2022.41

Algemeen              

 • Uw huidige facturatie gedrag wordt indien van toepassing gevisualiseerd t.a.v. de markt. Deze data vergelijking gebeurd i.s.m. WESP en volledig anoniem. Indien u interesse hebt in meer en uitgebreide dergelijke data, vraag ons meer info.

Autohandel           

 • Er werd een oplossing voorzien voor een situatie waarbij gefactureerde wagenfacturen niet meer geopend konden worden. (#26559)

Documenten         

 • De papieren werkkaart – hoofding zal bij lange tekst geen ‘lijn’ meer door de data tonen.(#26462)

Externe Koppelingen    

 • Bij het ophalen van artikelen via de Salto-Distributeurs koppeling worden Doyen prijzen gehanteerd i.p.v. 0-regels.
 • Vervaldatum & OGM werden toegevoegd aan de Venice Export Files. Let op dat u bij toekomstige Venice Exports het beschrijvende bestand opnieuw download.

Mobiele werkkaart        

 • De volgerde van signaalhistorie in het monteur scherm werd aangepast zodat deze relevanter is(#2643
 • Het werd mogelijk gemaakt via het monteur scherm ook decimale waardes te registeren als monteur voor oliën en andere vloeistoffen

Planning                 

 • Bij de kleurselector van planningscodes word de kleurcode weergegeven zodat u deze makkelijk kan hergebruiken bij andere codes
 • De filter op de weekplanning op basis van specialisaties werd geoptimaliseerd om verwarring te vermijden.

Signaallijst             

 • Bij het toevoegen van een signaal vanaf de werkkaart worden eventueel gekoppelde artikelen ook meteen toegevoegd aan de werkkaart(#26480)

Tijdregistraties      

 • Bij het tijd registreren op poort-niveau is het nu ook mogelijk op gedeelde locatie-poorten te scannen

Werkplaats            

 • De meldingen voor het BTW register werden duidelijker gemaakt en werken ook i.c.m. de nieuwe versie

Workflow               

 • Verdere uitbreidingen aan de werking van de workflow dossiers werden doorgevoerd(#26482)