2022.49

Autohandel – Asset Sale  

 • Bij het maken van een voertuig factuur kan meteen de of een betaling mee geregistreerd worden.

Externe Koppelingen – Interfaces

 • BTW nummers werden toegevoegd aan de export-bestanden voor Bob Sage
 • Er werd een optie voorzien om de Salto Reparateur koppeling te openen in een 2de tabblad i.p.v. in het hoofdscherm.
 • Het is mogelijk om 2 grootboekrekeningnummers in te stellen bij gesplitste marge boekingen richting ExpertM+(#26632)

Facturatie – Invoice – Billing

 • Een verbetering werd aangebracht in btw-berekeningen met afrondingen
 • Er werd een parameter voorzien om bij marge factuur exports voor Expert M da boeking wel of niet op te splitsen

Mobiele werkkaart – Touchorder

 • Een monteur kan via het monteur scherm nooit de laatste (of enige ) planningscode van een werkfiche verwijderen.
 • Een oplossing werd voorzien waarbij de reparatiedatum bij registraties via het monteur scherm leeg kwam te staan en daardoor de voertuighistorie niet meer beschikbaar was.
 • Indien de taal van een monteur is ingesteld zal het monteur scherm automatisch in zijn taal getoond worden.
 • Orders met status ‘klaar voor controle’ worden niet meer aanzien als ‘actief’ bij creatie nieuw order vanaf het monteur scherm

Mobiele Yardcheck

 • De Parkinglijst toont enkel nog voertuigen die daadwerkelijk aanwezig zijn op een parking.

Planning

 • De ‘Materiaal’ status van een order is zichtbaar gemaakt voor alle gebruikers ongeacht of de gebruiker in kwestie toegang heeft tot het magazijn of niet.
 • Het contextmenu is beschikbaar gesteld bij niet toegewezen en ongeplande orders op de dagplanning.

Tijdregistraties – Timeregistrations

 • In de tijdsregistraties worden opnieuw zowel voornaam als familienaam geregistreerd.

Werkplaats – Workshop

 • Het registratie-facturatie scherm werd verder geoptimaliseerd.
 • Situatie waarbij de aankoopprijs niet steeds bewaard werd en bijgevolg geen marge berekening kreeg is opgelost (#26563)