2022.11

Documents       

 • Wanneer het veld ‘Bus’ op contactfiche is ingevuld wordt deze ook op de relevante documenten getoond (#24781)

 Externe Koppelingen

 • De OAB-Mercedes koppeling werd uitgebreid met de mogelijk om op basis van voertuigtypes de correcte locatie te bepalen
 • Er werd een uitzondering op lead-time van 22dagen voorzien op TAKATA afspraken via OAB-Mercedes

Fietsverhuur    

 • Fietsverhuur contracten met status ‘Finished’ worden niet meer getoond onder de ‘Active’ -filter

Mobiele werkkaart       

 • Het is via het monteurscherm niet meer mogelijk een order te maken zonder eerst een monteur te selecteren (#24774)
 • Het monteurscherm op individueel niveau toont de lijst met andere werknemers niet meer (#24811)

Monteurscherm             

Op de yardcheck wordt duidelijk aangetoond wanneer een voertuig laatst aanwezig was

Planning            

 • Wanneer een telefoonnummer later via contactpaspoort wordt aangevuld zullen openstaande planorders zonder telefoonnummer worden aangevuld. (#24731)

Signaallijst        

 • De signaallijst kreeg een extra kolom ( bijlages ) waarlangs u snel kan zien of er bijlagen toegevoegd werden aan het signaal. De optie bijlage werd ook uit het rechtermuis menu gehaald om verwarring te vermijden

Werkplaats       

 • Een planningscode met opvolgcyclus ( groen ) kan na einde service niet meer van de werkkaart verwijderd worden zodat geen fouten in de opvolging mogelijk zijn.
 • Er werd een oplossing voorzien voor het probleem omtrent het bestellen vanaf de werkkaart (#24814)
 • Externe werkkaarten krijgen een subtiele kleurschakering om duidelijker te kunnen zijn tav interne werkkaarten (#24727)
 • Het is mogelijk gemaakt om ordertypes per shop wel of niet beschikbaar te stellen