2021.40

Basisgegevens

 • Het is mogelijk om ordertypes toe te kennen aan meerdere modules, alsook is het mogelijk gemaakt ordertypes enkel bij externe werkkaarten in te richten
 • Indien men geen toegang heeft tot signalen wordt deze pagina niet meer met startscherm geladen in de paspoorten (#23208)

Documenten    

 • De lay-out van de wagenverkopen werden geoptimaliseerd, daarenboven werd de lay-out voor offerte, proforma & factuur bij een werkkaart geuniformiseerd
 • De subtotalen kunnen terug getoond worden op de proforma documenten. (#23189)

Externe Koppelingen    

 • Een nieuwe koppeling met de webshops van Covalux werd beschikbaar gesteld: Vraag ernaar als u deze wenst te gebruiken.
  Fietsverhuur    
 • Bij de overzichten van de fietslease wordt effectieve einddatum getoond ipv de verwachte (#23235)
 • Een fietslease kan niet meerdere keren gecrediteerd worden (#23184)

Monteurscherm             

 • De planning via het monteurscherm vernieuwt niet meer tijdens het ’tikken’ in de kalender met niet relevante planning als gevolg (#23170)

Planning            

 • Aan de poortplanning werd de parking-posities toegevoegd om concreter te kunnen plannen
 • Bij het openen van de bijlages van een planorder worden enkel deze getoond en is het niet meer mogelijk terug naar het overzicht te gaan (#23183)
 • Indien er notities beschikbaar zijn op een dag in de weekplanning wordt het notitie icoontje ingekleurd na vernieuwen

Wagenverkoop

 • Het is niet meer mogelijk een nieuw voertuig als marge aan te duiden

Werkplaats       

 • Op de LKW-werkkaart is de parking & datum locatie toegevoegd om ook te kunnen gebruiken i.c.m. de Yardcheck
 • Parking & werkkaartstatus werden aan de btw-lijst toegevoegd zodat deze als parkinglijst gebruikt kan worden. Dit mag geen invloed hebben op btw-controle doeleinden en is standaard verborgen