2023.11

Algemeen – General – UX 

  • De WACSonline-databaseserver werd upgedatet naar de laatste versie!
  • Verdere optimalisaties aan de nieuwe servers en algemene snelheid werden doorgevoerd.

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens

  • Een tool werd ontwikkeld om periodiek een volledige vloot te controleren op APK-datum. ( Nederland )

Documents & Reportserver          

  • De opvolgingsdatum per taak op de facturen kan indien gewenst verborgen worden aan de hand van een parameter. (#27684)

Mobiele werkkaart – Touchorder  

  • Draaiuren zijn zichtbaar gemaakt in de historie op het monteurscherm indien een voertuig een PTO-teller groter dan 0 heeft. (#27371)

Werkplaats – Workshop  

  • De digitale versie van de offerte toont geen dubbele regels meer               
  • De layout bovenaan de werkfiches werd terug op orde gezet
  • De status van een werkkaart wordt in de voertuiggeschiedenis, tellers en details met een kleur aangegeven. (#27661)
  • De voertuig in/uit functionaliteit kan ook gebruikt worden indien u geen BTW-register digitaal wenst bij te houden. (#27798)