2021.38

Aankoop            

 • Er werd een parameter voorzien om enkel een aankoopprijs in te laden in de aankoopmodule wanneer een prijs gekend is voor de specifieke leverancier

Externe  Koppelingen  

 • Exports richting Exactonline gebeuren vanaf deze versie in bulk om zo te vermijden dat er teveel calls gebeuren per dag en men geblokkeerd wordt door ExactOnline. 23139

Facturatie          

 • Het is mogelijk gemaakt om meerdere facturen in één keer te versturen van zowel éénzelfde als verschillende klanten in eens.

Fietslease         

 • Bij een afwijkend contact ‘facturatie aan’ bij FietsLease wordt dit contact gebruikt voor facturatie 23150

Magazijn            

 • De picklist kreeg een parameter voor enkel interne bestellingen

Planning            

 • Ook in de mouseovers van de MDP wordt dezelfde volgorde van planningscode gebruikt als van op de werkkaart

Poortplanning 

 • Wanneer geen poort werd gedefinieerd wordt geen lege knop meer getoond bij registraties

Signaallijst        

 • Duidelijke titel en dubbelklik optie werd voorzien bij de meldingen pagina
 • Bij signalen met een verzekeringclaim kan een referentie bewaard worden
 • De databaseID van een todo kan toegevoegd worden aan het overzicht om sneller verzekeringsmeldingen terug te vinden
 • De eenheid wordt getoond bij het aanpassen van een onderhoudscyclus parameter om verwarring te vermijden
 • De referentie van de campagne wordt bovenaan de lijst getoond
 • Via de campagne-registraties kan meteen een bijhorende planningscode gecrëerd worden.

Werkplaats       

 • Bij het aanpassen van tekstregels op de werkkaart kan het niet meer voorvallen dat deze terecht komt op de vorig geselecteerde planningscode
 • Bij historische onderdelen zoekfunctionaliteit is het nu mogelijk op artikelcode te zoeken
 • de melding ‘Er zijn onregelmatigheden’ zal niet meer getoond worden wanneer u niet beschikt over magazijn of tijdsregistraties. Daarenboven wordt de omschrijving van de melding verduidelijkt. 23120
 • Wanneer je de shop aanpast bij creatie van een werkkaart worden de voorheen ingevulde velden niet meer leeg gemaakt.

Yardcheck         

 • Externe werkkaarten worden niet meer getoond in de poortplanning.
 • Via de yardcheck worden externe werkkaarten niet meer getoond om overzichtelijk te houden