2022.35

Algemeen         

 • Het inladen van tabel pagina’s werd geoptimaliseerd!

Documenten    

 • [HKP] Enkele aanpassingen aan het factuurformaat (#26253)

Externe Koppelingen    

 • Bij Car-Pass correcties vanaf het overzicht kan het chassisnummer rechtstreeks worden aangepast(#26259)
 • Start is gemaakt voor koppeling met Traxio online Bestelbonnen: indien u hier gebruik van wenst te maken: contacteer ons

Facturatie          

 • Er werd een oplossing voorzien waarbij 1 cent verschil was tussen werkkaart en factuur bij afrondingen26268
 • Ook bij verhuurfacturen is de standaard-email-template nu bruikbaar(#26248)

Magazijn           

 • Via de stockhistoriek, is het mogelijk gemaakt de voorraad op te vragen op om het even welke datum. in het verleden

Tijdregistraties 

 • Bij het scannen van tijdsregistraties met poorten werd de validatie geoptimaliseerd (#26226)

Werkplaats       

 • Bij wisselen van parking na aanduiding ‘Klaar’ wordt de optie terug beschikbaar gesteld
 • De 3 omschrijvingsvelden werden beschikbaar gesteld voor gebruikers die enkel wijzigings-toegang krijgen tot de hoofding van werkkkaarten
 • Een buitenstock artikel word altijd op de corresponderende werkkaart geboekt, ook als deze uit de werkkaart kolom verwijderd werd. (#26252)