2023.08

Algemeen – General – UX 

 • De controle op inactiviteit werd voorzien van een meldingspopup
 • Extra monitoring werd ingebouwd om de kwaliteit van onze applicatie systematisch te kunnen verbeteren

API            

 • Enkele BI-endpoints werden voorzien voor het ophalen van Werknemers, Artikelen & Voorraad

Facturatie – Invoice – Billing           

 • Een standaard BTW-code kan ingesteld worden, deze zal in de toekomst voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden.
 • Venice: Analytische codes bij assetsale en verhuur worden meegestuurd bij Venice#27756)

Import      

 • Alle optionele contacten van een voertuig kunnen nu ook geïmporteerd worden(#27565)
 • Itemgroepen worden mee gestuurd bij de artikel-export en kunnen ook gebruikt worden om te importeren.

Kasregister         

 • De type mogelijkheden zijn niet meer beperkt ongeacht keuze inkomend of uitgaand bij het kasregister (#27588)

Mobiele werkkaart – Touchorder 

 • Signalen aangemaakt via het monteur scherm zonder omschrijving krijgen nu de standaardomschrijving in plaats van een lege omschrijving(#27707)

Planning   

 • Enkele optimalisaties aan de dagplanning werden uitgevoerd zodat deze sneller kan inladen
 • Overkoepelende ‘algemene taken’ werden geïntroduceerd om taak selectie voor monteurs bij vlootbeheer te helpen bij de correcte taakkeuze

Werkplaats – Workshop  

 • Manuele signalen met pakketartikelen kunnen correct verwerkt worden(#27676)