2022.22

Basisgegevens

  • Bij het maken van een nieuw voertuigen kunnen gerelateerde contacten meteen bewaard worden (#25384)

Signaallijst

  • De export-limiet bij de voertuigopvolging werd verhoogd (#25380)

Mobiele werkkaart

  • De grootte van foto’s genomen of upgeload via de tablet kan ingesteld worden

Online planning kalender

  • De online kalender zal steeds laden op de eerstvolgende vrije datum

Mobiele Yardcheck

  • De Yardcheck mail bevat nu ook voertuigen die binnen gemeld worden zonder werkkaart

Werkplaats

  • Marges blijven zichtbaar ook bij negatieve werkkaarten (#25422)

Planning

  • Melding actieve orders in de planning is enkel op locatie/afdeling waar de gebruiker toegang tot heeft (#25291)