2022.15

Autohandel      

 • In de assetsale is het nu mogelijk om het dossier te openen door dubbelklik

Externe Koppelingen

 • Enkele optimalisaties in het ophalen van beschikbaaarheden voor OAB werden uitgevoerd (#24978)

Mobiele Yardcheck

 • Het is mogelijk directe links naar een specifieke parking in de yardcheck module mogelijk te maken

Monteurscherm

 • Een afgewerkt planorder kan niet herstart worden via het monteurscherm
 • Indien monteurs de toestemming krijgen, kunnen planningscodes van de werkkaarten verwijderd worden via het monteurscherm
 • Ook planningscodes op basis van voertuigtypes worden automatisch toegevoegd via het monteurscherm

OLP – Online planning kalender

 • De capaciteitsberekeningen voor online planners werd geoptimaliseerd voor extern gebruik (#25000)

Planning            

 • Er werd een recht voorzien om het toelaten van een nieuw voertuig via de planning wel of niet mogelijk te maken

Signaallijst        

 • Bij afwerken van een signaal via planorder wordt het nu-moment terug gebruikt en niet creatie of plandatum (#25001)

Tijdregistraties

 • Bij registreren van een activiteit via de webscanner wordt deze nadien getoond (#24950)

Werkplaats

 • Enkele optimalisaties aan het BTW-register werden uitgevoerd in voorbereiding van een herwerking (#25060)