2023.01

API                           

 • De aanduiding of een klant UBL facturen wenst kan via de API aangestuurd worden (#27206)

Autohandel – Asset Sale ;Documents & Reportserver           

 • De visualisatie van proforma/factuur/offerte bij wagenverkopen werd verder geuniformiseerd.(#27224)

Facturatie – Invoice – Billing

 • Een standaard filter op het kasregister voor ‘Enkel Cashbetalingen’ werd toegevoegd.
 • Rechten om UBL-zaken aan te duiden hebben geen invloed meer op de waarde (#27205)

Mobiele werkkaart – Touchorder

 • Bij het wijzigen van de hoeveelheden via het monteurscherm worden ook de totalen correct overgezet ipv enkel het aantal
 • In de historie pagina op het monteurscherm zijn links terug te vinden naar de volledige werkfiches ter raadpleging
 • Wanneer geen monteur geselecteerd is kan de ‘+’ knop via het monteurscherm niet gebruikt worden.

Mobiele Yardcheck

 • Het omschrijving veld bij toevoegen van planningscodes via Yardcheck werd groter gemaakt (#26972)

Planning

 • De procedure voor automatische SMS’en werd geoptimaliseerd. (#27239)
 • Indien een specialisatie te veel karakters bevat zal deze bovenaan de planning beperkt worden om de lay-out te behouden
 • Klantgegevens kunnen opnieuw bewaard worden vanaf een planorder
 • Specialisaties gekoppeld aan verwijderde werknemers kunnen verwijderd worden(#27230)

Tijdregistraties – Timeregistrations             

 • Het automatisch splitsen van tijdsregistraties op basis van pauzeschema’s werd geoptimaliseerd. (# 27059)

Werkplaats – Workshop

 • Signalen kunnen aangemaakt worden via het historiekscherm (#26905)