2023.17

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens

  • Een optimalisatie bij de voertuiglijsten moet ervoor zorgen dat deze ook snel laden indien de database zéér veel voertuigen bevat . (#28333)

Externe Koppelingen – Interfaces 

  • BobSage : een oplossing werd voorzien voor overbodige regels bij de export van details. . (#28336)
  • Voorzieningen werden getroffen om een directe koppeling met Europ Assistance mogelijk te maken.

Facturatie – Invoice – Billing

  • ExactOnline : Een oplossing werd voorzien voor specifieke situaties waarbij een factuur meerdere malen geëxporteerd kon worden. (#28267)          
  • Kortingen van ‘0%’ worden niet meer gevisualiseerd op de factuurdetail overzichten

Mobiele Yardcheck          

  • In de yardcheck worden geen planningscodes meer dubbel getoond wanneer deze zowel in signalen als defaults zouden zitten. (#28350)

Planning

  • Planorders met tijdsregistraties kunnen vanaf nu nog verlengd of aangepast worden via de dagplanning. . (#28293
  • Wanneer de dagplanning getoond wordt overheen meerdere dagen worden ook de achterliggende werkschema’s gevisualiseerd.(#28292)

Werkplaats – Workshop

  • Bij gebruik van ‘Algemene taken’ worden deze niet meer dubbel getoond in de voertuighistorie. (#28309)
  • De gefactureerde duur per tijdsregistratie is ook zichtbaar gemaakt in het tabblad op de werkkaart.