2023.22

API       

  • Twee extra BI-report endpoints werden voor zien in de API voor aankoopdetails & artikelen die extern werden opgehaald

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens         

  • Indien een aankoopprijs ook een korting heeft wordt dit in de detailschermen duidelijk gevisualiseerd om verwarring te vermijden

Externe Koppelingen – Interfaces            

  • De koppeling met Europ Assistance werd verder geoptimaliseerd. De knop zal een status tonen, er is duidelijke feedback na een succesvol resultaat en het artikel wordt uitgebreid met contractnummer en periodes.            
  • Voorbereidingen zijn getroffen om te WACSonline te koppelen met het nieuwe Parts360 platform

OLP – Online afspraak   

  • De matching tussen voertuigen en klanten bij aanvragen via de online kalender werd geoptimaliseerd.