2021.52

Algemeen

 • De login-url op klantgerichte e-mails werd weggenomen (#23565)
 • Bij het maken van een werkkaart worden geen ‘null’-waarden meer getoond

Autohandel      

 • Het aanmaken van een nieuw voertuig & zoeken/selecteren ervan voor verkoop werd geoptimaliseerd. (#23960)

 Documenten    

 • Bij een regie-werkkaart worden nu ook AMX-details getoond op de proforma
 • Het ‘kortingsteken’ wordt niet meer getoond in de titel van de tabel om verwarring te vermijden 

Exports

 • De nieuwe vaste velden werden toegevoegd aan de standaard voertuig export (#24016)

 

Mobiele Yardcheck       

 • Bij het ‘klaar melden’ van de Yardcheck, worden openstaande werkkaarten verwijderd
 • In de yardcheck werd een overzichtslijst per parking voorzien om zo het resultaat te bekijken of als virtuele takenlijst te gebruiken

Monteurscherm

 • Bij het selecteren van artikelen op het monteurscherm blijft de positie van het scherm zoals het voorheen was
 • De vraag of de kilometerstand werd ingevuld kan vanaf nu wel of niet getoond worden

Planning            

 • De mogelijkheid om WhatsApp aan te sturen vanaf de planning via ‘Bericht versturen’ werd voorzien
 • Wanneer er openstaande meldingen op een voertuig zijn worden deze getoond bij het inplannen via de poortplanning

Werkplaats

 • De mogelijkheid werd voorzien om een standaard planningscode in te stellen op ‘Sjabloon’type
 • Indien de motorcode is ingevuld wordt deze nu ook bovenaan de werkkaart-hoofding getoond. (#23948)