2022.04

Contacten – Voertuigen – Items – Basisgegevens             

 • Alle vaste velden werden toegevoegd aan het geavanceerd zoeken optie om betere selecties voor campagnes e.d. mogelijk te maken

 

Documenten      

 • Indien de motorcode is ingevuld wordt deze ook op de papieren werkfiche getoond (#24243)
 • Merk/Model & Type worden ook getoond op de werkkaart bij zwaar vervoer (#23853)

 

Externe Koppelingen – Interfaces           

 • Een oplossing werd voorzien om het dubbel doorsturen van salto-parts tegen te houden (#23692)

               

Mobiele werkkaart – Touchorder            

 • Lege orders in de planning zorgen niet meer voor fouten op het monteurscherm (#24369)
 • Wanneer het monteurscherm overnacht blijft openstaan zorgt dit niet meer voor problemen bij de eerste tijdsregistratie de volgende dag (#24046)

 

Planning            

 • De bron van een extern klantorder is nu inzichtelijk op het overzicht

 

Werkplaats – Workshop

 • Historische artikelen die niet op voorraad zijn kunnen wel worden toegevoegd aan de reservatie van de werkkaart (#24302)
 • onnodige ‘null’-waardes worden niet meer getoond in de werkkaarten
 • De in-knoppen op yardcheck worden consistent getoond bij registreren met of zonder order

 

Workflow – Flux

 • Flux – werkkaarten gekoppeld aan een workflow dossier worden bij klaar als gedaan aangeduid
 • In de workflow dossier tellers worden stappen die in wacht staan & volgende zijn ook geteld