschikbaar in het overzicht van de verkopen (#22815)

Werkkaart         

 • Enkele verbeteringen bij het factureren van vervangwagens werden doorgevoerd
 • Verdere optimalisaties omtrent email-templates werden uitgevoerd.