2022.18

Algemeen         

 • Bij het verlopen van trials of niet betalen van facturen kan automatisch niet meer worden ingelogd.

Autohandel      

 • Er werd een parameter voorzien om de extra klantgegevens en offertedatums wel of niet te tonen bij wagenverkoop (#25169)

Basisgegevens

 • Standaard truetype wordt bij de nieuwe paspoorten toegepast bij creatie (#25234)

Documenten    

 • Alle type bijlages kunnen nu via mail verstuurd worden (#25218)
 • Sortering op de samenvattingsdocumenten gaat als volgt Materiaal, Extra, Arbeid (#25199)

Externe Koppelingen   

 • Venice klantbestanden met ‘enters’ in de gegevens kunnen nu verwerkt worden (#25107)

Online planning kalender          

 • Een online aangevraagd order zal bij afwerken sowieso als aanvaard worden aangeduid als dat nog niet zo was

Planning            

 • Bij specialiteits-wanverhouding worden de acceptatie knoppen getoond (#25195)
 • Het beheer van de typetijdsloten werd geoptimaliseerd (#25186)
 • Niet actieve gebruikers kunnen niet meer gelinkt worden aan werknemers (#24840)

Signaallijst        

 • Bij het afwerken van taken volgens cyclus via de werkkaart wordt steeds de uitvoerdatum gebruikt
 • Vervaldatum signalen werden afgeschaft gezien deze geen logische functie meer hebben.
 • Voertuig icoon met link naar paspoort zal pas getoond worden wanneer een voertuig is geselecteerd (#25232)

Werkplaats       

 • Bij creatie werkkaart wordt de voertuiglijst gefilterd op gekozen klant (#25181)
 • Vreemde tekens in monteursnamen worden correct weergegeven (#25194)
 • Werkkaarten met meerdere in/uit boekingen worden niet meer dubbel getoond op het overzicht (#25188)
 • Bij excluded regels wordt het totaal inclusief in mouse-over getoond op de totalen
 • Enkele optimalisaties betreffende snelheid bij grote omgevingen werden doorgevoerd
 • Het zoeken in de historie werd geoptimaliseerd wanneer een specifiek voertuig gekozen wordt (#25196)